Kehitysapu http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132492/all Thu, 08 Feb 2018 20:23:57 +0200 fi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa Israelissa http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250675-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa <p>Viime vuosina jonkin valtion toisen valtion toimintaan ja (sisä-)politiikkaan vaikuttavia aktiviteetteja on ryhdytty pitämään osana ns hybridisodankäyntiä. Merkittävä apuväline tässä toiminnassa ovat ei-valtiolliset (NGO) organisaatiot. Valeuutisten tapaan jotkut NGOt toimivat - elleivät aivan valeorganisaatioina - jonkun yleishyödyllisen, demokraattisen ja/tai humanitaarisen julkilausutun tavoitteen mukaan mutta tosiasiassa oman, kohdemaan hallintoa ja politiikkaa muuttamaan pyrkivän agendansa edistämiseksi.</p><p>Israelissa vuonna 2002 perustettu NGO Monitor tuottaa kriittisiä analyyseja ja raportteja kansainvälisistä ja paikallisista NGO verkostoista pahimpien erityisesti julkirahoitteisten anti-Israel tai jopa anti-sionististen pyrkimysten paljastamiseksi.&nbsp; Usein boikottiliikkeen (BDS) liepeillä toimiville organisaatioille leimallista on että niiden rahoitus vain vähäisissä määrin jos laisinkaan tulee israelilaisilta maansa politiikkaa muuttamaan haluavilta tahoilta vaan tämän sijaan ulkomaisista jopa julkisista lähteistä.</p><p><img alt="" height="150" src="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/ngomonitor2.jpg?w=148" width="148" /> Politiikantekijöiden, journalistien, humanitaaristen järjestöjen ja tavallisen yleisön palvelemiseksi NGO Monitor keskittyy israelilais-palestiinalaisen konfliktin yhteydessä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain väärinkäyttöön, kaksoisstandardeihin ja yksipuolisiin - propagandistisiin - kampanjoihin ja niiden rahoitukseen tai pikemminkin sen pienentämiseen tällaista toimintaa harjoittavilta järjestöiltä.</p><p>Allaolevaan taulukkoon on NGO Monitorin tietopankista koottu Suomea koskeva Israelissa toimivien järjestöjen valtiolta tuleva rahoitus vuosilta 2016-2017.&nbsp; Aineisto perustuu eri organisaatioiden lainmukaiseen raportointiin (&ldquo;Law and Disclosure Requirements for [Groups] Supported by a Foreign Governmental Body&rdquo; - vuodelta 2011) eikä siten kuvasta kuin pientä osaa ko järjestöjen kokonaisbudjeteista ja vuosittaisesta rahoituksesta;&nbsp; edelleen jotkut järjestöt laiminlyövät raportointivelvoitteensa joten aineisto on tältäkin osin puutteellinen.&nbsp; Kuitenkin tällaisenaankin kooste antaa häivähdyksen siitä mitä aktiviteettaja suomalaisveronmaksajat Israelissa rahoittavat valtion kautta.&nbsp; Luonnollisesti suuremmassa määrin Suomi rahoittaa Israelissa toimivia organisaatioita EU komission tai EU:n eri ohjelmien kautta kuin myös YK:n, sen alajärjestöjen, Maailmanpankin ym lukuisten kansainvälisten elinten kautta.&nbsp; Asia erikseen on vielä suoraan Palestiinalöaishallinnolle tai palestiinalaisjärjestöille menevä rahoitus Israeliinkin kohdistuvaan toimintaan.</p><p>Suomen tuki järjestöille Israelissa 2016-2017</p><p><img alt="" height="408" src="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/2018-02-07-e1518019645910.png" width="622" /></p><p><strong>Ariel-Israelista suomeksi/http://arielfi.wordpress.com | Lähde: NGO monitor/www.ngo-monitor.org | Ari Rusila 08/02/2017</strong></p><p>Kuva isompana<u> <strong><em><a href="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/donor2.pdf">tästä linkistä!</a></em></strong></u></p><p>Muutamia kommentteja Suomen verovaroin tukemista organisaatioista:</p><ul><li>Gisha&nbsp;<a href="http://gisha.org/about/about-gisha" rel="nofollow noopener" target="_blank">väittää</a> Israelin kehittäneen monimutkaisen systeemin palestiinalaisten perusoikeuksien loukkaamiseksi ja esimerkiksi uskonnonvapauden rajoittamiseksi. Järjestö kritisoi Israelia mm siitä että se estää joidenkin asevalmistuksessa käytettyjen &quot;siviili&quot;materiaalien tuontia Gazaan.&nbsp; Edellen Gisha väittää Israelin täysin kontrolloivan Gazaa vaikka maa vetäytyi sieltä yli vuosikymmen sitten, vaikka Gazan hallintoa on vuosikaudet&nbsp; täysin hoitanut terrorijärjestöksi määritelty Hamas ja vaikka Egypti on harjoittanut jopa brutaalimpia toimia omalla Gazan vastaisella rajallaan kuin Israel mm tuhoamalla&nbsp;yli tuhat salakuljetustunnelia ja säännöstelemällä kulkua Egyptin ja Gazan välisellä rajanylityspaikalla huomattavasti Israelia enemmän.&nbsp;</li><li>HaMokedin päätavoite puiolestaan on avustaa Länsirannan palestiinalaisia joiden oikeuksia Israelin väitetään loukanneen. Järjestön retoriikkaa voi pitää hyvinkin asenteellisena sanojen apardheid, kidutus, karkotukset, kollektiivinen rangaistus ja Länsirannan ghettouttaminen ollessa sen iskusanoja.</li><li>Peace now -järjestö liittolaisineen edusta musta-valkoista ajattelua jossa Israel demonisoidaan, järjestö on erikoistunut jäljittämään Länsirannan uudisasutushankkeita.&nbsp;</li><li>Zochrot -organisaatio pyrkii propagoimaan Palestiinan Nakban (katastrofi, jossa Israelin itsenäisyystaistelun melskeissä kymmenet tuhannet arabiasukkaat katsoivat parhaaksi siirtyä kotikylistään muualle) puolesta ja toimii Länsirannan entisten arabiasukkaiden ja näiden jälkeläisten paluun puolesta.&nbsp; Paluu merkitsisi Israelin eliminointia juutalaisten kotimaana.</li></ul><p>Luonnollisesti Suomi rahoittaa myös Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel).&nbsp;EAPPI promovoi&nbsp; BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi.&nbsp;</p><p>Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori).</p><p>&ldquo;The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.&nbsp; Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.&nbsp;&nbsp;</p><p>Suomen paikallisella suurlähetystöllä Tel Avivissa on ollut käytössään ns. paikallisen yhteistyön määräraha (PYM).&nbsp; Kyseisen rahan käyttötarkoitus kuvaa hyvin miten paikallista yhteistyötä israelilaisten kanssa katsotaan parhaiten edistettävän.&nbsp; <em><a href="http://www.finland.org.il/public/default.aspx?nodeid=49926&amp;contentlan=1&amp;culture=fi-FI">Ote</a></em> Suomen suurlähetystön PYM ohjeistuksesta:</p><p><em>Suurlähetystö tukee PYM:llä&nbsp;israelilaisten kansalaisjärjestöjen&nbsp;rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat&nbsp;palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa&nbsp;Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia.&nbsp;</em></p><p>Myös Israelissa on köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia;&nbsp; näiden parissa työskentelee lukuisia koti- ja ulkomaisia järjestöjä osin vapaaehtoisvoimin paikallisten ja ulkomaisten lahjoitusten turvin.&nbsp; Tässä mielessä avustettavia kohteita luulisi löytyvän myös Israelista ellei sitten suurlähetystö tulkitse yhden valtion mallin jo toteutuneen ja Länsirannan lukeutuvan jo virallisestikin osaksi Israelin valtiota.</p><p>Itse Palestiinalaisalueita varten Suomen ulkoministeriöllä on oma maaohjelmansa, jonka mukaan&nbsp;Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016&ndash;2019. Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahaston kautta Suomen rahoitusosuus on 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2016&ndash;2019. YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Palestiinalaisalueita koskevaa rahastoa Suomi tukee noin 3 miljoonalla eurolla vuosina 2016&ndash;2019. Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuosittain 4,5 MEUR. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidaan noin 590 000 euroa vuonna 2017.&nbsp; Lähde ja lisää:&nbsp;<a href="http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=170881&amp;GUID={1E97E42F-60C8-4C91-8AB2-FC8DB086AED8}" rel="noopener" target="_blank"><em>Country</em> <em>Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 - 2019</em></a></p><p>Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta.&nbsp; (Ks esim.&nbsp;&nbsp;<em><a href="https://arielfi.wordpress.com/2018/01/17/suomikin-maksaa-tapporahaa-palestiinalaisille/" rel="bookmark">Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille</a>&nbsp;</em>).</p><p>Yksityiskohtaista ja tuoretta taustatietoa NGO Monitorin työstä, saavutuksista ja anti-Israel järjestöjen toiminnasta puolestaan mm seuraavissa julkaisuissa:</p><p>​</p><p><strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank">15 Years of</a>&nbsp;</strong><strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank">NGO Monitor</a></strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/pdf/annual_report2017.pdf" rel="noopener" target="_blank">2017 Annual Report</a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/NGOM-Annual-report_final.pdf" rel="noopener" target="_blank">2016 Annual Report</a><a href="http://ngo-monitor.org/data/images/File/NGOMannual_report2015.pdf" rel="noopener" target="_blank">2015 Annual Report</a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img height="257" src="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/15years_cover.jpg" width="175" /></a><a href="http://www.ngo-monitor.org/pdf/annual_report2017.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img alt="" height="207" src="https://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2018/01/AnnualReport2017cover1.jpg" width="141" /></a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/NGOM-Annual-report_final.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img height="209" src="https://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/2016-Annul-Report-Cover-135x199.jpg" width="142" /></a><a href="http://ngo-monitor.org/data/images/File/NGOMannual_report2015.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img alt="" height="249" src="http://ngo-monitor.org/data/images/Image/2015%20AR%20Cover.png" width="169" /></a></p><hr /><p>Kirjoitus ilmestynyt ensinnä <a href="http://arielfi.wordpress.com"><em>Ariel-Israelista suomeksi</em></a> -verkkojulkaisussa</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime vuosina jonkin valtion toisen valtion toimintaan ja (sisä-)politiikkaan vaikuttavia aktiviteetteja on ryhdytty pitämään osana ns hybridisodankäyntiä. Merkittävä apuväline tässä toiminnassa ovat ei-valtiolliset (NGO) organisaatiot. Valeuutisten tapaan jotkut NGOt toimivat - elleivät aivan valeorganisaatioina - jonkun yleishyödyllisen, demokraattisen ja/tai humanitaarisen julkilausutun tavoitteen mukaan mutta tosiasiassa oman, kohdemaan hallintoa ja politiikkaa muuttamaan pyrkivän agendansa edistämiseksi.

Israelissa vuonna 2002 perustettu NGO Monitor tuottaa kriittisiä analyyseja ja raportteja kansainvälisistä ja paikallisista NGO verkostoista pahimpien erityisesti julkirahoitteisten anti-Israel tai jopa anti-sionististen pyrkimysten paljastamiseksi.  Usein boikottiliikkeen (BDS) liepeillä toimiville organisaatioille leimallista on että niiden rahoitus vain vähäisissä määrin jos laisinkaan tulee israelilaisilta maansa politiikkaa muuttamaan haluavilta tahoilta vaan tämän sijaan ulkomaisista jopa julkisista lähteistä.

Politiikantekijöiden, journalistien, humanitaaristen järjestöjen ja tavallisen yleisön palvelemiseksi NGO Monitor keskittyy israelilais-palestiinalaisen konfliktin yhteydessä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain väärinkäyttöön, kaksoisstandardeihin ja yksipuolisiin - propagandistisiin - kampanjoihin ja niiden rahoitukseen tai pikemminkin sen pienentämiseen tällaista toimintaa harjoittavilta järjestöiltä.

Allaolevaan taulukkoon on NGO Monitorin tietopankista koottu Suomea koskeva Israelissa toimivien järjestöjen valtiolta tuleva rahoitus vuosilta 2016-2017.  Aineisto perustuu eri organisaatioiden lainmukaiseen raportointiin (“Law and Disclosure Requirements for [Groups] Supported by a Foreign Governmental Body” - vuodelta 2011) eikä siten kuvasta kuin pientä osaa ko järjestöjen kokonaisbudjeteista ja vuosittaisesta rahoituksesta;  edelleen jotkut järjestöt laiminlyövät raportointivelvoitteensa joten aineisto on tältäkin osin puutteellinen.  Kuitenkin tällaisenaankin kooste antaa häivähdyksen siitä mitä aktiviteettaja suomalaisveronmaksajat Israelissa rahoittavat valtion kautta.  Luonnollisesti suuremmassa määrin Suomi rahoittaa Israelissa toimivia organisaatioita EU komission tai EU:n eri ohjelmien kautta kuin myös YK:n, sen alajärjestöjen, Maailmanpankin ym lukuisten kansainvälisten elinten kautta.  Asia erikseen on vielä suoraan Palestiinalöaishallinnolle tai palestiinalaisjärjestöille menevä rahoitus Israeliinkin kohdistuvaan toimintaan.

Suomen tuki järjestöille Israelissa 2016-2017

Ariel-Israelista suomeksi/http://arielfi.wordpress.com | Lähde: NGO monitor/www.ngo-monitor.org | Ari Rusila 08/02/2017

Kuva isompana tästä linkistä!

Muutamia kommentteja Suomen verovaroin tukemista organisaatioista:

  • Gisha väittää Israelin kehittäneen monimutkaisen systeemin palestiinalaisten perusoikeuksien loukkaamiseksi ja esimerkiksi uskonnonvapauden rajoittamiseksi. Järjestö kritisoi Israelia mm siitä että se estää joidenkin asevalmistuksessa käytettyjen "siviili"materiaalien tuontia Gazaan.  Edellen Gisha väittää Israelin täysin kontrolloivan Gazaa vaikka maa vetäytyi sieltä yli vuosikymmen sitten, vaikka Gazan hallintoa on vuosikaudet  täysin hoitanut terrorijärjestöksi määritelty Hamas ja vaikka Egypti on harjoittanut jopa brutaalimpia toimia omalla Gazan vastaisella rajallaan kuin Israel mm tuhoamalla yli tuhat salakuljetustunnelia ja säännöstelemällä kulkua Egyptin ja Gazan välisellä rajanylityspaikalla huomattavasti Israelia enemmän. 
  • HaMokedin päätavoite puiolestaan on avustaa Länsirannan palestiinalaisia joiden oikeuksia Israelin väitetään loukanneen. Järjestön retoriikkaa voi pitää hyvinkin asenteellisena sanojen apardheid, kidutus, karkotukset, kollektiivinen rangaistus ja Länsirannan ghettouttaminen ollessa sen iskusanoja.
  • Peace now -järjestö liittolaisineen edusta musta-valkoista ajattelua jossa Israel demonisoidaan, järjestö on erikoistunut jäljittämään Länsirannan uudisasutushankkeita. 
  • Zochrot -organisaatio pyrkii propagoimaan Palestiinan Nakban (katastrofi, jossa Israelin itsenäisyystaistelun melskeissä kymmenet tuhannet arabiasukkaat katsoivat parhaaksi siirtyä kotikylistään muualle) puolesta ja toimii Länsirannan entisten arabiasukkaiden ja näiden jälkeläisten paluun puolesta.  Paluu merkitsisi Israelin eliminointia juutalaisten kotimaana.

Luonnollisesti Suomi rahoittaa myös Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI promovoi  BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi. 

Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori).

“The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.  Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.  

Suomen paikallisella suurlähetystöllä Tel Avivissa on ollut käytössään ns. paikallisen yhteistyön määräraha (PYM).  Kyseisen rahan käyttötarkoitus kuvaa hyvin miten paikallista yhteistyötä israelilaisten kanssa katsotaan parhaiten edistettävän.  Ote Suomen suurlähetystön PYM ohjeistuksesta:

Suurlähetystö tukee PYM:llä israelilaisten kansalaisjärjestöjen rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia. 

Myös Israelissa on köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia;  näiden parissa työskentelee lukuisia koti- ja ulkomaisia järjestöjä osin vapaaehtoisvoimin paikallisten ja ulkomaisten lahjoitusten turvin.  Tässä mielessä avustettavia kohteita luulisi löytyvän myös Israelista ellei sitten suurlähetystö tulkitse yhden valtion mallin jo toteutuneen ja Länsirannan lukeutuvan jo virallisestikin osaksi Israelin valtiota.

Itse Palestiinalaisalueita varten Suomen ulkoministeriöllä on oma maaohjelmansa, jonka mukaan Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahaston kautta Suomen rahoitusosuus on 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Palestiinalaisalueita koskevaa rahastoa Suomi tukee noin 3 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2019. Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuosittain 4,5 MEUR. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidaan noin 590 000 euroa vuonna 2017.  Lähde ja lisää: Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 - 2019

Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta.  (Ks esim.  Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille ).

Yksityiskohtaista ja tuoretta taustatietoa NGO Monitorin työstä, saavutuksista ja anti-Israel järjestöjen toiminnasta puolestaan mm seuraavissa julkaisuissa:

15 Years of NGO Monitor2017 Annual Report2016 Annual Report2015 Annual Report


Kirjoitus ilmestynyt ensinnä Ariel-Israelista suomeksi -verkkojulkaisussa

]]>
36 http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250675-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa#comments Israel Kehitysapu Turpo Thu, 08 Feb 2018 18:23:57 +0000 Ari Rusila http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250675-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa
Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa Israelissa http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250674-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa <p>Viime vuosina jonkin valtion toisen valtion toimintaan ja (sisä-)politiikkaan vaikuttavia aktiviteetteja on ryhdytty pitämään osana ns hybridisodankäyntiä. Merkittävä apuväline tässä toiminnassa ovat ei-valtiolliset (NGO) organisaatiot. Valeuutisten tapaan jotkut NGOt toimivat - elleivät aivan valeorganisaatioina - jonkun yleishyödyllisen, demokraattisen ja/tai humanitaarisen julkilausutun tavoitteen mukaan mutta tosiasiassa oman, kohdemaan hallintoa ja politiikkaa muuttamaan pyrkivän agendansa edistämiseksi.</p><p>Israelissa vuonna 2002 perustettu NGO Monitor tuottaa kriittisiä analyyseja ja raportteja kansainvälisistä ja paikallisista NGO verkostoista pahimpien erityisesti julkirahoitteisten anti-Israel tai jopa anti-sionististen pyrkimysten paljastamiseksi.&nbsp; Usein boikottiliikkeen (BDS) liepeillä toimiville organisaatioille leimallista on että niiden rahoitus vain vähäisissä määrin jos laisinkaan tulee israelilaisilta maansa politiikkaa muuttamaan haluavilta tahoilta vaan tämän sijaan ulkomaisista jopa julkisista lähteistä.</p><p><img alt="" height="150" src="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/ngomonitor2.jpg?w=148" width="148" /> Politiikantekijöiden, journalistien, humanitaaristen järjestöjen ja tavallisen yleisön palvelemiseksi NGO Monitor keskittyy israelilais-palestiinalaisen konfliktin yhteydessä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain väärinkäyttöön, kaksoisstandardeihin ja yksipuolisiin - propagandistisiin - kampanjoihin ja niiden rahoitukseen tai pikemminkin sen pienentämiseen tällaista toimintaa harjoittavilta järjestöiltä.</p><p>Allaolevaan taulukkoon on NGO Monitorin tietopankista koottu Suomea koskeva Israelissa toimivien järjestöjen valtiolta tuleva rahoitus vuosilta 2016-2017.&nbsp; Aineisto perustuu eri organisaatioiden lainmukaiseen raportointiin (&ldquo;Law and Disclosure Requirements for [Groups] Supported by a Foreign Governmental Body&rdquo; - vuodelta 2011) eikä siten kuvasta kuin pientä osaa ko järjestöjen kokonaisbudjeteista ja vuosittaisesta rahoituksesta;&nbsp; edelleen jotkut järjestöt laiminlyövät raportointivelvoitteensa joten aineisto on tältäkin osin puutteellinen.&nbsp; Kuitenkin tällaisenaankin kooste antaa häivähdyksen siitä mitä aktiviteettaja suomalaisveronmaksajat Israelissa rahoittavat valtion kautta.&nbsp; Luonnollisesti suuremmassa määrin Suomi rahoittaa Israelissa toimivia organisaatioita EU komission tai EU:n eri ohjelmien kautta kuin myös YK:n, sen alajärjestöjen, Maailmanpankin ym lukuisten kansainvälisten elinten kautta.&nbsp; Asia erikseen on vielä suoraan Palestiinalöaishallinnolle tai palestiinalaisjärjestöille menevä rahoitus Israeliinkin kohdistuvaan toimintaan.</p><p>Suomen tuki järjestöille Israelissa 2016-2017</p><p><img alt="" height="816" src="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/2018-02-07-e1518019645910.png" width="1244" /></p><p><strong>Ariel-Israelista suomeksi/http://arielfi.wordpress.com | Lähde: NGO monitor/www.ngo-monitor.org | Ari Rusila 08/02/2017</strong></p><p>Kuva isompana <strong><em><a href="https://arielfi.files.wordpress.com/2018/02/donor2.pdf">tästä linkistä!</a></em></strong></p><p>Muutamia kommentteja Suomen verovaroin tukemista organisaatioista:</p><ul><li>Gisha&nbsp;<a href="http://gisha.org/about/about-gisha" rel="nofollow noopener" target="_blank">väittää</a> Israelin kehittäneen monimutkaisen systeemin palestiinalaisten perusoikeuksien loukkaamiseksi ja esimerkiksi uskonnonvapauden rajoittamiseksi. Järjestö kritisoi Israelia mm siitä että se estää joidenkin asevalmistuksessa käytettyjen &quot;siviili&quot;materiaalien tuontia Gazaan.&nbsp; Edellen Gisha väittää Israelin täysin kontrolloivan Gazaa vaikka maa vetäytyi sieltä yli vuosikymmen sitten, vaikka Gazan hallintoa on vuosikaudet&nbsp; täysin hoitanut terrorijärjestöksi määritelty Hamas ja vaikka Egypti on harjoittanut jopa brutaalimpia toimia omalla Gazan vastaisella rajallaan kuin Israel mm tuhoamalla&nbsp;yli tuhat salakuljetustunnelia ja säännöstelemällä kulkua Egyptin ja Gazan välisellä rajanylityspaikalla huomattavasti Israelia enemmän.&nbsp;</li><li>HaMokedin päätavoite puiolestaan on avustaa Länsirannan palestiinalaisia joiden oikeuksia Israelin väitetään loukanneen. Järjestön retoriikkaa voi pitää hyvinkin asenteellisena sanojen apardheid, kidutus, karkotukset, kollektiivinen rangaistus ja Länsirannan ghettouttaminen ollessa sen iskusanoja.</li><li>Peace now -järjestö liittolaisineen edusta musta-valkoista ajattelua jossa Israel demonisoidaan, järjestö on erikoistunut jäljittämään Länsirannan uudisasutushankkeita.&nbsp;</li><li>Zochrot -organisaatio pyrkii propagoimaan Palestiinan Nakban (katastrofi, jossa Israelin itsenäisyystaistelun melskeissä kymmenet tuhannet arabiasukkaat katsoivat parhaaksi siirtyä kotikylistään muualle) puolesta ja toimii Länsirannan entisten arabiasukkaiden ja näiden jälkeläisten paluun puolesta.&nbsp; Paluu merkitsisi Israelin eliminointia juutalaisten kotimaana.</li></ul><p>Luonnollisesti Suomi rahoittaa myös Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel).&nbsp;EAPPI promovoi&nbsp; BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi.&nbsp;</p><p>Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori).</p><p>&ldquo;The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.&nbsp; Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.&nbsp;&nbsp;</p><p>Suomen paikallisella suurlähetystöllä Tel Avivissa on ollut käytössään ns. paikallisen yhteistyön määräraha (PYM).&nbsp; Kyseisen rahan käyttötarkoitus kuvaa hyvin miten paikallista yhteistyötä israelilaisten kanssa katsotaan parhaiten edistettävän.&nbsp; <em><a href="http://www.finland.org.il/public/default.aspx?nodeid=49926&amp;contentlan=1&amp;culture=fi-FI">Ote</a></em> Suomen suurlähetystön PYM ohjeistuksesta:</p><p><em>Suurlähetystö tukee PYM:llä&nbsp;israelilaisten kansalaisjärjestöjen&nbsp;rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat&nbsp;palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa&nbsp;Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia.&nbsp;</em></p><p>Myös Israelissa on köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia;&nbsp; näiden parissa työskentelee lukuisia koti- ja ulkomaisia järjestöjä osin vapaaehtoisvoimin paikallisten ja ulkomaisten lahjoitusten turvin.&nbsp; Tässä mielessä avustettavia kohteita luulisi löytyvän myös Israelista ellei sitten suurlähetystö tulkitse yhden valtion mallin jo toteutuneen ja Länsirannan lukeutuvan jo virallisestikin osaksi Israelin valtiota.</p><p>Itse Palestiinalaisalueita varten Suomen ulkoministeriöllä on oma maaohjelmansa, jonka mukaan&nbsp;Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016&ndash;2019. Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahaston kautta Suomen rahoitusosuus on 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2016&ndash;2019. YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Palestiinalaisalueita koskevaa rahastoa Suomi tukee noin 3 miljoonalla eurolla vuosina 2016&ndash;2019. Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuosittain 4,5 MEUR. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidaan noin 590 000 euroa vuonna 2017.&nbsp; Lähde ja lisää:&nbsp;<a href="http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=170881&amp;GUID={1E97E42F-60C8-4C91-8AB2-FC8DB086AED8}" rel="noopener" target="_blank"><em>Country</em> <em>Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 - 2019</em></a></p><p>Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta.&nbsp; (Ks esim.&nbsp;&nbsp;<em><a href="https://arielfi.wordpress.com/2018/01/17/suomikin-maksaa-tapporahaa-palestiinalaisille/" rel="bookmark">Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille</a>&nbsp;</em>).</p><p>Yksityiskohtaista ja tuoretta taustatietoa NGO Monitorin työstä, saavutuksista ja anti-Israel järjestöjen toiminnasta puolestaan mm seuraavissa julkaisuissa:</p><p>​</p><p><strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank">15 Years of</a></strong><br /><strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank">NGO Monitor</a></strong><a href="http://www.ngo-monitor.org/pdf/annual_report2017.pdf" rel="noopener" target="_blank">2017 Annual Report</a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/NGOM-Annual-report_final.pdf" rel="noopener" target="_blank">2016 Annual Report</a><a href="http://ngo-monitor.org/data/images/File/NGOMannual_report2015.pdf" rel="noopener" target="_blank">2015 Annual Report</a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/NGOMonitor-at-15-Years.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img height="257" src="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/08/15years_cover.jpg" width="175" /></a><a href="http://www.ngo-monitor.org/pdf/annual_report2017.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img alt="" height="207" src="https://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2018/01/AnnualReport2017cover1.jpg" width="141" /></a><a href="http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/NGOM-Annual-report_final.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img height="209" src="https://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2017/01/2016-Annul-Report-Cover-135x199.jpg" width="142" /></a><a href="http://ngo-monitor.org/data/images/File/NGOMannual_report2015.pdf" rel="noopener" target="_blank"><img alt="" height="249" src="http://ngo-monitor.org/data/images/Image/2015%20AR%20Cover.png" width="169" /></a></p><hr /><p>Kirjoitus ilmestynyt ensinnä <a href="http://arielfi.wordpress.com"><em>Ariel-Israelista suomeksi</em></a> -verkkojulkaisussa</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime vuosina jonkin valtion toisen valtion toimintaan ja (sisä-)politiikkaan vaikuttavia aktiviteetteja on ryhdytty pitämään osana ns hybridisodankäyntiä. Merkittävä apuväline tässä toiminnassa ovat ei-valtiolliset (NGO) organisaatiot. Valeuutisten tapaan jotkut NGOt toimivat - elleivät aivan valeorganisaatioina - jonkun yleishyödyllisen, demokraattisen ja/tai humanitaarisen julkilausutun tavoitteen mukaan mutta tosiasiassa oman, kohdemaan hallintoa ja politiikkaa muuttamaan pyrkivän agendansa edistämiseksi.

Israelissa vuonna 2002 perustettu NGO Monitor tuottaa kriittisiä analyyseja ja raportteja kansainvälisistä ja paikallisista NGO verkostoista pahimpien erityisesti julkirahoitteisten anti-Israel tai jopa anti-sionististen pyrkimysten paljastamiseksi.  Usein boikottiliikkeen (BDS) liepeillä toimiville organisaatioille leimallista on että niiden rahoitus vain vähäisissä määrin jos laisinkaan tulee israelilaisilta maansa politiikkaa muuttamaan haluavilta tahoilta vaan tämän sijaan ulkomaisista jopa julkisista lähteistä.

Politiikantekijöiden, journalistien, humanitaaristen järjestöjen ja tavallisen yleisön palvelemiseksi NGO Monitor keskittyy israelilais-palestiinalaisen konfliktin yhteydessä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain väärinkäyttöön, kaksoisstandardeihin ja yksipuolisiin - propagandistisiin - kampanjoihin ja niiden rahoitukseen tai pikemminkin sen pienentämiseen tällaista toimintaa harjoittavilta järjestöiltä.

Allaolevaan taulukkoon on NGO Monitorin tietopankista koottu Suomea koskeva Israelissa toimivien järjestöjen valtiolta tuleva rahoitus vuosilta 2016-2017.  Aineisto perustuu eri organisaatioiden lainmukaiseen raportointiin (“Law and Disclosure Requirements for [Groups] Supported by a Foreign Governmental Body” - vuodelta 2011) eikä siten kuvasta kuin pientä osaa ko järjestöjen kokonaisbudjeteista ja vuosittaisesta rahoituksesta;  edelleen jotkut järjestöt laiminlyövät raportointivelvoitteensa joten aineisto on tältäkin osin puutteellinen.  Kuitenkin tällaisenaankin kooste antaa häivähdyksen siitä mitä aktiviteettaja suomalaisveronmaksajat Israelissa rahoittavat valtion kautta.  Luonnollisesti suuremmassa määrin Suomi rahoittaa Israelissa toimivia organisaatioita EU komission tai EU:n eri ohjelmien kautta kuin myös YK:n, sen alajärjestöjen, Maailmanpankin ym lukuisten kansainvälisten elinten kautta.  Asia erikseen on vielä suoraan Palestiinalöaishallinnolle tai palestiinalaisjärjestöille menevä rahoitus Israeliinkin kohdistuvaan toimintaan.

Suomen tuki järjestöille Israelissa 2016-2017

Ariel-Israelista suomeksi/http://arielfi.wordpress.com | Lähde: NGO monitor/www.ngo-monitor.org | Ari Rusila 08/02/2017

Kuva isompana tästä linkistä!

Muutamia kommentteja Suomen verovaroin tukemista organisaatioista:

  • Gisha väittää Israelin kehittäneen monimutkaisen systeemin palestiinalaisten perusoikeuksien loukkaamiseksi ja esimerkiksi uskonnonvapauden rajoittamiseksi. Järjestö kritisoi Israelia mm siitä että se estää joidenkin asevalmistuksessa käytettyjen "siviili"materiaalien tuontia Gazaan.  Edellen Gisha väittää Israelin täysin kontrolloivan Gazaa vaikka maa vetäytyi sieltä yli vuosikymmen sitten, vaikka Gazan hallintoa on vuosikaudet  täysin hoitanut terrorijärjestöksi määritelty Hamas ja vaikka Egypti on harjoittanut jopa brutaalimpia toimia omalla Gazan vastaisella rajallaan kuin Israel mm tuhoamalla yli tuhat salakuljetustunnelia ja säännöstelemällä kulkua Egyptin ja Gazan välisellä rajanylityspaikalla huomattavasti Israelia enemmän. 
  • HaMokedin päätavoite puiolestaan on avustaa Länsirannan palestiinalaisia joiden oikeuksia Israelin väitetään loukanneen. Järjestön retoriikkaa voi pitää hyvinkin asenteellisena sanojen apardheid, kidutus, karkotukset, kollektiivinen rangaistus ja Länsirannan ghettouttaminen ollessa sen iskusanoja.
  • Peace now -järjestö liittolaisineen edusta musta-valkoista ajattelua jossa Israel demonisoidaan, järjestö on erikoistunut jäljittämään Länsirannan uudisasutushankkeita. 
  • Zochrot -organisaatio pyrkii propagoimaan Palestiinan Nakban (katastrofi, jossa Israelin itsenäisyystaistelun melskeissä kymmenet tuhannet arabiasukkaat katsoivat parhaaksi siirtyä kotikylistään muualle) puolesta ja toimii Länsirannan entisten arabiasukkaiden ja näiden jälkeläisten paluun puolesta.  Paluu merkitsisi Israelin eliminointia juutalaisten kotimaana.

Luonnollisesti Suomi rahoittaa myös Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI promovoi  BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi. 

Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori).

“The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.  Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.  

Suomen paikallisella suurlähetystöllä Tel Avivissa on ollut käytössään ns. paikallisen yhteistyön määräraha (PYM).  Kyseisen rahan käyttötarkoitus kuvaa hyvin miten paikallista yhteistyötä israelilaisten kanssa katsotaan parhaiten edistettävän.  Ote Suomen suurlähetystön PYM ohjeistuksesta:

Suurlähetystö tukee PYM:llä israelilaisten kansalaisjärjestöjen rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia. 

Myös Israelissa on köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia;  näiden parissa työskentelee lukuisia koti- ja ulkomaisia järjestöjä osin vapaaehtoisvoimin paikallisten ja ulkomaisten lahjoitusten turvin.  Tässä mielessä avustettavia kohteita luulisi löytyvän myös Israelista ellei sitten suurlähetystö tulkitse yhden valtion mallin jo toteutuneen ja Länsirannan lukeutuvan jo virallisestikin osaksi Israelin valtiota.

Itse Palestiinalaisalueita varten Suomen ulkoministeriöllä on oma maaohjelmansa, jonka mukaan Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahaston kautta Suomen rahoitusosuus on 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Palestiinalaisalueita koskevaa rahastoa Suomi tukee noin 3 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2019. Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuosittain 4,5 MEUR. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidaan noin 590 000 euroa vuonna 2017.  Lähde ja lisää: Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 - 2019

Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta.  (Ks esim.  Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille ).

Yksityiskohtaista ja tuoretta taustatietoa NGO Monitorin työstä, saavutuksista ja anti-Israel järjestöjen toiminnasta puolestaan mm seuraavissa julkaisuissa:

15 Years of
NGO Monitor2017 Annual Report2016 Annual Report2015 Annual Report


Kirjoitus ilmestynyt ensinnä Ariel-Israelista suomeksi -verkkojulkaisussa

]]>
0 http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250674-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa#comments Israel Kehitysapu Turpo Thu, 08 Feb 2018 18:22:52 +0000 Ari Rusila http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250674-suomi-rahoittaa-israelin-vastaista-politiikkaa-israelissa
ISIS-hallinnon viimeiset bunkkerit nurin - Lähi-itää ei jätetä http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247568-isis-hallinnon-viimeiset-bunkkerit-nurin-lahi-itaa-ei-jateta <p>Kv. ihmisoikeustyössä saavutetaan aika ajoin pikku voittojakin. Tällä kertaa toiveuutinen tuli sopivasti kuin ihmisoikeuspäivän 10.12.2017 kunniaksi: Irak on paikallisten ja länsimaisten lähteiden mukaan kokonaan vapautettu <em>Islamilaisen valtion</em> terrorihallinnosta, ja sitä jonkin verran inhimillisisempää al-Assadin hallintoa tukeva Venäjä kertoo myös Syyrian olevan nyt vapaampi. Yess!&nbsp;</p><p>Pahimpien väkivalta-ismien liput onkin jo aika heittää historian roskakoriin ja roviolle, kaikkien ja kaikkialta. Myös pohjoismaiden nykytilanteessa on syytä tehdä kaikkemme, etteivät osittain noudattamamme politiikan vuoksi vahvistuneet tunnukselliset viharyhmät pääse enempää uhkaamaan kunnon kansalaisten ja toistensa turvallisuutta.** Vihanpidon on aika vaihtua yhteiskuntarauhan jälleenrakennushengeksi.&nbsp;</p><p>Sotaa pakenevat jos ketkä tietävät orastavan rauhan merkityksen. Ehkäpä myös Suomen vastaanottokeskusten apeassa ilmapiirissä koetaan nyt varovaista innostusta voitonuutisen johdosta. Toivon aamunkajo saattaakin näkyä kohta vähäeleisesti mutta konkreettisena arjessa, kun voimia keränneet nuoret turvapaikanhakijat voivat hakeutua lisääntyvin joukoin kaivattuihin ja pian mahdollistuviin jälleenrakennustöihin ISISin häviön myötä ratkaisevasti turvallisempaan lähtömaahansa. Millaisiin jälleenrakennustöihin?</p><p>Erityisesti Irakin jälleenrakennusta olisi meidän suomalaisten sitouduttava tukemaan tuntuvin yhteistyöpanostuksin myös pelkän paikallistyövoiman tuetun palautuksen lisäksi. Projektiosaamista ja insinööritaitoahan meillä on. Oma <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005488504.html?ref=rss" target="_blank">taloutemme on lisäksi nyt lopulta kaikkien mittareiden mukaan kiistatta kohentunut</a>, vaikkei se näytä toivotulla tavalla heijastuneenkaan työllisyystilanteeseen ja velkaantumiseen.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><em>Jälleenrakennusvienti</em> voisi hyödyntää kaksi kärpästä yhdellä kosketuksella. Kehitysavun hyötykatalysaattorina toimiessaan se helpottaisi samalla hallitsemattomiksikin koettuja maahanmuuttopaineita ja kohentaisi Suomen taloutta entisestään myös hillitsemällä osaltaan velkaantumistarpeita. Työhön panostettu euro poikinee enemmän hyvää kuin lahjaeuro.</p><p>Infrastruktuurisuunnittelu- ja rakennusteollisuusosaamisemme tunnetaan entuudestaan maailmanluokan kilpailukykyisimpinä, ja paikalliskulttuurin tuntevaa tuotantotyöresurssiakin meillä on nyt nopeasti uudelleenorientoitavissa. Niiden turvapaikan jo saaneiden, jotka ovat ehtineet aloittaa täällä sikäläisissä oloissa hyödyntämiskelpoisen koulutuksen, on varmaan hyvä käydä se loppuun Suomessa päästäkseen sitten kotimaassaan heti esimerkiksi asiantuntijatehtäviin. Yleensäkin alkaneita maahanmuuttajakurssituksia varmaan on syytä (ja insinöörimäisesti ajatellen kannattaakin) iteroida nykyistä enemmän tuettua paluumuuttoa ja lähtömaiden jälleenrakennusta tukevaan suuntaan.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />Vaikka suomalaisten kakkosomakotitaloja vapautuisi edelleenkin relevantteja määriä, on koulutuskehitysapu sekä ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusyhteistyö jatkossa viisainta järjestää paikan päällä. Tätä puoltaa mm. pääministeri Stefan <strong>Löfvenin </strong>Ruotsissa hiljakkoin esittämä ihmisoikeustilanteen ja kulttuurisen vastakkainasettelun kehitysnäkymiä koskeva huoli.* Paikalliskieliä osaavan ja yhä tarpeellisemmaksi käyvän kv. kokemusta saaneen jälleenrakennuspotentiaalin keinotekoinen viivyttäminen pohjoismaisena matalapalkkareservinä olisi muutenkin kyynisellä tavalla itsekeskeistä politiikkaa.<em> </em>Hyvinvointia ja yhteiskuntasopua ei rakenneta<em>&nbsp;teennäisen söpöilevillä alipalkkatapahtumilla</em>.</p><p>Jotkut sarkastiset huomioitsijat ovat vääntäneet Suomen maailmalle pari vuotta sitten viestittämän &#39;avointen ovien talon&#39; tarjouksen ja sen jälkikäteisen markkinarealistisen perumiskäänteen maabrändäyssloganin muotoon &#39;<em>overpromise, underdeliver</em>&#39;. Nyt meidän taitaa olla aika osoittaa, että suomiherra/neito voi myös pitää solidaarisuuslupauksiaan - Lähi-itää ei jätetä sodan ja ihmisoikeuspäivän jälkeenkään!</p><p><br /><strong>*</strong> Ruotsissa eri uskontokulttuuriryhmät ovat viime aikoina suuntautuneet huolestuttavassa määrin keskinäiseen vihanpitoon. Siellä ei ole kaikilla samaa yhteenhiileen puhaltamisen perinnettä kuin meillä, missä juutalaiset ja muslimit taistelivat puolustussodissamme yhdessä kantasuomalaisten ja jatkosodassa myös saksalaisten apujoukkojen rinnalla. Se ei tehnyt suomalaisista tai maahanmuuttajistamme natseja silloin enempää kuin nytkään, eikä Mannerheim antanut saksalaisnatseillekaan oikeutta sortaa juutalaisiamme. Eivät ihan kaikki venäläisetkään olleet tai ole nytkään fasisteja, vaikka Stalin ja Hitler olivat enemmän kuin vain sotilaallisessa pakkoratkaisuliitossa Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen 1939 ja ryöstäessä mm. Martti <strong>Ahtisaarelta </strong>kotikaupungin. Stefan Löfven voisikin ehkä vilkaista myös peiliin ja olisi voinut miettiä uudelleen vastuukysymyksiä julkaistuaan&nbsp;<a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247414-ruotsin-paaministerin-julkilausuma-synagoganpoltosta-ihmisoikeuksien-paivana" target="_blank">Ruotsin pääministerin julkilausuma synagoganpoltosta ihmisoikeuksien päivänä</a>.&nbsp;</p><p><strong>**</strong> <a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223308-poliisi-kuunteli-lopulta-ei-mielenosoittajan-asiallista-rauhanaloitetta" target="_blank">Tunnukselliset väkivaltaiset poliittiset ja uskonnolliset ääriryhmät on kiellettävä pikimmiten</a>.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kv. ihmisoikeustyössä saavutetaan aika ajoin pikku voittojakin. Tällä kertaa toiveuutinen tuli sopivasti kuin ihmisoikeuspäivän 10.12.2017 kunniaksi: Irak on paikallisten ja länsimaisten lähteiden mukaan kokonaan vapautettu Islamilaisen valtion terrorihallinnosta, ja sitä jonkin verran inhimillisisempää al-Assadin hallintoa tukeva Venäjä kertoo myös Syyrian olevan nyt vapaampi. Yess! 

Pahimpien väkivalta-ismien liput onkin jo aika heittää historian roskakoriin ja roviolle, kaikkien ja kaikkialta. Myös pohjoismaiden nykytilanteessa on syytä tehdä kaikkemme, etteivät osittain noudattamamme politiikan vuoksi vahvistuneet tunnukselliset viharyhmät pääse enempää uhkaamaan kunnon kansalaisten ja toistensa turvallisuutta.** Vihanpidon on aika vaihtua yhteiskuntarauhan jälleenrakennushengeksi. 

Sotaa pakenevat jos ketkä tietävät orastavan rauhan merkityksen. Ehkäpä myös Suomen vastaanottokeskusten apeassa ilmapiirissä koetaan nyt varovaista innostusta voitonuutisen johdosta. Toivon aamunkajo saattaakin näkyä kohta vähäeleisesti mutta konkreettisena arjessa, kun voimia keränneet nuoret turvapaikanhakijat voivat hakeutua lisääntyvin joukoin kaivattuihin ja pian mahdollistuviin jälleenrakennustöihin ISISin häviön myötä ratkaisevasti turvallisempaan lähtömaahansa. Millaisiin jälleenrakennustöihin?

Erityisesti Irakin jälleenrakennusta olisi meidän suomalaisten sitouduttava tukemaan tuntuvin yhteistyöpanostuksin myös pelkän paikallistyövoiman tuetun palautuksen lisäksi. Projektiosaamista ja insinööritaitoahan meillä on. Oma taloutemme on lisäksi nyt lopulta kaikkien mittareiden mukaan kiistatta kohentunut, vaikkei se näytä toivotulla tavalla heijastuneenkaan työllisyystilanteeseen ja velkaantumiseen.  
 
Jälleenrakennusvienti voisi hyödyntää kaksi kärpästä yhdellä kosketuksella. Kehitysavun hyötykatalysaattorina toimiessaan se helpottaisi samalla hallitsemattomiksikin koettuja maahanmuuttopaineita ja kohentaisi Suomen taloutta entisestään myös hillitsemällä osaltaan velkaantumistarpeita. Työhön panostettu euro poikinee enemmän hyvää kuin lahjaeuro.

Infrastruktuurisuunnittelu- ja rakennusteollisuusosaamisemme tunnetaan entuudestaan maailmanluokan kilpailukykyisimpinä, ja paikalliskulttuurin tuntevaa tuotantotyöresurssiakin meillä on nyt nopeasti uudelleenorientoitavissa. Niiden turvapaikan jo saaneiden, jotka ovat ehtineet aloittaa täällä sikäläisissä oloissa hyödyntämiskelpoisen koulutuksen, on varmaan hyvä käydä se loppuun Suomessa päästäkseen sitten kotimaassaan heti esimerkiksi asiantuntijatehtäviin. Yleensäkin alkaneita maahanmuuttajakurssituksia varmaan on syytä (ja insinöörimäisesti ajatellen kannattaakin) iteroida nykyistä enemmän tuettua paluumuuttoa ja lähtömaiden jälleenrakennusta tukevaan suuntaan. 
  
Vaikka suomalaisten kakkosomakotitaloja vapautuisi edelleenkin relevantteja määriä, on koulutuskehitysapu sekä ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusyhteistyö jatkossa viisainta järjestää paikan päällä. Tätä puoltaa mm. pääministeri Stefan Löfvenin Ruotsissa hiljakkoin esittämä ihmisoikeustilanteen ja kulttuurisen vastakkainasettelun kehitysnäkymiä koskeva huoli.* Paikalliskieliä osaavan ja yhä tarpeellisemmaksi käyvän kv. kokemusta saaneen jälleenrakennuspotentiaalin keinotekoinen viivyttäminen pohjoismaisena matalapalkkareservinä olisi muutenkin kyynisellä tavalla itsekeskeistä politiikkaa. Hyvinvointia ja yhteiskuntasopua ei rakenneta teennäisen söpöilevillä alipalkkatapahtumilla.

Jotkut sarkastiset huomioitsijat ovat vääntäneet Suomen maailmalle pari vuotta sitten viestittämän 'avointen ovien talon' tarjouksen ja sen jälkikäteisen markkinarealistisen perumiskäänteen maabrändäyssloganin muotoon 'overpromise, underdeliver'. Nyt meidän taitaa olla aika osoittaa, että suomiherra/neito voi myös pitää solidaarisuuslupauksiaan - Lähi-itää ei jätetä sodan ja ihmisoikeuspäivän jälkeenkään!


* Ruotsissa eri uskontokulttuuriryhmät ovat viime aikoina suuntautuneet huolestuttavassa määrin keskinäiseen vihanpitoon. Siellä ei ole kaikilla samaa yhteenhiileen puhaltamisen perinnettä kuin meillä, missä juutalaiset ja muslimit taistelivat puolustussodissamme yhdessä kantasuomalaisten ja jatkosodassa myös saksalaisten apujoukkojen rinnalla. Se ei tehnyt suomalaisista tai maahanmuuttajistamme natseja silloin enempää kuin nytkään, eikä Mannerheim antanut saksalaisnatseillekaan oikeutta sortaa juutalaisiamme. Eivät ihan kaikki venäläisetkään olleet tai ole nytkään fasisteja, vaikka Stalin ja Hitler olivat enemmän kuin vain sotilaallisessa pakkoratkaisuliitossa Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen 1939 ja ryöstäessä mm. Martti Ahtisaarelta kotikaupungin. Stefan Löfven voisikin ehkä vilkaista myös peiliin ja olisi voinut miettiä uudelleen vastuukysymyksiä julkaistuaan Ruotsin pääministerin julkilausuma synagoganpoltosta ihmisoikeuksien päivänä

** Tunnukselliset väkivaltaiset poliittiset ja uskonnolliset ääriryhmät on kiellettävä pikimmiten.

 

]]>
1 http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247568-isis-hallinnon-viimeiset-bunkkerit-nurin-lahi-itaa-ei-jateta#comments Ääriryhmien lisääntynyt toiminta Irakin sota Jälleenrakennus Kehitysapu Koulutusvienti Wed, 13 Dec 2017 17:02:39 +0000 Veikko Savolainen http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247568-isis-hallinnon-viimeiset-bunkkerit-nurin-lahi-itaa-ei-jateta
Kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246496-kansallinen-etu-ja-sisainen-solidaarisuus <p>Eduskunta käsittelee syksyn valtion talousarviota ja oppositio esittää ohessa vaihtoehtobudjettinsa. Osallistuin perussuomalaisten esityksen rakentamiseen. On hienoa, että puolue on taas palannut äänestäjien haluamalle linjalleen. Tästä hallituksessa luistettiin, mutta kesän tapahtumat mahdollistivat korjausliikkeen.</p><p>Budjettimme ja sen lainsäädäntöesitysten teema on kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus. Valtion tehtävä on olla suomalaisten edunvalvojana. Suomen on oltava maa, jonka jokainen suomalainen tuntee olevan myös hänen asiallaan. Talouskasvun on jatkuttava ja sen hedelmät jaettava oikeudenmukaisesti. Samanaikaisesti velanottoa tulee vähentää.</p><p>Nykymenon arvostelijan tulee kertoa, mistä ottaa rahat sen muuttamiseen. Perussuomalaiset esittävät vapaaehtoisuuteen perustuvan mallin käyttöönottoa kehitysavussa. Varallisuusveron käyttöönotto toisi rahaa yhteiskunnalle ja hidastaisi eriarvoistumiskehitystä.&nbsp;Suursäätiöt ja &ndash;yhdistykset laitetaan esityksessämme verolle. Niin Ylen rahoitusta kuin puoluetukeakin leikattaisiin.</p><p>Näillä varoilla haluamme keventää tavallisen kansalaisen arkea, josta asumiseen liittyvinä konkreettisina toimina mainittakoon sähkön siirtohintojen voittokaton alentaminen, muuttoavustus ja hallituksen esittämän lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen peruminen.&nbsp;Työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistetään mm. työtilimallilla ja alv:n alarajan nostolla.</p><p>Muistamme pienituloiset eläkeläiset ja muut heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat. Esitämme kansaneläkeindeksin mukaisia korotuksia, indeksijäädytykset poistaen. Lääkekorvausten omavastuu purettaisiin alemmissa tuloluokissa. Omaishoitajia tuetaan lisää ja hoitajamitoitusta nostetaan. Perheiden hyvinvointi on yhteiskunnan elinehto - lapsivähennys tulee säilyttää verotuksessa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eduskunta käsittelee syksyn valtion talousarviota ja oppositio esittää ohessa vaihtoehtobudjettinsa. Osallistuin perussuomalaisten esityksen rakentamiseen. On hienoa, että puolue on taas palannut äänestäjien haluamalle linjalleen. Tästä hallituksessa luistettiin, mutta kesän tapahtumat mahdollistivat korjausliikkeen.

Budjettimme ja sen lainsäädäntöesitysten teema on kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus. Valtion tehtävä on olla suomalaisten edunvalvojana. Suomen on oltava maa, jonka jokainen suomalainen tuntee olevan myös hänen asiallaan. Talouskasvun on jatkuttava ja sen hedelmät jaettava oikeudenmukaisesti. Samanaikaisesti velanottoa tulee vähentää.

Nykymenon arvostelijan tulee kertoa, mistä ottaa rahat sen muuttamiseen. Perussuomalaiset esittävät vapaaehtoisuuteen perustuvan mallin käyttöönottoa kehitysavussa. Varallisuusveron käyttöönotto toisi rahaa yhteiskunnalle ja hidastaisi eriarvoistumiskehitystä. Suursäätiöt ja –yhdistykset laitetaan esityksessämme verolle. Niin Ylen rahoitusta kuin puoluetukeakin leikattaisiin.

Näillä varoilla haluamme keventää tavallisen kansalaisen arkea, josta asumiseen liittyvinä konkreettisina toimina mainittakoon sähkön siirtohintojen voittokaton alentaminen, muuttoavustus ja hallituksen esittämän lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen peruminen. Työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistetään mm. työtilimallilla ja alv:n alarajan nostolla.

Muistamme pienituloiset eläkeläiset ja muut heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat. Esitämme kansaneläkeindeksin mukaisia korotuksia, indeksijäädytykset poistaen. Lääkekorvausten omavastuu purettaisiin alemmissa tuloluokissa. Omaishoitajia tuetaan lisää ja hoitajamitoitusta nostetaan. Perheiden hyvinvointi on yhteiskunnan elinehto - lapsivähennys tulee säilyttää verotuksessa.

]]>
4 http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246496-kansallinen-etu-ja-sisainen-solidaarisuus#comments Asumisen hinta Kehitysapu Lapsiperhe Opposition vaihtoehtobudjetit Perussuomalaiset Thu, 23 Nov 2017 06:26:41 +0000 Jani Mäkelä http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246496-kansallinen-etu-ja-sisainen-solidaarisuus
Terveisiä hyvinvoivasta Myanmarista... http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243048-terveisia-hyvinvoivasta-myanmarista <p>Rakas velipoikani Sibrand kirjoitti tänään (hollanniks)i seuraavasti (<a href="http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194516-kaksi-kirurgia">Kuten jo aiemmin kirjoitin, hän leikkaa edelleen, eläkekirurgina, kehitysmaiden lapset ilmaiseksi</a>): &quot;<em>We zijn in de nieuwe krankzinnige en megalomane hoofdstad van Myanmar, waar alles excessief is maar waar niemand woont. Je moet, voor de grap, maar eens <strong>NayPyiDaw</strong> Googelen. Rijen luxe villa&#39;s zonder bewoners, enorme hotels zonder gasten en straten met vier, zes of zelfs 19 rijbanen, zonder verkeer. Maar er wonen wel een paar miljoen mensen in de dorpen er omheen&quot;. Groeten,&nbsp;Sibrand.</em></p> <p><u>Suomeksi:</u> &quot;Ollaan Myanmarin mielipuolisessa ja megalomaanisessa pääkaupungissa, missä kaikki on vietty äärimäisyyksiin, mutta jossa kukaan ei asu. Tee vaikkapa huviksesi googlehaku NayPyiDaw: lukemattomia loistohuviloita ilman asukkaita, valtavia hotelleja ilman vieraita ja valtakatuja, joissa on 4, 6 tai jopa 19 ajokaistoa, ilman minkälaista liikennettä. Mutta ympäröivissä kylissä asuu hyvinkin pari miljoonaa ihmistä. Terveisin, Sibrand&quot;.</p> <p>Ihmisyys tai ihmiskunta, onkohan sellaista ollenkaan? Ollaanko me, kaikki lajitoverit, perseestä? Anybody home?&nbsp;</p> <p><a href="https://www.google.fi/search?hl=fi&amp;tbm=isch&amp;source=hp&amp;biw=1920&amp;bih=950&amp;q=NayPyiDaw&amp;oq=NayPyiDaw&amp;gs_l=img.3..0l2j0i30k1l8.2331.2331.0.2981.2.2.0.0.0.0.121.121.0j1.1.0....0...1.1.64.img..1.1.120.0...0.10XrVQSXZlU">KUVAHAUN TULOS</a></p> <p><a href="http://ilmari.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/165356-hyva-tyo-palkitsee">Kiantajärven kirurgi</a> (blogi vuodelta 2014)</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Rakas velipoikani Sibrand kirjoitti tänään (hollanniks)i seuraavasti (Kuten jo aiemmin kirjoitin, hän leikkaa edelleen, eläkekirurgina, kehitysmaiden lapset ilmaiseksi): "We zijn in de nieuwe krankzinnige en megalomane hoofdstad van Myanmar, waar alles excessief is maar waar niemand woont. Je moet, voor de grap, maar eens NayPyiDaw Googelen. Rijen luxe villa's zonder bewoners, enorme hotels zonder gasten en straten met vier, zes of zelfs 19 rijbanen, zonder verkeer. Maar er wonen wel een paar miljoen mensen in de dorpen er omheen". Groeten, Sibrand.

Suomeksi: "Ollaan Myanmarin mielipuolisessa ja megalomaanisessa pääkaupungissa, missä kaikki on vietty äärimäisyyksiin, mutta jossa kukaan ei asu. Tee vaikkapa huviksesi googlehaku NayPyiDaw: lukemattomia loistohuviloita ilman asukkaita, valtavia hotelleja ilman vieraita ja valtakatuja, joissa on 4, 6 tai jopa 19 ajokaistoa, ilman minkälaista liikennettä. Mutta ympäröivissä kylissä asuu hyvinkin pari miljoonaa ihmistä. Terveisin, Sibrand".

Ihmisyys tai ihmiskunta, onkohan sellaista ollenkaan? Ollaanko me, kaikki lajitoverit, perseestä? Anybody home? 

KUVAHAUN TULOS

Kiantajärven kirurgi (blogi vuodelta 2014)

]]>
5 http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243048-terveisia-hyvinvoivasta-myanmarista#comments äly hoi Ihmisyys Kehitysapu köyhyys Maalaisjärki Mon, 18 Sep 2017 13:41:35 +0000 ilmari schepel http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243048-terveisia-hyvinvoivasta-myanmarista
Kehitysapu kehityksen jarruna http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240642-kehitysapu-kehityksen-jarruna <p>Miksi kehitysapu on niin suosittua</p><p>Kehitysapu on hyvässäkin maineessa siksi, että se, vaikka kohdistuu alueellisesti typerästi, kohdistetaan oikeisiin asioihin, terveysteknologiaan, kuten kaivojen parantamiseen, lasten, nuorten ja naisten koulutukseen sekä tasa-arvon edistämiseen mm. naisten yrittäjyystietoisuuden ja -taitojen kohentamiseen.</p><p>Miksi kehitysapu ei kehitä</p><p>1. Kehitysavun todellinen motiivi on itsekkyys, huonon omatunnon rauhoittelu</p><p>2. Kohdealueiden toimintalogiikkaa, tukirahojen kulkeutumisen logiikkaa ei ymmärretä</p><p>Koska itsekkyysmotiivi on piilotajunnassa, riittää kun tulee tunne, että olemme osamme tehneet, kun panostusrahaa on riittävästi maailmalle kaikonnut, tuloksista ei niin väliä. Keskustelu kohdistuukin lähinnä siihen, kuinka lähelle kulloinkin pääsemme YK:n tavoitepanostusta. Huom!, tavoitekin asetetaan panostukselle, ei vaikuttavuudelle, tuloksesta ei niin väliä! Tuhoisin itsekkäiden lähtökohtien muoto on &nbsp;uskontolähtöinen lähetystyö, jossa pyritään tuhoamaan paikalliset ikiaikaiset hyvän elämän perinteet ja korvaamaan se esim. kristillisellä tuomion opilla, joka pelottelee ikuisella kadotuksella niitä, jotka eivät heidän &quot;vain meidän opillamme voit pelastua&quot; -tietään ala kiltisti taivaltaa.</p><p>Hyvinvointivaltion kärsimä huono omatunto heikompien huonompaan asemaan jättämisestä kalvaa sitä vähemmän, mitä enemmän koemme uhrannemme hyvinvointituotoksiamme heikommin pärjänneiden laariin. Koska olo rauhottuu panostuksen kautta, ei tulosten, laarista lähtevä hukkaputki ei enää kiinnosta eikä huoleta, mehän olemme osamme tehneet.</p><p>Kakkoskohta, kohdeolojen ymmärtämättömyys, saa säilyä, ja voida hyvin, koska alitajuiset puolustusmekanismimme torjuvat paikallisiin olosuhteisiin pitkäaikaisesti perehtyneiden kertomukset hukkaan menevistä panostuksista. Kun aivan hiljattain merkittävä Afrikan apuasiantuntija ja avustusjohtaja erotessaan turhauttavasta työstään kertoi syyt, sekään ei aiheuttanut näkyvää korjausliikkeiden vyöryä, koska virheiden tunnustaminen on vastuullisille päättäjille henkisesti ylivoimaista, liian rankkaa psyykkisesti.</p><p>Afrikan alikehittyneet yhteiskunnat laahaavat &nbsp;kehityksen perässä, koska valta on keskittynyt heimosodissa parhaimmin pärjänneelle klaanille. Nämä taas ymmärtävät vain sotimisen ja heimoeliitin prameilun päälle, hieman karjan kasvatuksesta ja ehkä jopa alkeellisesta maataloudesta on tajua, muttei hajuakaan demokraattisesta hallinnosta, saati sen kehittämisestä. Jos alkeellisia demokratian muotoja maailmalle esitetäänkin, äänestäjillä ei ole aitoja osaavia vaihtoehtoja, vain muita samaa diktatuuria havittelevia heimoja. Mandela oli vain historiallinen poikkeushenkilö.</p><p>Mainitut oikeasti hyvät asiat, kuten puhtaampi vesi ja parempi koulutus ja tietoisuus paremmasta eivät valtaryhmää kiinnosta, pikemminkin päinvastoin: parempi tietoisuus ja välähdykset paremmasta nostavat vain vaarallista tyytymättömyyttä kansaa mieluumimin passiivisessa kurjuudessa pitävää komentotaloutta kohtaan. Helpompi hallita kuin paremmasta tietämään herännyttä kapinavalmista aktiiviväestöä. Parempi antaa kaivojen ja separaattorien ruostua huollon puutteessa ja koululaisten kuorotoistaa hallitsevan klaanin sepittämiä heimoloruja palmunvarjo&quot;kouluissa&quot;.</p><p>Näihin yhteiskuntiin syydetyt kehitysapumiljoonat siis vain pönkittävät hallitsevien klaanien valtaa antamalla varoja voimistaa vallan ylläpidon väkivaltakoneistoa, ostaa tehokkaampia aseita ja korruptoida hallintoa ylläpitävät virkamiehet yhä tiukempaan uskollisuuteen.</p><p>Ensimmäinen kehityksen tehostuskeino on lopetaa tämä diktatuurien tukeminen ja sen sijaan varojen kohdistaminen huonompimaineiseen hyväntekeväisyyteen eli näiden maiden lännessä demokraattisiin menetelmiin vihkiytyneiden oppositioainesten voimistamiseen ja jatkamaan paikallista olotilatietoisuuden ja yleissivistyksen kasvattamista lasten, nuorten ja naisten keskuudessa. Mitään aineellista &quot;apua&quot; hallinnon käsiin ei tule antaa vaikka opetuksen lopettamisella kuinka uhattaisiin/kiristettäisiin.</p><p>Nämä radikaalit muutokset edellyttävät uutta, ison kuvan hahmottamiseen pystyvää sukupolvea uuden sukupolven kehitysmaapalvelua johtamaan, nykyisten prosenttisokeiden heidihautaloiden toimesta muutokset eivät onnistu.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miksi kehitysapu on niin suosittua

Kehitysapu on hyvässäkin maineessa siksi, että se, vaikka kohdistuu alueellisesti typerästi, kohdistetaan oikeisiin asioihin, terveysteknologiaan, kuten kaivojen parantamiseen, lasten, nuorten ja naisten koulutukseen sekä tasa-arvon edistämiseen mm. naisten yrittäjyystietoisuuden ja -taitojen kohentamiseen.

Miksi kehitysapu ei kehitä

1. Kehitysavun todellinen motiivi on itsekkyys, huonon omatunnon rauhoittelu

2. Kohdealueiden toimintalogiikkaa, tukirahojen kulkeutumisen logiikkaa ei ymmärretä

Koska itsekkyysmotiivi on piilotajunnassa, riittää kun tulee tunne, että olemme osamme tehneet, kun panostusrahaa on riittävästi maailmalle kaikonnut, tuloksista ei niin väliä. Keskustelu kohdistuukin lähinnä siihen, kuinka lähelle kulloinkin pääsemme YK:n tavoitepanostusta. Huom!, tavoitekin asetetaan panostukselle, ei vaikuttavuudelle, tuloksesta ei niin väliä! Tuhoisin itsekkäiden lähtökohtien muoto on  uskontolähtöinen lähetystyö, jossa pyritään tuhoamaan paikalliset ikiaikaiset hyvän elämän perinteet ja korvaamaan se esim. kristillisellä tuomion opilla, joka pelottelee ikuisella kadotuksella niitä, jotka eivät heidän "vain meidän opillamme voit pelastua" -tietään ala kiltisti taivaltaa.

Hyvinvointivaltion kärsimä huono omatunto heikompien huonompaan asemaan jättämisestä kalvaa sitä vähemmän, mitä enemmän koemme uhrannemme hyvinvointituotoksiamme heikommin pärjänneiden laariin. Koska olo rauhottuu panostuksen kautta, ei tulosten, laarista lähtevä hukkaputki ei enää kiinnosta eikä huoleta, mehän olemme osamme tehneet.

Kakkoskohta, kohdeolojen ymmärtämättömyys, saa säilyä, ja voida hyvin, koska alitajuiset puolustusmekanismimme torjuvat paikallisiin olosuhteisiin pitkäaikaisesti perehtyneiden kertomukset hukkaan menevistä panostuksista. Kun aivan hiljattain merkittävä Afrikan apuasiantuntija ja avustusjohtaja erotessaan turhauttavasta työstään kertoi syyt, sekään ei aiheuttanut näkyvää korjausliikkeiden vyöryä, koska virheiden tunnustaminen on vastuullisille päättäjille henkisesti ylivoimaista, liian rankkaa psyykkisesti.

Afrikan alikehittyneet yhteiskunnat laahaavat  kehityksen perässä, koska valta on keskittynyt heimosodissa parhaimmin pärjänneelle klaanille. Nämä taas ymmärtävät vain sotimisen ja heimoeliitin prameilun päälle, hieman karjan kasvatuksesta ja ehkä jopa alkeellisesta maataloudesta on tajua, muttei hajuakaan demokraattisesta hallinnosta, saati sen kehittämisestä. Jos alkeellisia demokratian muotoja maailmalle esitetäänkin, äänestäjillä ei ole aitoja osaavia vaihtoehtoja, vain muita samaa diktatuuria havittelevia heimoja. Mandela oli vain historiallinen poikkeushenkilö.

Mainitut oikeasti hyvät asiat, kuten puhtaampi vesi ja parempi koulutus ja tietoisuus paremmasta eivät valtaryhmää kiinnosta, pikemminkin päinvastoin: parempi tietoisuus ja välähdykset paremmasta nostavat vain vaarallista tyytymättömyyttä kansaa mieluumimin passiivisessa kurjuudessa pitävää komentotaloutta kohtaan. Helpompi hallita kuin paremmasta tietämään herännyttä kapinavalmista aktiiviväestöä. Parempi antaa kaivojen ja separaattorien ruostua huollon puutteessa ja koululaisten kuorotoistaa hallitsevan klaanin sepittämiä heimoloruja palmunvarjo"kouluissa".

Näihin yhteiskuntiin syydetyt kehitysapumiljoonat siis vain pönkittävät hallitsevien klaanien valtaa antamalla varoja voimistaa vallan ylläpidon väkivaltakoneistoa, ostaa tehokkaampia aseita ja korruptoida hallintoa ylläpitävät virkamiehet yhä tiukempaan uskollisuuteen.

Ensimmäinen kehityksen tehostuskeino on lopetaa tämä diktatuurien tukeminen ja sen sijaan varojen kohdistaminen huonompimaineiseen hyväntekeväisyyteen eli näiden maiden lännessä demokraattisiin menetelmiin vihkiytyneiden oppositioainesten voimistamiseen ja jatkamaan paikallista olotilatietoisuuden ja yleissivistyksen kasvattamista lasten, nuorten ja naisten keskuudessa. Mitään aineellista "apua" hallinnon käsiin ei tule antaa vaikka opetuksen lopettamisella kuinka uhattaisiin/kiristettäisiin.

Nämä radikaalit muutokset edellyttävät uutta, ison kuvan hahmottamiseen pystyvää sukupolvea uuden sukupolven kehitysmaapalvelua johtamaan, nykyisten prosenttisokeiden heidihautaloiden toimesta muutokset eivät onnistu.

]]>
4 http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240642-kehitysapu-kehityksen-jarruna#comments Auttamisen itsekkyys Auttamisen psykopatologia Diktatuurien tukeminen Kehitysapu Vahingollinen kehitysapu Sat, 29 Jul 2017 12:38:07 +0000 Esko Vesa http://eskokalervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240642-kehitysapu-kehityksen-jarruna
Maailman köyhiä auttamaan! http://tonivoutilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240031-maailman-koyhia-auttamaan <p>Miten olisi jo eliminoisimme ensin köyhyyden omasta maastamme? Miten olisi jos syytäisimme rahaa muualle maailmaan vasta kuin jokaisella Suomalaisella olisi koti ja elintaso kunnossa? Mutta eihän kotimaan köyhien auttaminen ole mediaseksikästä! Sehän on suorastaan tylsä aihe, kuka jaksaa tykätä facebookki kuvista missä poseerataan Suomalaisen köyhän vanhuksen kanssa? Puhumattakaan artikkelin lukemisesta aiheesta. Odottappas kun pääsee kuvaan söpöjen &quot;turvapaikkahakijoiden&quot; kanssa, siitä kyllä tykätään! Siitä saa lehtiartikkeleita joka johtaa siihen että tulee taas valituksi ensi vaaleissa.</p><p><br />Lähes kolmasosa eläkkeensaajista elää köyhyysrajan alapuolella Suomessa, ne ihmiset jotka ovat verellä ja hiellä rakentaneet tämän Valtion. Heidän ansiostaan meillä on oikeutemme, vapautemme ja elintasomme. Heille emme voi antaa hyvää elintasoa koska se maksaa liikaa! Suomen köyhältä saa ilmeisesti leikata, mutta ei Afrikan köyhältä. Hehän ovat kontribuineet valtavasti valtiomme eteen. Millä moraalisella logiikalla tätä perustellaan? Onko Suomalainen köyhä huonompi kuin Afrikan köyhä? Vai pelkäävätkö poliitikot etteivät he saisi EU palkintovirkojaan jos he kehtaisivat lopettaa rahan syytämisen ulkomaille? Mielestäni valtiolla ei ole mitään moraalista velvollisuutta auttaa köyhiä muissa maissa niin pitkään kuin omassakin on köyhyyttä ja kärsimystä. Siinä vaiheessa kun jokainen Suomalainen elää utopistisella elintasolla täällä ei ole köyhyyttä tai kodittomia, niin siinä vaiheessa minunkin puolesta rahaa saa syytää vaikka loputtomasti Afrikkaan. Ei penniäkään ennen tätä tilannetta.</p><p><br />Ihmiset jotka kokevat moraalisen polton auttaa Afrikkalaisia voisivat sen tehdä yksityisten järjestöjen kautta, epäilenpä vaan että kovin moni ei rahojaan todellisuudessa lähettäisi. &nbsp;Kehitysapua on lähetetty triljoonia! Missä ovat ne tulokset? Siellä ne ovat diktaattoreiden,korruptoituneiden virkamiesten ja suuryritysten taskuissa. Afrikkalainen on pahemmassa jamassa kuin kolonialismin aikaan. Jos länsimaat haluaisivat todella auttaa Afrikkalaisia he veisivät suuryrityksensän sieltä pois, ja antaisivat heidän kehittää omia yrityksiään sekä talouttaan sen sijaan että ryöstävät heitä kolonialismin tapaan. &quot;Semper idem sed aliter,&quot; &nbsp;&quot;Always the same, but different&quot; Kehitysapu on vain suuri vitsi!</p><p><br />On se kummaa miten Suomen köyhiä jatkuvasti kuritetaan, ja heiltä leikataan. Tänäkin vuonna Maailman köyhille lähetetään vähintäänkin 881 miljoonaa euroa, Elintasopakolaisiin uppoaa miljardeja. &nbsp;Voitaisiin jopa spekuloida että kenties sosiaalitukia leikataan koska tajutaan että tälläiselle ihmismäärälle ei voi maksaa näin paljon, muuten ollaan konkurssissa. Hallitus hyökkää jatkuvasti köyhiä ja työttömiä vastaan, kyllä keksitään kaiken maailman älyttömiä työhakemus pelleilyjä. Missä on ne konkreettiset toimenpiteet köyhyyden poistamiseksi? Niinpä niitä ei ole, koska Suomalainen köyhä ja työtön ovat hallitukselle oksettavia ihmisotuksia, maailman köyhiä kyllä rakastetaan koska jos et rakasta niin vihervasemmisto media sinut teurastaa</p><p>.<br />Suomessa on yli 440 000 köyhää joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen elämään. 660 000 elää suhteellisessa köyhyydessä. Uskaltaisin väittää että yli 2 miljardilla saisi varmaan osan nostettua köyhyydestä/työllistettyä. &nbsp;Mutta kyllähän nyt aseet ja EU:n pillin mukaan tanssiminen ovat tärkeämpiä asioita. Nyt politiikot huutavat kilpaa että miten meidän on kehitettävä Afrikkaa jotteivät he kaikki tulisi tänne. Uskaltaisin väittää että Valtiollamme on helpompia ja edullisempiakin keinoja estää elintasopakolaisuus, kuin heille rahan lähettäminen &nbsp;ajatuksella: että älkää nyt vaan tulko enempää! &nbsp;Japani ja Australia eivät vastaanota elintasopakolaisia, ei heitä kukaan kutsu xenophoobeiksi niin miksi sitten meitä kutsuttaisiin?</p><p><br />No miten köyhyys sitten poistettaisiin? Ei kai sitä voi ainakaan lähitulevaisuudessa poistaa muulla kuin tulonsiirroilla, verotuksen nostamista tuskin talous kestää. Kyllä nämä kehitysavut,elintasopakolaisten rahat sun muut typerät maksut ja verot mitä maksetaan ulkomaille tulisi suunnata työllistämiseen, kouluttamiseen ja köyhyydestä nostoon. Ennenkaikkea suuryritykset tulisi saada maksamaan veronsan suomeen, eli estää veropelleily. Ei muuten onnistu niin pitkään kuin Kokoomus istuu hallituksessa.&nbsp;</p><p><br />Perustulo olisi oiva väline köyhyyden vähentämiseksi! Perustulo tulisi saada jokaiselle Suomalaisella mahdollisimman nopeasti, mutta huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä se on perustulo kokeilussa. Näin poistuisivat kannustinloukut, ja ne ihmiset jotka eivät töihin pysty tai eivät suostu voisivat silti elää hyvän elämän. Hyvä tai korkeatuloisilta perustulo kuitenkin verotettaisiin pois. Tulonsiirtoihin kyllä riittää motivaatiota niin pitkään kuin ne tehdään omille kansalaisille, ei elintasopakolaisille ja maailman köyhille. Tulevaisuudessa ainakin itse uskon siihen että robotit sekä tekoäly tekevät suurimman osan töistä, mielestäni tässä skenaariossa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin perustulo.&nbsp;</p><p><br />Joidenkin on vain niin mahdotonta ajatella että ihminen saisi loikoilla ilmaiseksi, töitä pittää tehä! Maailma vie meitä kokoajan tähän suuntaan, ja mitä nopeammin me hyväksymme sen sitä parempi. Minusta olisi ainakin hienoa loikoilla kuin vapaa ateenalainen antiikin aikaan, orjien sijasta meillä olisi robotit! En tätä silti tekisi jos perustulo tulisi välittömästi koska tykkään mukavista asioista elämässä, vaan siinä vaiheessa kun en enää kokisi työtäni järkeväksi tai siitä ei maksettaisi järkevää palkkaa. Unelmani jää haaveksi, jos täällä on silloin satoja tuhansia tai miljoonia elintasopakolaisia kuten monet haluavat.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miten olisi jo eliminoisimme ensin köyhyyden omasta maastamme? Miten olisi jos syytäisimme rahaa muualle maailmaan vasta kuin jokaisella Suomalaisella olisi koti ja elintaso kunnossa? Mutta eihän kotimaan köyhien auttaminen ole mediaseksikästä! Sehän on suorastaan tylsä aihe, kuka jaksaa tykätä facebookki kuvista missä poseerataan Suomalaisen köyhän vanhuksen kanssa? Puhumattakaan artikkelin lukemisesta aiheesta. Odottappas kun pääsee kuvaan söpöjen "turvapaikkahakijoiden" kanssa, siitä kyllä tykätään! Siitä saa lehtiartikkeleita joka johtaa siihen että tulee taas valituksi ensi vaaleissa.


Lähes kolmasosa eläkkeensaajista elää köyhyysrajan alapuolella Suomessa, ne ihmiset jotka ovat verellä ja hiellä rakentaneet tämän Valtion. Heidän ansiostaan meillä on oikeutemme, vapautemme ja elintasomme. Heille emme voi antaa hyvää elintasoa koska se maksaa liikaa! Suomen köyhältä saa ilmeisesti leikata, mutta ei Afrikan köyhältä. Hehän ovat kontribuineet valtavasti valtiomme eteen. Millä moraalisella logiikalla tätä perustellaan? Onko Suomalainen köyhä huonompi kuin Afrikan köyhä? Vai pelkäävätkö poliitikot etteivät he saisi EU palkintovirkojaan jos he kehtaisivat lopettaa rahan syytämisen ulkomaille? Mielestäni valtiolla ei ole mitään moraalista velvollisuutta auttaa köyhiä muissa maissa niin pitkään kuin omassakin on köyhyyttä ja kärsimystä. Siinä vaiheessa kun jokainen Suomalainen elää utopistisella elintasolla täällä ei ole köyhyyttä tai kodittomia, niin siinä vaiheessa minunkin puolesta rahaa saa syytää vaikka loputtomasti Afrikkaan. Ei penniäkään ennen tätä tilannetta.


Ihmiset jotka kokevat moraalisen polton auttaa Afrikkalaisia voisivat sen tehdä yksityisten järjestöjen kautta, epäilenpä vaan että kovin moni ei rahojaan todellisuudessa lähettäisi.  Kehitysapua on lähetetty triljoonia! Missä ovat ne tulokset? Siellä ne ovat diktaattoreiden,korruptoituneiden virkamiesten ja suuryritysten taskuissa. Afrikkalainen on pahemmassa jamassa kuin kolonialismin aikaan. Jos länsimaat haluaisivat todella auttaa Afrikkalaisia he veisivät suuryrityksensän sieltä pois, ja antaisivat heidän kehittää omia yrityksiään sekä talouttaan sen sijaan että ryöstävät heitä kolonialismin tapaan. "Semper idem sed aliter,"  "Always the same, but different" Kehitysapu on vain suuri vitsi!


On se kummaa miten Suomen köyhiä jatkuvasti kuritetaan, ja heiltä leikataan. Tänäkin vuonna Maailman köyhille lähetetään vähintäänkin 881 miljoonaa euroa, Elintasopakolaisiin uppoaa miljardeja.  Voitaisiin jopa spekuloida että kenties sosiaalitukia leikataan koska tajutaan että tälläiselle ihmismäärälle ei voi maksaa näin paljon, muuten ollaan konkurssissa. Hallitus hyökkää jatkuvasti köyhiä ja työttömiä vastaan, kyllä keksitään kaiken maailman älyttömiä työhakemus pelleilyjä. Missä on ne konkreettiset toimenpiteet köyhyyden poistamiseksi? Niinpä niitä ei ole, koska Suomalainen köyhä ja työtön ovat hallitukselle oksettavia ihmisotuksia, maailman köyhiä kyllä rakastetaan koska jos et rakasta niin vihervasemmisto media sinut teurastaa

.
Suomessa on yli 440 000 köyhää joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen elämään. 660 000 elää suhteellisessa köyhyydessä. Uskaltaisin väittää että yli 2 miljardilla saisi varmaan osan nostettua köyhyydestä/työllistettyä.  Mutta kyllähän nyt aseet ja EU:n pillin mukaan tanssiminen ovat tärkeämpiä asioita. Nyt politiikot huutavat kilpaa että miten meidän on kehitettävä Afrikkaa jotteivät he kaikki tulisi tänne. Uskaltaisin väittää että Valtiollamme on helpompia ja edullisempiakin keinoja estää elintasopakolaisuus, kuin heille rahan lähettäminen  ajatuksella: että älkää nyt vaan tulko enempää!  Japani ja Australia eivät vastaanota elintasopakolaisia, ei heitä kukaan kutsu xenophoobeiksi niin miksi sitten meitä kutsuttaisiin?


No miten köyhyys sitten poistettaisiin? Ei kai sitä voi ainakaan lähitulevaisuudessa poistaa muulla kuin tulonsiirroilla, verotuksen nostamista tuskin talous kestää. Kyllä nämä kehitysavut,elintasopakolaisten rahat sun muut typerät maksut ja verot mitä maksetaan ulkomaille tulisi suunnata työllistämiseen, kouluttamiseen ja köyhyydestä nostoon. Ennenkaikkea suuryritykset tulisi saada maksamaan veronsan suomeen, eli estää veropelleily. Ei muuten onnistu niin pitkään kuin Kokoomus istuu hallituksessa. 


Perustulo olisi oiva väline köyhyyden vähentämiseksi! Perustulo tulisi saada jokaiselle Suomalaisella mahdollisimman nopeasti, mutta huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä se on perustulo kokeilussa. Näin poistuisivat kannustinloukut, ja ne ihmiset jotka eivät töihin pysty tai eivät suostu voisivat silti elää hyvän elämän. Hyvä tai korkeatuloisilta perustulo kuitenkin verotettaisiin pois. Tulonsiirtoihin kyllä riittää motivaatiota niin pitkään kuin ne tehdään omille kansalaisille, ei elintasopakolaisille ja maailman köyhille. Tulevaisuudessa ainakin itse uskon siihen että robotit sekä tekoäly tekevät suurimman osan töistä, mielestäni tässä skenaariossa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin perustulo. 


Joidenkin on vain niin mahdotonta ajatella että ihminen saisi loikoilla ilmaiseksi, töitä pittää tehä! Maailma vie meitä kokoajan tähän suuntaan, ja mitä nopeammin me hyväksymme sen sitä parempi. Minusta olisi ainakin hienoa loikoilla kuin vapaa ateenalainen antiikin aikaan, orjien sijasta meillä olisi robotit! En tätä silti tekisi jos perustulo tulisi välittömästi koska tykkään mukavista asioista elämässä, vaan siinä vaiheessa kun en enää kokisi työtäni järkeväksi tai siitä ei maksettaisi järkevää palkkaa. Unelmani jää haaveksi, jos täällä on silloin satoja tuhansia tai miljoonia elintasopakolaisia kuten monet haluavat.

]]>
20 http://tonivoutilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240031-maailman-koyhia-auttamaan#comments Afrikka Kehitysapu Kolonialismi köyhyys Suomen köyhät Thu, 13 Jul 2017 00:10:38 +0000 Toni Voutilainen http://tonivoutilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240031-maailman-koyhia-auttamaan
- Mallimaan maine koetteilla http://jormasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237648-mallimaan-maine-koetteilla <p>&nbsp; Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä käytiin paneelikeskustelu &quot;eduskunta kestävän kehityksen asialla&quot;. Tilaisuudessa julkaistiin ja luovutettiin Suomi ja Agenda2030 kymmenen kansalaisjärjestön laatima seurantaraportti ministereille.</p><p>Paljon asiaa, ja erityisesti kehitysyhteistyö ja kehitysrahoituksen leikkaaminen, sen kerääminen ja kohdentaminen jakoi mielipiteet paneelissa melkein yksi per nuppi. Tasa-arvolle löytyi yhteisymmärrystä ja jonkun mainitsema &quot;kukaan ei ole köyhtynyt köyhiä auttamalla&quot; ei saanut vastaväitteitä. Poukkoileva ja mielestäni puoluekurin rajoittama keskustelu sai kiinnostumaan Agenda2030 raportista. Kansainvälisellä yhteisöllä on 17 tavoitteen ohjelma ja 7 niistä käsitellään heinäkuussa Agenda2030 kokouksessa. Kepa (kehitysyhteistyön kattojärjestö) vastaa kohdan 17 &quot;yhteistyö ja kumppanuus&quot; tekstistä.</p><p>Globaalissa maailmassa suomalaisetkin elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa maapallon 7,5 miljardin ihmisen, parin miljoonan eläinlajin sekä viiden valtameren ja kuuden mantereen kanssa. Tutkin raportin ja otan esiin muutaman minuun kolahtaneen tavoitteen ja kirjoitukseni pohjautuu suppeasti raportin listauksiin höystettynä omilla mielipiteilläni, joita jotkut pitävät kyynisinä. Järjestysnumerot ovat raportin listasta.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 1.&nbsp; Ei köyhyyttä</p><p>&quot;Sipilän hallitus ei täytä globaalia suositusta leikatessaan kehitysyhteistyön rahoitusta ja jättämällä huomioimatta kansallisen politiikkamme vaikutukset maamme rajojen ulkopuolella&quot;. Toisaalta koko ajan hoetaan, että pitää auttaa hädänalaisia paikan päällä asuinmaissaan, eikä ottaa heitä tänne.&nbsp;&nbsp; - Kansallisen köyhyyden vähentäminen on kovastikin tapetilla väännettäessä perustulosta, asumisesta, työllistymisestä, perheen perustamisesta, koulutuksesta jne. Mitä Suomessa asuvien köyhyys sitten globaaliin verrattuna onkin, on maamme sitoutunut Eurooppa2020 -strategiaan tavoitteissaan vähentää köyhiemme määrän 904000:sta 770000:een vuoteen 2020 mennessä. Jo ennen paljon puhuttuja leikkauksia on Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea antanut Suomelle huomautuksen perusturvan liian matalasta tasosta. Perusturva ei riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen menoja.&nbsp;&nbsp; - Raportin korulauseita on, että huomisen Suomessa sosiaaliturvajärjestelmää on selkiytetty niin, että ihmisten on helpompi saada heille kuuluvat palvelut ja edut. En voi olla ihmettelemättä kuka maksaa, koska paikallinen suositus on, että asiakasmaksut ja omavastuut eivät saa estää tai vaikeuttaa palvelujen saatavuutta ja maksujen määräytymisen perusteiden tulee olla valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Ei siis kustannusperusteiset! Siinä onkin sotealueilla ja maakuntahallinnoilla ihmettelemistä ja veronmaksajilla perkeleet huulilla. Suomi on pitkä ja epätasaisesti asutettu maa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 2.&nbsp; Ei nälkää</p><p>&quot;Kaikilla ihmisillä on oikeus riittävään, turvalliseen ja ravitsevaan ruokaan. Paikallinen ruokatuotanto tukee kestävää kehitystä&quot;. Globaalisti nälkä on maailman suurimpia ongelmia ja pahenee joillakin alueilla esim. väestönkasvun, kuivuuden ja aavikoitumisen takia koko ajan, joten en lähde sitä tonkimaan.&nbsp;&nbsp; - Kansallisella tasolla kommentoin sarkastisesti, että vietäppä päivä ison marketin ruokaosastolla tutkien tarjontaa ja seuraten asiakkaiden ostoksia, niin voit jotain suomalaisten nälänhädästä päätellä. Nyt kiroat ettei kaikilla ole varaa mennä sinne ostoksille.&nbsp; Miksei olisi? Halvallakin saa ruokaa kun tietää mitä ostaa. Tupakkiaskin hinnalla saa jo vaikka mitä. Taitaa olla suurin ongelma, ettei osata laittaa mitään ruokaa, tai viitsitä.&nbsp; - Paikallisesti hyvin järkevä suositus raportissa on, että esim. oppilaitoksissa ja vanhainkodeissa syödään käyttämättä jäänyt ruoka tähdelounaana paikan päällä ja jaetaan paikallisesti hyötykäyttöön. Ruokajonoista oli hiljattain esimerkki jenkkilästä, kun avokätistä jakamista supistettiin huomattavasti, lähti moni avun tarvitsijoista töihin. Sori, mutta meilläkin se on monelle helppo tapa hankkia kaljan lisukkeeksi särvintä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 3.&nbsp; Terveyttä ja hyvinvointia</p><p>&quot;Fyysisen ja mielenterveyden edistäminen on kestävän kehityksen edellytys&quot;. Taidatkos sen selkeämmin sanoa! Globaalisti painotetaan äitiys- ja seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäisyä, tartuntatauteja, epidemioita, puhdasta vettä, ilmasto-ongelmia jne.&nbsp; - Kansallisesti esiin nousee paperittomien puutteellinen terveydenhuolto ja todetaan hyvän mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin vaativan aktiivisen eämäntavan edistämistä koko elämänkaaren ajan. Siinähän se!&nbsp;&nbsp; - Paikallisesti suositus on , että kunnan tulee taata aktiivisen elämäntavan edellytykset esim. tarjoamalla liikunta- ja kulttuuripalveluja olosuhteineen. Tässä kuten monessa muussakin raportin kohdassa kuultaa läpi vihaamani &quot;kaikki valmiina eteen tuotuna&quot; mentaliteetti! Peräänkuuluttaisin joka asiassa enemmän oma-aloitteellisuutta, kekseliäisyyttä ja itsekuria.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 5.&nbsp; Sukupuolten tasa-arvo</p><p>Globaalisti esitetään paljon pyrkimyksiä ja tavoitteita mainiten perhe-elämä, työelämä, vammaiset, seksuaalioikeudet, väkivalta, tyttöjen ympärileikkaus jne.&nbsp;&nbsp; - Ymmärrän raportin laatijoiden aseman, mutta en lakkaa ihmettelemästä miksi vaietaan eräissä ääriuskonnollisissa maissa ja valtioissa tapahtuvasta ja jopa lisääntyvästä naisia ja tyttöjä alistavasta, sortavasta, vahingoittavasta ja epäinhimilliseen tilaan saattavasta uskontokulttuurista tapoineen, lakeineen ja käytänteineen. Argumentointini saattaa nyt olla julkisessa blogissa epäasiallista, mutta eikö sitä saa sanoa ääneen ja eikö siihen saisi puuttua? Kyse on sentään jo Eurooppaakin uhkaavasta ilmiöstä. Mukana on kylläkin Plan International ja Equal Measures2030 hanke. Together for Girls on myös mainittu. &nbsp; - Kansallisella ja paikallisella tasolla sukupuolten tasa-arvo ei vaikuta ongelmalliselta.</p><p>&nbsp;</p><p>Raportti käsittelee myös kestävää teollisuutta, vedenalaista elämää jne., mutta jos haluat tutkia tarkemmin, tässä on linkki:</p><p>&nbsp; <a href="https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/kepasuomi-ja-agenda2030web.pdf" title="https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/kepasuomi-ja-agenda2030web.pdf">https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/kepasuomi-ja-agenda2030web.pdf</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>   Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä käytiin paneelikeskustelu "eduskunta kestävän kehityksen asialla". Tilaisuudessa julkaistiin ja luovutettiin Suomi ja Agenda2030 kymmenen kansalaisjärjestön laatima seurantaraportti ministereille.

Paljon asiaa, ja erityisesti kehitysyhteistyö ja kehitysrahoituksen leikkaaminen, sen kerääminen ja kohdentaminen jakoi mielipiteet paneelissa melkein yksi per nuppi. Tasa-arvolle löytyi yhteisymmärrystä ja jonkun mainitsema "kukaan ei ole köyhtynyt köyhiä auttamalla" ei saanut vastaväitteitä. Poukkoileva ja mielestäni puoluekurin rajoittama keskustelu sai kiinnostumaan Agenda2030 raportista. Kansainvälisellä yhteisöllä on 17 tavoitteen ohjelma ja 7 niistä käsitellään heinäkuussa Agenda2030 kokouksessa. Kepa (kehitysyhteistyön kattojärjestö) vastaa kohdan 17 "yhteistyö ja kumppanuus" tekstistä.

Globaalissa maailmassa suomalaisetkin elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa maapallon 7,5 miljardin ihmisen, parin miljoonan eläinlajin sekä viiden valtameren ja kuuden mantereen kanssa. Tutkin raportin ja otan esiin muutaman minuun kolahtaneen tavoitteen ja kirjoitukseni pohjautuu suppeasti raportin listauksiin höystettynä omilla mielipiteilläni, joita jotkut pitävät kyynisinä. Järjestysnumerot ovat raportin listasta.

 

  1.  Ei köyhyyttä

"Sipilän hallitus ei täytä globaalia suositusta leikatessaan kehitysyhteistyön rahoitusta ja jättämällä huomioimatta kansallisen politiikkamme vaikutukset maamme rajojen ulkopuolella". Toisaalta koko ajan hoetaan, että pitää auttaa hädänalaisia paikan päällä asuinmaissaan, eikä ottaa heitä tänne.   - Kansallisen köyhyyden vähentäminen on kovastikin tapetilla väännettäessä perustulosta, asumisesta, työllistymisestä, perheen perustamisesta, koulutuksesta jne. Mitä Suomessa asuvien köyhyys sitten globaaliin verrattuna onkin, on maamme sitoutunut Eurooppa2020 -strategiaan tavoitteissaan vähentää köyhiemme määrän 904000:sta 770000:een vuoteen 2020 mennessä. Jo ennen paljon puhuttuja leikkauksia on Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea antanut Suomelle huomautuksen perusturvan liian matalasta tasosta. Perusturva ei riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen menoja.   - Raportin korulauseita on, että huomisen Suomessa sosiaaliturvajärjestelmää on selkiytetty niin, että ihmisten on helpompi saada heille kuuluvat palvelut ja edut. En voi olla ihmettelemättä kuka maksaa, koska paikallinen suositus on, että asiakasmaksut ja omavastuut eivät saa estää tai vaikeuttaa palvelujen saatavuutta ja maksujen määräytymisen perusteiden tulee olla valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Ei siis kustannusperusteiset! Siinä onkin sotealueilla ja maakuntahallinnoilla ihmettelemistä ja veronmaksajilla perkeleet huulilla. Suomi on pitkä ja epätasaisesti asutettu maa.

 

  2.  Ei nälkää

"Kaikilla ihmisillä on oikeus riittävään, turvalliseen ja ravitsevaan ruokaan. Paikallinen ruokatuotanto tukee kestävää kehitystä". Globaalisti nälkä on maailman suurimpia ongelmia ja pahenee joillakin alueilla esim. väestönkasvun, kuivuuden ja aavikoitumisen takia koko ajan, joten en lähde sitä tonkimaan.   - Kansallisella tasolla kommentoin sarkastisesti, että vietäppä päivä ison marketin ruokaosastolla tutkien tarjontaa ja seuraten asiakkaiden ostoksia, niin voit jotain suomalaisten nälänhädästä päätellä. Nyt kiroat ettei kaikilla ole varaa mennä sinne ostoksille.  Miksei olisi? Halvallakin saa ruokaa kun tietää mitä ostaa. Tupakkiaskin hinnalla saa jo vaikka mitä. Taitaa olla suurin ongelma, ettei osata laittaa mitään ruokaa, tai viitsitä.  - Paikallisesti hyvin järkevä suositus raportissa on, että esim. oppilaitoksissa ja vanhainkodeissa syödään käyttämättä jäänyt ruoka tähdelounaana paikan päällä ja jaetaan paikallisesti hyötykäyttöön. Ruokajonoista oli hiljattain esimerkki jenkkilästä, kun avokätistä jakamista supistettiin huomattavasti, lähti moni avun tarvitsijoista töihin. Sori, mutta meilläkin se on monelle helppo tapa hankkia kaljan lisukkeeksi särvintä.

 

  3.  Terveyttä ja hyvinvointia

"Fyysisen ja mielenterveyden edistäminen on kestävän kehityksen edellytys". Taidatkos sen selkeämmin sanoa! Globaalisti painotetaan äitiys- ja seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäisyä, tartuntatauteja, epidemioita, puhdasta vettä, ilmasto-ongelmia jne.  - Kansallisesti esiin nousee paperittomien puutteellinen terveydenhuolto ja todetaan hyvän mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin vaativan aktiivisen eämäntavan edistämistä koko elämänkaaren ajan. Siinähän se!   - Paikallisesti suositus on , että kunnan tulee taata aktiivisen elämäntavan edellytykset esim. tarjoamalla liikunta- ja kulttuuripalveluja olosuhteineen. Tässä kuten monessa muussakin raportin kohdassa kuultaa läpi vihaamani "kaikki valmiina eteen tuotuna" mentaliteetti! Peräänkuuluttaisin joka asiassa enemmän oma-aloitteellisuutta, kekseliäisyyttä ja itsekuria.

 

  5.  Sukupuolten tasa-arvo

Globaalisti esitetään paljon pyrkimyksiä ja tavoitteita mainiten perhe-elämä, työelämä, vammaiset, seksuaalioikeudet, väkivalta, tyttöjen ympärileikkaus jne.   - Ymmärrän raportin laatijoiden aseman, mutta en lakkaa ihmettelemästä miksi vaietaan eräissä ääriuskonnollisissa maissa ja valtioissa tapahtuvasta ja jopa lisääntyvästä naisia ja tyttöjä alistavasta, sortavasta, vahingoittavasta ja epäinhimilliseen tilaan saattavasta uskontokulttuurista tapoineen, lakeineen ja käytänteineen. Argumentointini saattaa nyt olla julkisessa blogissa epäasiallista, mutta eikö sitä saa sanoa ääneen ja eikö siihen saisi puuttua? Kyse on sentään jo Eurooppaakin uhkaavasta ilmiöstä. Mukana on kylläkin Plan International ja Equal Measures2030 hanke. Together for Girls on myös mainittu.   - Kansallisella ja paikallisella tasolla sukupuolten tasa-arvo ei vaikuta ongelmalliselta.

 

Raportti käsittelee myös kestävää teollisuutta, vedenalaista elämää jne., mutta jos haluat tutkia tarkemmin, tässä on linkki:

  https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/kepasuomi-ja-agenda2030web.pdf

 

 

]]>
8 http://jormasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237648-mallimaan-maine-koetteilla#comments Kansalaisyhteiskunta Kehitysapu Kestävä kehitys Tue, 30 May 2017 13:48:03 +0000 Jorma Salminen http://jormasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237648-mallimaan-maine-koetteilla
EU:n kehitysyhteistyö ja maahanmuutto http://lokari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237104-eun-kehitysyhteistyo-ja-maahanmuutto <p>Kehitysyhteistyöjärjestöjen taholta tuotiin äskettäin Helsingin Sanomien mielipidesivulla esiin väite, että EU:n kehityspolitiikka aiotaan valjastaa vääriin tarkoituksiin. Kysymys on EU:n piirissä tehdystä ehdotuksesta, jonka mukaan kehitysyhteistyön ehdoksi asetettaisiin Eurooppaan suuntatuvan muuttoliikkeen rajoittaminen.</p><p>Kehitysyhteistyöjärjestöt näkevät tämän EU:n omien, lyhytaikaisten intressien ajamiseksi. Kehitysyhteistyön tarkoituksen kun pitäisi järjestöjen mukaan aina olla köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen.</p><p>Väite vaikuttaa varsin yksisilmäiseltä. Ensinnäkin kysymys on EU:n varojen suuntaamisesta, joten on kohtuutonta vaatia, ettei lahjoittajan omaa etua saisi tässä lainkaan&nbsp; noteerata. Lahjoittajilla ja avustajilla on aina omia ehtojaan toiminnalleen. Järjestöillä, jotka katsovat, että kehitysrahat on maksettava kyselemättä, on tässä epäilemättä omakin etunsa valvottavanaan: on myös kyse heidän määrärahoistaan.</p><p>Kun katsoo avustettujen maiden tilannetta, voi myös kysyä, mitä vuosikymmenten rahankäytöllä on saatu aikaan köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Tilanne ei ole esimerkiksi Afrikan maissa silmiinpistävästi kohentunut. On epäiltävissä, että osa rahoista valuu hallitsevan luokan taskuihin ja aseostoihin. Vaikuttaakin siltä, että avustuksille tulisi asettaa muitakin ehtoja ja tehostaa rahankäytön valvontaa.</p><p>Jos avustettavia maita ei saada tekemään mitään muuttoliikkeen rajoittamiseksi, se merkitsee aktiivisimman väestön esteetöntä siirtymistä pois maasta, mikä epäilemättä vaikeuttaa köyhyyden vähentämistä, eikä se kestävää kehitystäkään edistä. Ihmissalakuljettajat tässä kyllä rikastuvat ja kyseinen maa köyhtyy vastaavasti.</p><p>Köyhyyden vähentäminen ei tässä yhteydessä voi tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen tuodaan Euroopan hyvinvoinnista nauttimaan, ja passiiviväestö jätetään entistä huonompiin olosuhteisiin kotimaahan. Sen sijaan pitäisi kaikin keinoin edistää avustettavia maita auttamaan itseään nousemaan jaloilleen, ja eräs keino tässä on hyödyntää aktiivisen väestön työpanosta.</p><p>Yritys katkaista maahanmuuttotulva ei suinkaan tarkoita EU:n lyhytaikaisten intressien ajamista. Vaikka tulva on tilapäisesti taittunut, se saattaa ryöpsähtää valloilleen milloin tahansa, sillä potentiaalisia tulijoita riittää moninkertaiset määrät EU:n kestokykyyn nähden. Ongelma on mitä vakavin ja pitkäkestoisin.</p><p>EU on tähän asti laiminlyönyt maahanmuutto-ongelman tehokkaan ratkaisemisen. Olisikin sulaa hulluutta olla käyttämättä tässä hyväksi myös kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Jos maahanmuutto-ongelma pahenee, se vähentää EU:n mahdollisuuksia panostaa kehitysapuun. On siis kaikkien etu ottaa maahanmuutto hallintaan. Ja toimenpiteet on viisasta kohdistaa myös lähtömaihin, joissa asiaan voidaan tehokkaimmin vaikuttaa.</p> Kehitysyhteistyöjärjestöjen taholta tuotiin äskettäin Helsingin Sanomien mielipidesivulla esiin väite, että EU:n kehityspolitiikka aiotaan valjastaa vääriin tarkoituksiin. Kysymys on EU:n piirissä tehdystä ehdotuksesta, jonka mukaan kehitysyhteistyön ehdoksi asetettaisiin Eurooppaan suuntatuvan muuttoliikkeen rajoittaminen.

Kehitysyhteistyöjärjestöt näkevät tämän EU:n omien, lyhytaikaisten intressien ajamiseksi. Kehitysyhteistyön tarkoituksen kun pitäisi järjestöjen mukaan aina olla köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen.

Väite vaikuttaa varsin yksisilmäiseltä. Ensinnäkin kysymys on EU:n varojen suuntaamisesta, joten on kohtuutonta vaatia, ettei lahjoittajan omaa etua saisi tässä lainkaan  noteerata. Lahjoittajilla ja avustajilla on aina omia ehtojaan toiminnalleen. Järjestöillä, jotka katsovat, että kehitysrahat on maksettava kyselemättä, on tässä epäilemättä omakin etunsa valvottavanaan: on myös kyse heidän määrärahoistaan.

Kun katsoo avustettujen maiden tilannetta, voi myös kysyä, mitä vuosikymmenten rahankäytöllä on saatu aikaan köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Tilanne ei ole esimerkiksi Afrikan maissa silmiinpistävästi kohentunut. On epäiltävissä, että osa rahoista valuu hallitsevan luokan taskuihin ja aseostoihin. Vaikuttaakin siltä, että avustuksille tulisi asettaa muitakin ehtoja ja tehostaa rahankäytön valvontaa.

Jos avustettavia maita ei saada tekemään mitään muuttoliikkeen rajoittamiseksi, se merkitsee aktiivisimman väestön esteetöntä siirtymistä pois maasta, mikä epäilemättä vaikeuttaa köyhyyden vähentämistä, eikä se kestävää kehitystäkään edistä. Ihmissalakuljettajat tässä kyllä rikastuvat ja kyseinen maa köyhtyy vastaavasti.

Köyhyyden vähentäminen ei tässä yhteydessä voi tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen tuodaan Euroopan hyvinvoinnista nauttimaan, ja passiiviväestö jätetään entistä huonompiin olosuhteisiin kotimaahan. Sen sijaan pitäisi kaikin keinoin edistää avustettavia maita auttamaan itseään nousemaan jaloilleen, ja eräs keino tässä on hyödyntää aktiivisen väestön työpanosta.

Yritys katkaista maahanmuuttotulva ei suinkaan tarkoita EU:n lyhytaikaisten intressien ajamista. Vaikka tulva on tilapäisesti taittunut, se saattaa ryöpsähtää valloilleen milloin tahansa, sillä potentiaalisia tulijoita riittää moninkertaiset määrät EU:n kestokykyyn nähden. Ongelma on mitä vakavin ja pitkäkestoisin.

EU on tähän asti laiminlyönyt maahanmuutto-ongelman tehokkaan ratkaisemisen. Olisikin sulaa hulluutta olla käyttämättä tässä hyväksi myös kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Jos maahanmuutto-ongelma pahenee, se vähentää EU:n mahdollisuuksia panostaa kehitysapuun. On siis kaikkien etu ottaa maahanmuutto hallintaan. Ja toimenpiteet on viisasta kohdistaa myös lähtömaihin, joissa asiaan voidaan tehokkaimmin vaikuttaa.

]]>
25 http://lokari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237104-eun-kehitysyhteistyo-ja-maahanmuutto#comments Kotimaa EU ja maahanmuuttopolitiikka Euroopan unioni Kehitysapu Maahanmuuttopolitiikka Wed, 17 May 2017 09:01:53 +0000 Pekka Pihlanto http://lokari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237104-eun-kehitysyhteistyo-ja-maahanmuutto
Puhutaan enemmän pakolaisten auttamisesta http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235144-puhutaan-enemman-pakolaisten-auttamisesta <p>Pakolaiset ja karkoitukset täyttävät median. Suureen ääneen julistetaan milloin laillisuuden, oikeuden, kohtuuden ja milloin pelon ja epäluulon sanomaa. Ja samaan aikaan yhä uudet uutiset osoittavat, että niitä hirveyksiä joita paetaan todella tapahtuu jatkuvasti. Ja toisaalta joidenkin ihmisten toimet osoittavat myös, etteivät kaikki turvapaikkaa hakeva hae turvaa vaan parempaa elintasoa. Tästä kaikesta mieliin jää vahva kahtiajako pakolaisten poispotkijoiden ja pakolaisten puolustajien välillä, sillä keskustelu on vahvasti polarisoitunut.</p><p>Suuri ongelma on siinä, että me puhutaan oikeasti väärästä asiasta. Puhumme pakolaisista ja maahanmuutosta kun meidän pitäisi puhua auttamisesta, siitä miten saisimme mahdollisimman paljon voimavaroja auttamiseen ja miten nämä voimavarat käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, jolloin syntynyt hyvä maksimoituisi. Ikävää tässä on se, että kummallekin osapuolelle, niin maahanmuuton vastustajille kuin pakolaisten asemasta huolestuneille näyttäisi olevan mielekästä puhua pakolaisuudesta auttamisen sijaan.</p><p>Maahanmuuton vastustajille moinen käy, sillä maahanmuuton lisäksi kovin monet heistä vastustavat kaikkea apua sinällään. Tämä näkyy suhtautumisessa kehitysapuun mutta myös repliikeissä &rdquo;korjataan kotimaiset ongelmat ensin&rdquo;. Maahanmuutto on kuitenkin astetta helpompi kohde vastustaa kuin pommitusten uhrien auttaminen tai ruokalähetysten vastustaminen. Maahanmuuton vastustuksessa kun voi paremmin pelata epäluuloilla ja peloilla. Ja sitten on vielä niitä, jotka vastustavat maahanmuuttoa mutta ei apua sinällään, mutta koska heillä ei ole omaa leiriä, ovat he pääsääntöisesti keskittyneet osallistumaan maahanmuuttoa vastustavien kuoroon.</p><p>Pakolaisten auttamista ajavat taas tietävät, että kun ongelmat tulevat lähelle, niihin on pakko reagoida. He tietävät, että jos apu kohdistuisi jonnekin kauas, siitä olisi säästöjen nimissä helppo leikata ja pahimmassa tapauksessa ajautuisimme aikaa myöten tilanteeseen jossa kukaan ei auta ketään. Ja tämä olisi mittava inhimillinen katastrofi. On monin verroin helpompi pitää auttamishalua yllä silloin kun tilanteella on suoria kosketuspintoja omaan yhteiskuntaamme. Lisäksi on tärkeää huomata, että monet kokevat, että jos asiassa annetaan periksi &rdquo;ei minkäänlaista apua kenellekään&rdquo; &ndash;linja voittaisi. Ja toki monet kokevat ihan perustellustkin, että pakolaisten vastaanotto tarkoittaa, että me todella teemme jotain hätää kärsivien auttamiseksi.</p><p>Itse asiassa kaikki tietävät, ettei nykyinen järjestelmä ole kovin hyvä. Se luo hallitsemattomia kansainvaelluksia, jossa apua eniten tarvitsevat jäävät muiden jalkoihin. &nbsp;Se laittaa pakolaiset järkyttävien riskien eteen ja altistaa pakolaiset monenmoisen hyväksikäytön armoille. Se myös säilöö ihmisiä pahimmillaan vuosikymmeniksi leireille joissa tulevaisuuden rakentaminen on mahdotonta. Mutta ennen kaikkea se tavoittaa vain suhteellisen pienen osan avuntarvitsijoista ja se on melkoisen kallis vaikutukseensa nähden.</p><p>&nbsp;Ongelma asiassa on, ettei tarjolla juurikaan ole vaihtoehtoja &ndash; pitkälti juuri keskustelun kaksinapaisuuden vuoksi. Perussuomalaisten ja vastaavien vaihtoehto nykytilaan näyttää pääosin olevan, ei pakolaisten vastaanottoa eikä muutakaan apua. Ja pakolaisten vastaanottoa kannattavien tavoite on turvata edes nykyisen avun taso, eli pidetään kiinni nykytilasta.</p><p>Vaihtoehtoja kuitenkin olisi jos niitä halutaan nähdä ja luoda.</p><p>Voimme esimerkiksi rakentaa systeemin joka perustuu paikan päällä ja lähialueilla annettavaan apuun ja turvaan. Voimme rakentaa kriisialueiden laitamille turvakaupunkeja, joissa turvallisuudesta ja lainsäädännöstä huolehtii kansainvälinen yhteisö asevoimineen ja varoineen. Nämä turvakaupungit voidaan tehdä mahdollisimman normaalin yhteiskunnan kaltaisiksi normaleine liikeyrityksineen ja julkisine palveluineen. Julkisen hallinnon ja turvallisuuden pyörittämisestä vastaisivat palkatut paikalliset, joilla olisi sekä työpaikka että vakaa ja luotettava työnantaja. Tavoitteena tulisi olla se, että pakolaisleirien sijasta rakennettaisiin alueita, jotka muistuttavat erikoistalousalueita. Eli rajattaisiin alue kriisialueen rajalta ja minimoitaisiin sodan vaikutukset sielä ja rakennettaisiin samalla aitoa yhteiskuntaa. Jossain tapauksissa toki näitä turvakaupunkeja kannattaisi rakentaa kriisivaltion naapurimaihin.</p><p>Kunnollisella järjestelmällä voisimme luoda omavaraisia vahvoja alueita jotka toimivat turvapaikkoina kriisialueiden asukkaille. Toki tämä maksaa, mutta väitän, että kokonaisten kaupunkienkin rakentaminen on sekä inhimillisempi että aikaa myöten halvempi ratkaisu kuin nykyinen systeemi. Järjestelmän toimiessa voisimme palata tilanteeseen jossa spontaanipakolaisuus voitaisiin minimoida.</p><p>Hahmoitelmani on vain yksi vaihtoehto. Puutteineenkin se osoittaa, että nykyisen järjestelmän korvaaminen niin, että lopputulos olisi kaikille parempi on mahdollsita. Tarvitsisimmekin nyt vahvaa ideointia ongelman ratkaisemiseksi, ja tahtoa luopua tästä nykyisestä pattitilanteesta. Mutta ennenkaikkea tarvitsemme kansainvälistä sitoutumista ongelman ratkaisemiseen, sillä sen nykyiset rajausyritykset eivät vain toimi. Samalla tarvitsemme EU:lle siirtolaisuuspolitiikkaa ja keinot erottaa toisistaan turvaa ja parempaa elämää hakevat toisistaan.</p><p>Itse kuulun niihin joiden mielestä kriisien uhrien auttaminen on velvollisuutemme ihmisinä, mutta se on myös pidemmän päälle hyödyllistä meille kaikille, sillä jokainen meistä saattaa jonain päivänä olla avun tarvitsijoiden joukossa. Hätää kärsivien määrän ollessa niinkin valtava kuin se on nyt, pitää kuitenkin apuun saatavilla olevien resurssien käyttö tehdä mahdollisimman tehokkaaksi, sillä vain näin voimme minimoida inhimillisen kärsimyksen. Nykyinen järjestelmä ei vain ole kyllin hyvä tähän, joten rakennetaan parempi tilalle.&nbsp;</p> Pakolaiset ja karkoitukset täyttävät median. Suureen ääneen julistetaan milloin laillisuuden, oikeuden, kohtuuden ja milloin pelon ja epäluulon sanomaa. Ja samaan aikaan yhä uudet uutiset osoittavat, että niitä hirveyksiä joita paetaan todella tapahtuu jatkuvasti. Ja toisaalta joidenkin ihmisten toimet osoittavat myös, etteivät kaikki turvapaikkaa hakeva hae turvaa vaan parempaa elintasoa. Tästä kaikesta mieliin jää vahva kahtiajako pakolaisten poispotkijoiden ja pakolaisten puolustajien välillä, sillä keskustelu on vahvasti polarisoitunut.

Suuri ongelma on siinä, että me puhutaan oikeasti väärästä asiasta. Puhumme pakolaisista ja maahanmuutosta kun meidän pitäisi puhua auttamisesta, siitä miten saisimme mahdollisimman paljon voimavaroja auttamiseen ja miten nämä voimavarat käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, jolloin syntynyt hyvä maksimoituisi. Ikävää tässä on se, että kummallekin osapuolelle, niin maahanmuuton vastustajille kuin pakolaisten asemasta huolestuneille näyttäisi olevan mielekästä puhua pakolaisuudesta auttamisen sijaan.

Maahanmuuton vastustajille moinen käy, sillä maahanmuuton lisäksi kovin monet heistä vastustavat kaikkea apua sinällään. Tämä näkyy suhtautumisessa kehitysapuun mutta myös repliikeissä ”korjataan kotimaiset ongelmat ensin”. Maahanmuutto on kuitenkin astetta helpompi kohde vastustaa kuin pommitusten uhrien auttaminen tai ruokalähetysten vastustaminen. Maahanmuuton vastustuksessa kun voi paremmin pelata epäluuloilla ja peloilla. Ja sitten on vielä niitä, jotka vastustavat maahanmuuttoa mutta ei apua sinällään, mutta koska heillä ei ole omaa leiriä, ovat he pääsääntöisesti keskittyneet osallistumaan maahanmuuttoa vastustavien kuoroon.

Pakolaisten auttamista ajavat taas tietävät, että kun ongelmat tulevat lähelle, niihin on pakko reagoida. He tietävät, että jos apu kohdistuisi jonnekin kauas, siitä olisi säästöjen nimissä helppo leikata ja pahimmassa tapauksessa ajautuisimme aikaa myöten tilanteeseen jossa kukaan ei auta ketään. Ja tämä olisi mittava inhimillinen katastrofi. On monin verroin helpompi pitää auttamishalua yllä silloin kun tilanteella on suoria kosketuspintoja omaan yhteiskuntaamme. Lisäksi on tärkeää huomata, että monet kokevat, että jos asiassa annetaan periksi ”ei minkäänlaista apua kenellekään” –linja voittaisi. Ja toki monet kokevat ihan perustellustkin, että pakolaisten vastaanotto tarkoittaa, että me todella teemme jotain hätää kärsivien auttamiseksi.

Itse asiassa kaikki tietävät, ettei nykyinen järjestelmä ole kovin hyvä. Se luo hallitsemattomia kansainvaelluksia, jossa apua eniten tarvitsevat jäävät muiden jalkoihin.  Se laittaa pakolaiset järkyttävien riskien eteen ja altistaa pakolaiset monenmoisen hyväksikäytön armoille. Se myös säilöö ihmisiä pahimmillaan vuosikymmeniksi leireille joissa tulevaisuuden rakentaminen on mahdotonta. Mutta ennen kaikkea se tavoittaa vain suhteellisen pienen osan avuntarvitsijoista ja se on melkoisen kallis vaikutukseensa nähden.

 Ongelma asiassa on, ettei tarjolla juurikaan ole vaihtoehtoja – pitkälti juuri keskustelun kaksinapaisuuden vuoksi. Perussuomalaisten ja vastaavien vaihtoehto nykytilaan näyttää pääosin olevan, ei pakolaisten vastaanottoa eikä muutakaan apua. Ja pakolaisten vastaanottoa kannattavien tavoite on turvata edes nykyisen avun taso, eli pidetään kiinni nykytilasta.

Vaihtoehtoja kuitenkin olisi jos niitä halutaan nähdä ja luoda.

Voimme esimerkiksi rakentaa systeemin joka perustuu paikan päällä ja lähialueilla annettavaan apuun ja turvaan. Voimme rakentaa kriisialueiden laitamille turvakaupunkeja, joissa turvallisuudesta ja lainsäädännöstä huolehtii kansainvälinen yhteisö asevoimineen ja varoineen. Nämä turvakaupungit voidaan tehdä mahdollisimman normaalin yhteiskunnan kaltaisiksi normaleine liikeyrityksineen ja julkisine palveluineen. Julkisen hallinnon ja turvallisuuden pyörittämisestä vastaisivat palkatut paikalliset, joilla olisi sekä työpaikka että vakaa ja luotettava työnantaja. Tavoitteena tulisi olla se, että pakolaisleirien sijasta rakennettaisiin alueita, jotka muistuttavat erikoistalousalueita. Eli rajattaisiin alue kriisialueen rajalta ja minimoitaisiin sodan vaikutukset sielä ja rakennettaisiin samalla aitoa yhteiskuntaa. Jossain tapauksissa toki näitä turvakaupunkeja kannattaisi rakentaa kriisivaltion naapurimaihin.

Kunnollisella järjestelmällä voisimme luoda omavaraisia vahvoja alueita jotka toimivat turvapaikkoina kriisialueiden asukkaille. Toki tämä maksaa, mutta väitän, että kokonaisten kaupunkienkin rakentaminen on sekä inhimillisempi että aikaa myöten halvempi ratkaisu kuin nykyinen systeemi. Järjestelmän toimiessa voisimme palata tilanteeseen jossa spontaanipakolaisuus voitaisiin minimoida.

Hahmoitelmani on vain yksi vaihtoehto. Puutteineenkin se osoittaa, että nykyisen järjestelmän korvaaminen niin, että lopputulos olisi kaikille parempi on mahdollsita. Tarvitsisimmekin nyt vahvaa ideointia ongelman ratkaisemiseksi, ja tahtoa luopua tästä nykyisestä pattitilanteesta. Mutta ennenkaikkea tarvitsemme kansainvälistä sitoutumista ongelman ratkaisemiseen, sillä sen nykyiset rajausyritykset eivät vain toimi. Samalla tarvitsemme EU:lle siirtolaisuuspolitiikkaa ja keinot erottaa toisistaan turvaa ja parempaa elämää hakevat toisistaan.

Itse kuulun niihin joiden mielestä kriisien uhrien auttaminen on velvollisuutemme ihmisinä, mutta se on myös pidemmän päälle hyödyllistä meille kaikille, sillä jokainen meistä saattaa jonain päivänä olla avun tarvitsijoiden joukossa. Hätää kärsivien määrän ollessa niinkin valtava kuin se on nyt, pitää kuitenkin apuun saatavilla olevien resurssien käyttö tehdä mahdollisimman tehokkaaksi, sillä vain näin voimme minimoida inhimillisen kärsimyksen. Nykyinen järjestelmä ei vain ole kyllin hyvä tähän, joten rakennetaan parempi tilalle. 

]]>
73 http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235144-puhutaan-enemman-pakolaisten-auttamisesta#comments Kotimaa Hädänalaisten auttaminen Karkotukset Kehitysapu Maahanmuutto Pakolaisuus Turvapaikanhaku Thu, 06 Apr 2017 08:42:01 +0000 Marko Kivelä http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235144-puhutaan-enemman-pakolaisten-auttamisesta
Robotit, ilmastonmuutos ja väestönkasvu Afrikan kehityksen tiellä http://jukkaraustia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234971-robotit-ilmastonmuutos-ja-vaestonkasvu-afrikan-kehityksen-tiella <p>Afrikan tulevaisuus heijastuu koko maailmaan, myös Suomeen, niin maahanmuuton kuin ympäristön kannalta. Kasvuoptimismin tiellä ovat robotisointi, ilmastonmuutos ja väestönkasvu.</p><p>Afrikan Unionin Agenda 2063 julistaa visiota tulevaisuuden Afrikasta teemalla &ldquo;Afrikka jollaisen me haluamme&rdquo;, Afrikasta joka on vauras, rauhallinen ja turvallinen ja jonka kehitys nojautuu afrikkalaisiin voimavarana. Suomessa tätä visiota esiteltiin äskettäin Suomen Kuvalehdessä Hanna Ojasen artikkelissa.</p><p>Miksipä kehitys ei olisi mahdotonta? Useat Aasian maat ovat käyneet saman tapaisen kehityskulun äärimmäisen köyhistä maista vauraiksi tai ainakin kehittyviksi maiksi. Elintaso on kohonnut huikeasti sukupolvi sukupolvelta. Viime vuosina on uutisoitu Afrikan nopeasti kasvavista kansantalouksista ja Kiinan investoinneista Afrikkaan.</p><p>Käsittelen tässä kirjoituksessa nimenomaisesti Saharan eteläpuolista Afrikkaa.</p><p>Aasian maiden kehitykseen verrattuna Afrikan mailla on kuitenkin äärimmäisen paljon vaikeampi kehityskulku edessään. Afrikan maiden kehityksellä on kolme estettä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1. Robotisaatio vie työt ja kehityspolun teollisuusmaiksi...</strong></p><p>Kehittymättömässä taloudessa on enemmän matalan osaamistason töitä jotka ovat automatisoitavissa. Maailmanpankin mukaan esimerkiksi 85% Etiopian työpaikoista on luokiteltavissa olevan riskivyöhykkeellä automatisoinnin suhteen. Matalampi palkkataso toki auttaa tässä, mutta vain rajoitetun ajan.</p><p>Vielä suurempi haaste on perinteisen teollistumisen polun katoaminen. Niin Japani, Etelä-Korea kuin Kiina ovat käyneet teollistumispolun jossa matalan koulutusasteen teollisuudenaloista on pikku hiljaa siirrytty korkeamman osaamistason teollistumiseen. Tyypillisesti ensimmäisenä teollisuuden alana kehitysmaissa on ollut tekstiiliteollisuus jossa työvoimakustannusten osuus on ollut tähän asti merkittävä. Robotisaation kehittyessä työvoimakustannusten merkitys laskee ja kuljetuskustannusten merkitys niin toimitusajassa kuin varsinaisissa kuljetuskustannuksissa nousee. Siksi useat teollisuuden toimijat, vaikkapa kenkämerkki Adidas, ovat siirtäneet tuotantoaan takaisin Eurooppaan. Kehitys tullee jatkumaan.</p><p><strong>2.) .. samalla kun ilmastonmuutos iskee voimakkaimmin päiväntasajan ympäristöön...</strong></p><p>Niin IPCC kuin taloudelliset toimijat ennustavat ilmastonmuutoksen iskevän voimakkaimmin päiväntasaajan ympäristöön, mihin Saharan eteläpuolinen Afrikka kuuluu. Niin meriveden pinnan nousu, lisääntyvä kuivuus kuin myös lisääntyvät myrskyt vaikuttavat voimakkaasti alueen luontoon ja elinolosuhteisiin. Ilmastonmuutos heikentää myös alueen satoja merkittävästi.</p><p><strong>3.) &hellip; ja väestönkasvu syö elintason kasvun mahdollisuudet sekä tuhoaa luontoa</strong></p><p>Afrikan maiden BKT:n kasvu on herättänyt paljon huomiota, mutta useissa tapauksisa bkt per capita kasvu on ollut mitätöntä nopean väestönkasvun vuoksi. Esimerkiksi Ruandan väestön ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.</p><p>Tulevaisuuden näkymät työllistymiselle eivät ole valoisat yksipuolisissa talouksissa. Väestönkasvu aiheuttaa osaltaan viljelymaan raivaamisen ja lisääntyneen laiduntamisen kautta aavikoitumista joka huonontaa elinolosuhteita entisestään.</p><p>Vaikka edesmennyt Hans Rosling vakuuttikin väestönkasvun olevan voitettu ongelma, perustui hänen hypoteesinsa resurssien rajattomaan kasvuun jossa kasvava talous aikanaan laskisi naisten hedelmällisyyslukua. Kyse on siitä, onko maapallolla Afrikasta puhumattakaan aikaa tähän kehityskulkuun vai pitäisikö kehitystä auttaa ulkopuolisella avulla?</p><p>Suhtautuminen Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tulee olemaan meidän ja tulevankin sukupolven suurimpia eettisiä dilemnoja, mihin poliitikoilla niin EU:n kuin kansallisella tasolla, optimistisesti myös YK:n tasolla, tulisi olla pikku hiljaa oikeita ratkaisuja. Muulla tavoin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tullaan näkemään inhimillisiä murhenäytelmiä joiden rinnalla voivat kalveta jopa toinen maailmansota ja Maon Kiina.</p><p>Onko Afrikalla toivoa? Toivon, mutta en usko. Toivon taustalla on robotisaation hyödyntäminen ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi, internetin mahdollistama koulutuksen ja terveydenhuollon levittäminen sekä mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa laajalti energiantuotantoon. Internet tuo mobiilimaksamisen kautta myös afrikkalaiset rahatalouden piiriin ja auttaa näin hillitsemään niin korruptiota kuin liittymisen globaaleihin logistiikkaketjuihin. Afrikan mailla on myös perässähiihtäjän etu - ne voivat ottaa suoraan käyttöön tuoreimman infrastruktuurin ilman useita peräkkäisiä investointeja.</p><p>Positiivisen kehityskulun toteutuminen vaatisi kuitenkin reiluja kauppasopimuksia sekä kehitysavun lisäämistä. Kuinka realistista tämä sitten nykytilanteessa on? En tiedä, yksilö voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan.</p><p><em>Afrikan unionin suuret suunnitelmat: Vauras, turvallinen ja vaikutusvaltainen maanosa vuoteen 2063 mennessä</em></p><p><a href="https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/afrikan-unionin-suuret-suunnitelmat-vauras-turvallinen-ja-vaikutusvaltainen-maanosa-vuoteen-2063-mennessa/" title="https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/afrikan-unionin-suuret-suunnitelmat-vauras-turvallinen-ja-vaikutusvaltainen-maanosa-vuoteen-2063-mennessa/">https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/afrikan-union...</a></p><p><em>Afrikan Unionin Agenda 2063:</em></p><p><a href="http://au.int/en2/agenda2063" title="http://au.int/en2/agenda2063">http://au.int/en2/agenda2063</a></p><p><em>YK:n UNCTAD:n raportti &ldquo;Robots threaten up to two thirds of developing country jobs, but could be an opportunity too&rdquo;</em></p><p><u><a href="http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1369">http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1369</a></u></p><p><em>Maailmanpankin &ldquo;World Development Report 2016 - Digital Dividends&rdquo;</em></p><p><u><a href="http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016">http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016</a></u></p><p><em>&ldquo;Map shows how climate change will hit the economies of the world&#39;s poorest countries hardest&rdquo; - Luottolaitos Moody&rsquo;sin raporttiin perustuva juttu.</em></p><p><a href="http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-poor-countries-world-hit-hardest-affected-india-ethiopia-kenya-moodys-a7403076.html" title="http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-poor-countries-world-hit-hardest-affected-india-ethiopia-kenya-moodys-a7403076.html">http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-poor-countries-w...</a></p><p>YK:n World Population prospects</p><p><a href="https://esa.un.org/unpd/wpp/" title="https://esa.un.org/unpd/wpp/">https://esa.un.org/unpd/wpp/</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Afrikan tulevaisuus heijastuu koko maailmaan, myös Suomeen, niin maahanmuuton kuin ympäristön kannalta. Kasvuoptimismin tiellä ovat robotisointi, ilmastonmuutos ja väestönkasvu.

Afrikan Unionin Agenda 2063 julistaa visiota tulevaisuuden Afrikasta teemalla “Afrikka jollaisen me haluamme”, Afrikasta joka on vauras, rauhallinen ja turvallinen ja jonka kehitys nojautuu afrikkalaisiin voimavarana. Suomessa tätä visiota esiteltiin äskettäin Suomen Kuvalehdessä Hanna Ojasen artikkelissa.

Miksipä kehitys ei olisi mahdotonta? Useat Aasian maat ovat käyneet saman tapaisen kehityskulun äärimmäisen köyhistä maista vauraiksi tai ainakin kehittyviksi maiksi. Elintaso on kohonnut huikeasti sukupolvi sukupolvelta. Viime vuosina on uutisoitu Afrikan nopeasti kasvavista kansantalouksista ja Kiinan investoinneista Afrikkaan.

Käsittelen tässä kirjoituksessa nimenomaisesti Saharan eteläpuolista Afrikkaa.

Aasian maiden kehitykseen verrattuna Afrikan mailla on kuitenkin äärimmäisen paljon vaikeampi kehityskulku edessään. Afrikan maiden kehityksellä on kolme estettä.

 

1. Robotisaatio vie työt ja kehityspolun teollisuusmaiksi...

Kehittymättömässä taloudessa on enemmän matalan osaamistason töitä jotka ovat automatisoitavissa. Maailmanpankin mukaan esimerkiksi 85% Etiopian työpaikoista on luokiteltavissa olevan riskivyöhykkeellä automatisoinnin suhteen. Matalampi palkkataso toki auttaa tässä, mutta vain rajoitetun ajan.

Vielä suurempi haaste on perinteisen teollistumisen polun katoaminen. Niin Japani, Etelä-Korea kuin Kiina ovat käyneet teollistumispolun jossa matalan koulutusasteen teollisuudenaloista on pikku hiljaa siirrytty korkeamman osaamistason teollistumiseen. Tyypillisesti ensimmäisenä teollisuuden alana kehitysmaissa on ollut tekstiiliteollisuus jossa työvoimakustannusten osuus on ollut tähän asti merkittävä. Robotisaation kehittyessä työvoimakustannusten merkitys laskee ja kuljetuskustannusten merkitys niin toimitusajassa kuin varsinaisissa kuljetuskustannuksissa nousee. Siksi useat teollisuuden toimijat, vaikkapa kenkämerkki Adidas, ovat siirtäneet tuotantoaan takaisin Eurooppaan. Kehitys tullee jatkumaan.

2.) .. samalla kun ilmastonmuutos iskee voimakkaimmin päiväntasajan ympäristöön...

Niin IPCC kuin taloudelliset toimijat ennustavat ilmastonmuutoksen iskevän voimakkaimmin päiväntasaajan ympäristöön, mihin Saharan eteläpuolinen Afrikka kuuluu. Niin meriveden pinnan nousu, lisääntyvä kuivuus kuin myös lisääntyvät myrskyt vaikuttavat voimakkaasti alueen luontoon ja elinolosuhteisiin. Ilmastonmuutos heikentää myös alueen satoja merkittävästi.

3.) … ja väestönkasvu syö elintason kasvun mahdollisuudet sekä tuhoaa luontoa

Afrikan maiden BKT:n kasvu on herättänyt paljon huomiota, mutta useissa tapauksisa bkt per capita kasvu on ollut mitätöntä nopean väestönkasvun vuoksi. Esimerkiksi Ruandan väestön ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Tulevaisuuden näkymät työllistymiselle eivät ole valoisat yksipuolisissa talouksissa. Väestönkasvu aiheuttaa osaltaan viljelymaan raivaamisen ja lisääntyneen laiduntamisen kautta aavikoitumista joka huonontaa elinolosuhteita entisestään.

Vaikka edesmennyt Hans Rosling vakuuttikin väestönkasvun olevan voitettu ongelma, perustui hänen hypoteesinsa resurssien rajattomaan kasvuun jossa kasvava talous aikanaan laskisi naisten hedelmällisyyslukua. Kyse on siitä, onko maapallolla Afrikasta puhumattakaan aikaa tähän kehityskulkuun vai pitäisikö kehitystä auttaa ulkopuolisella avulla?

Suhtautuminen Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tulee olemaan meidän ja tulevankin sukupolven suurimpia eettisiä dilemnoja, mihin poliitikoilla niin EU:n kuin kansallisella tasolla, optimistisesti myös YK:n tasolla, tulisi olla pikku hiljaa oikeita ratkaisuja. Muulla tavoin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tullaan näkemään inhimillisiä murhenäytelmiä joiden rinnalla voivat kalveta jopa toinen maailmansota ja Maon Kiina.

Onko Afrikalla toivoa? Toivon, mutta en usko. Toivon taustalla on robotisaation hyödyntäminen ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi, internetin mahdollistama koulutuksen ja terveydenhuollon levittäminen sekä mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa laajalti energiantuotantoon. Internet tuo mobiilimaksamisen kautta myös afrikkalaiset rahatalouden piiriin ja auttaa näin hillitsemään niin korruptiota kuin liittymisen globaaleihin logistiikkaketjuihin. Afrikan mailla on myös perässähiihtäjän etu - ne voivat ottaa suoraan käyttöön tuoreimman infrastruktuurin ilman useita peräkkäisiä investointeja.

Positiivisen kehityskulun toteutuminen vaatisi kuitenkin reiluja kauppasopimuksia sekä kehitysavun lisäämistä. Kuinka realistista tämä sitten nykytilanteessa on? En tiedä, yksilö voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Afrikan unionin suuret suunnitelmat: Vauras, turvallinen ja vaikutusvaltainen maanosa vuoteen 2063 mennessä

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/afrikan-unionin-suuret-suunnitelmat-vauras-turvallinen-ja-vaikutusvaltainen-maanosa-vuoteen-2063-mennessa/

Afrikan Unionin Agenda 2063:

http://au.int/en2/agenda2063

YK:n UNCTAD:n raportti “Robots threaten up to two thirds of developing country jobs, but could be an opportunity too”

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1369

Maailmanpankin “World Development Report 2016 - Digital Dividends”

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

“Map shows how climate change will hit the economies of the world's poorest countries hardest” - Luottolaitos Moody’sin raporttiin perustuva juttu.

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-poor-countries-world-hit-hardest-affected-india-ethiopia-kenya-moodys-a7403076.html

YK:n World Population prospects

https://esa.un.org/unpd/wpp/

]]>
12 http://jukkaraustia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234971-robotit-ilmastonmuutos-ja-vaestonkasvu-afrikan-kehityksen-tiella#comments Afrikka Epävarma tulevaisuus Ilmastonmuutos Kehitysapu Väestönkasvu Tue, 04 Apr 2017 14:09:43 +0000 Jukka Raustia http://jukkaraustia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234971-robotit-ilmastonmuutos-ja-vaestonkasvu-afrikan-kehityksen-tiella
Etiikkavero http://kimmoknutars.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231464-etiikkavero <p><strong>Kulutuksemme edistää ihmisten hyväksikäyttöä. </strong></p><p><br />&nbsp;</p><p><strong>Kaupan hyllyllä näemme markkinoinnin mielikuvien värittämiä, upouusia ja tyylikkäitä tuotteita, joilla julistamme itsenäisyyttämme ja vapauttamme. Hintava tuote kertoo omistajansa statuksesta ja tyylikkyydestä, joten juoksemme tarjouksien perässä toivoen, että vertaisemme näkisivät meidät uusin silmin.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>&ldquo;Katso - sillä on uusi se-ja-se&rdquo;</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Unohdamme helposti, miksi näitä tuotteita ei valmisteta Suomessa. Se, kenen selkänahasta nämä säästömme revitään, ei nimittäin näy kaupan hyllyillä. </strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Emme näe ihmistä, joka perheensä elättämiseksi &nbsp;tekee töitä surkeissa työoloissa. </strong></p><p><strong>Lapsityövoiman käytöstä syytetyt yhtiöt osoittavat sormeaan muka voimattomina kohti alihankkijoitaan. Mitäpä he voisivat tehdä? Hehän vain maksavat kaiken.</strong></p><p><strong><a href="https://www.theguardian.com/business/2007/oct/28/ethicalbusiness.india"><u>https://www.theguardian.com/business/2007/oct/28/ethicalbusiness.india</u></a></strong></p><p><strong><em>&ldquo;children, in this case working in conditions close to slavery, appear to still be making some of its clothes.&rdquo;</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Diktaattorien ja sotarikollisten kanssa tehty yhteistyö ei tuota moraalisia ongelmia kasvottomille pörssiyhtiöille, joiden tehtävänä on tuottaa voittoa sijoittajille. Yhtiöt tietävät miten rahaa kannattaa käyttää: poliitikkojen voiteluun ja markkinoinnin huumaan.</strong></p><p><strong><a href="http://www.alternet.org/story/150106/how_koch_industries_makes_billions_corrupting_government"><u>http://www.alternet.org/story/150106/how_koch_industries_makes_billions_corrupting_government</u></a></strong></p><p><strong><em>&ldquo;have spent tens of millions to influence government policy&rdquo;</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Näin trendipellet saadaan mukaan sirkukseen ja asioihin perehtynyt vähemmistö voi surkutella boikottejaan pikkupiireissään. Eiväthän ituhipit edes kuulu kohderyhmään. Sakkojen maksaminen ympäristörikoksista tulee halvemmaksi kuin rikosten lopettaminen.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Turvatarkastuksista ei tarvitse huolehtia, sillä uusia työläisiä tulee tilalle aina vaan. Mihin muuallekaan he menisivät? Riski kuolla tulipalossa on parempi kuin varma nälkäkuolema.</strong></p><p><strong><a href="http://www.omaha.com/money/global-retailers-rejected-bangladesh-factory-safety-plan/article_be376405-8025-5a86-96ca-319ea1f4c220.html"><u>http://www.omaha.com/money/global-retailers-rejected-bangladesh-factory-safety-plan/article_be376405-8025-5a86-96ca-319ea1f4c220.html</u></a></strong></p><p><strong><em>&ldquo;The proposal - - - was rejected by the companies because it would be legally binding and costly.&rdquo;</em></strong></p><p><br />&nbsp;</p><p><strong>Ehdotan konseptia, jolla tämän kierteen voisi katkaista. Jolla voimme edesauttaa hyväksikäytön lopettamista.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Esitän Euroopan Unionin laajuista ETIIKKAVERO-järjestelmää, jossa vaaditaan tarkastuksia tuotteiden takana piilevien työolojen selvittämiseksi. Ehdotan järjestelmää, jossa pistotarkastuksilla paljastuvat epäkohdat tuottaisivat tuntuvan sakon lisäksi takautuvan lisäveron.</strong></p><p><strong>Se, miten mitäkin osuutta verotetaan voi jättää valtioiden asiaksi. Epä-eettisten tuotteiden verotuottoa voidaan käytetään eettisten tuotteiden halpuuttamiseen, taikka suoraan työolojen parantamiseen. </strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ehtoja:</strong></p><p><strong>TyöAJAT: tuntia/päivässä/viikossa, +lomat</strong></p><p><strong>TyöOLOT: terveyshaitat, stressi, itsemurhalukemat, työn raskaus, työmatkat</strong></p><p><strong>LAPSItyö: käytetäänkö, kuinka nuoria</strong></p><p><strong>PALKKA: absoluuttinen ja suhteellinen arvo, eli miten pärjää elinalueellaan</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lisäksi voi miettiä muitakin ehtoja ainakin eläinten ja ympäristön kannalta.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>HUOM: Bonusjärjestelmä-mallin mukaan leimattomat maksavat kaikista eniten. </strong></p><p><br />&nbsp;</p><p><strong>HEIKOIMMAN LENKIN PERIAATE</strong></p><p><strong>Tuotteen vero määräytyisi heikoimman alihankkijan käytäntöjen mukaan. Pistotarkastuksissa paljastuvista väärinkäytöksistä leiman mukainen vero tulisi takautuvasti, plus sakkovero.</strong></p><p><br />&nbsp;</p><p><strong>VAHVIMMAN LENKIN PERIAATE</strong></p><p><strong>Tämä ei suoranaisesti liity etiikka-veroon, vaan kuluttajan oikeuksiin saada tietoa. SUURIN omistaja näkyviin tuotteiden oheen. Ihmiset eivät ymmärräkään kuinka harvojen suuryhtiöiden hallussa on tuhansia tytäryhtiöitä, jotka jopa &ldquo;kilpailevat&rdquo; keskenään.</strong></p><p><br /><br /><br />&nbsp;</p><p><strong><a href="http://www.dailydot.com/via/nestle-whole-foods-horrible-companies-boycott/"><u>http://www.dailydot.com/via/nestle-whole-foods-horrible-companies-boycott/</u></a></strong></p><p><strong>Asioiden näkyvyys muuttaisi paljon. Yhdessä voimme vaatia mitä vaan.</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kulutuksemme edistää ihmisten hyväksikäyttöä.


 

Kaupan hyllyllä näemme markkinoinnin mielikuvien värittämiä, upouusia ja tyylikkäitä tuotteita, joilla julistamme itsenäisyyttämme ja vapauttamme. Hintava tuote kertoo omistajansa statuksesta ja tyylikkyydestä, joten juoksemme tarjouksien perässä toivoen, että vertaisemme näkisivät meidät uusin silmin.

 

“Katso - sillä on uusi se-ja-se”

 

Unohdamme helposti, miksi näitä tuotteita ei valmisteta Suomessa. Se, kenen selkänahasta nämä säästömme revitään, ei nimittäin näy kaupan hyllyillä.

 

Emme näe ihmistä, joka perheensä elättämiseksi  tekee töitä surkeissa työoloissa.

Lapsityövoiman käytöstä syytetyt yhtiöt osoittavat sormeaan muka voimattomina kohti alihankkijoitaan. Mitäpä he voisivat tehdä? Hehän vain maksavat kaiken.

https://www.theguardian.com/business/2007/oct/28/ethicalbusiness.india

“children, in this case working in conditions close to slavery, appear to still be making some of its clothes.”

 

Diktaattorien ja sotarikollisten kanssa tehty yhteistyö ei tuota moraalisia ongelmia kasvottomille pörssiyhtiöille, joiden tehtävänä on tuottaa voittoa sijoittajille. Yhtiöt tietävät miten rahaa kannattaa käyttää: poliitikkojen voiteluun ja markkinoinnin huumaan.

http://www.alternet.org/story/150106/how_koch_industries_makes_billions_corrupting_government

“have spent tens of millions to influence government policy”

 

Näin trendipellet saadaan mukaan sirkukseen ja asioihin perehtynyt vähemmistö voi surkutella boikottejaan pikkupiireissään. Eiväthän ituhipit edes kuulu kohderyhmään. Sakkojen maksaminen ympäristörikoksista tulee halvemmaksi kuin rikosten lopettaminen.

 

Turvatarkastuksista ei tarvitse huolehtia, sillä uusia työläisiä tulee tilalle aina vaan. Mihin muuallekaan he menisivät? Riski kuolla tulipalossa on parempi kuin varma nälkäkuolema.

http://www.omaha.com/money/global-retailers-rejected-bangladesh-factory-safety-plan/article_be376405-8025-5a86-96ca-319ea1f4c220.html

“The proposal - - - was rejected by the companies because it would be legally binding and costly.”


 

Ehdotan konseptia, jolla tämän kierteen voisi katkaista. Jolla voimme edesauttaa hyväksikäytön lopettamista.

 

Esitän Euroopan Unionin laajuista ETIIKKAVERO-järjestelmää, jossa vaaditaan tarkastuksia tuotteiden takana piilevien työolojen selvittämiseksi. Ehdotan järjestelmää, jossa pistotarkastuksilla paljastuvat epäkohdat tuottaisivat tuntuvan sakon lisäksi takautuvan lisäveron.

Se, miten mitäkin osuutta verotetaan voi jättää valtioiden asiaksi. Epä-eettisten tuotteiden verotuottoa voidaan käytetään eettisten tuotteiden halpuuttamiseen, taikka suoraan työolojen parantamiseen.

 

Ehtoja:

TyöAJAT: tuntia/päivässä/viikossa, +lomat

TyöOLOT: terveyshaitat, stressi, itsemurhalukemat, työn raskaus, työmatkat

LAPSItyö: käytetäänkö, kuinka nuoria

PALKKA: absoluuttinen ja suhteellinen arvo, eli miten pärjää elinalueellaan

 

Lisäksi voi miettiä muitakin ehtoja ainakin eläinten ja ympäristön kannalta.

 

HUOM: Bonusjärjestelmä-mallin mukaan leimattomat maksavat kaikista eniten.


 

HEIKOIMMAN LENKIN PERIAATE

Tuotteen vero määräytyisi heikoimman alihankkijan käytäntöjen mukaan. Pistotarkastuksissa paljastuvista väärinkäytöksistä leiman mukainen vero tulisi takautuvasti, plus sakkovero.


 

VAHVIMMAN LENKIN PERIAATE

Tämä ei suoranaisesti liity etiikka-veroon, vaan kuluttajan oikeuksiin saada tietoa. SUURIN omistaja näkyviin tuotteiden oheen. Ihmiset eivät ymmärräkään kuinka harvojen suuryhtiöiden hallussa on tuhansia tytäryhtiöitä, jotka jopa “kilpailevat” keskenään.
 

http://www.dailydot.com/via/nestle-whole-foods-horrible-companies-boycott/

Asioiden näkyvyys muuttaisi paljon. Yhdessä voimme vaatia mitä vaan.

]]>
0 http://kimmoknutars.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231464-etiikkavero#comments EU Globaali maailma Kehitysapu Kehitysyhteistyö köyhyys Tue, 14 Feb 2017 10:46:04 +0000 Kimmo Knutars http://kimmoknutars.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231464-etiikkavero
Kehitysavun ja konfliktien/terrorismin välinen yhteys – onko sitä? http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231420-kehitysavun-ja-konfliktienterrorismin-valinen-yhteys-onko-sita <p>Pekka Haavisto heitti ilmaan presidenttivaalien aloitustilaisuudessaan ajatuksen (<a href="http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/pekka-haavisto-ruoski-kampanjansa-aluksi-yk-ta-ja-hallitusta-suomi-on-leikannut-niita-keinoja-joilla-voisi-puuttua-terrorismin-alkusyihin/6308266">MTV3 uutinen 12.02.2017</a>), jossa kehitysavulla ja terrorismilla (ja konflikteilla) olisi yhteys. Tämä yhteys toimisi niin, että mitä enemmän kehitysapua, sitä vähemmän terrorismia ja siis konflikteja. Ja koska siis nykyinen hallitus on leikannut kehitysapua, olisi se siten välillisesti syyllinen kolmansien maiden lisääntyneeseen terrorismiin ja konflikteihin.</p><p>Itse taas olen sitä mieltä, että voimme sijoittaa kehitysapuun 5 miljoonaa tai 500 miljoonaa, niin tokkopa sillä on suurta merkitystä lopputuleman kannalta &ndash; terrorismia ja konflikteja on aivan yhtä paljon kummassakin tapauksessa. Kehitysavun kohdemaissahan ongelmana on usein <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index">räikeä korruptio</a> ja <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sectarian_violence">kulttuuris-uskonnolliset tekijät</a>. Ne käsittääkseni luovat sen epävakauden, joka kehitysavun kohdemaissa vallitsee, ja joka johtaa terrorismiin ja konflikteihin. Näihin tekijöihin ei käsittääkseni kehitysavulla voi vaikuttaa, ainakaan sen nykymuodossaan.</p><p>Väitän siis, että Haaviston ajatus on virheellinen, ja että se edustaa tyypillistä vihervasemmiston kehitysapulinjaa, jossa teollisuus/länsimaiden on autettava heikompia kolmannen maailman maita / kehitysmaita. Jos kehitysapu on lähellä sydäntä, kannattaa kokeilla julkisen kehitysavun sijasta vaikkapa <a href="https://www.kiva.org/">Kiva mikrolainapalvelua</a>, jossa voi lainata suoraan kohdemaan tarvitsijoille. Itse en ole palvelua käyttänyt, mutta olen kuullut puhuttavan siitä hyvää.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pekka Haavisto heitti ilmaan presidenttivaalien aloitustilaisuudessaan ajatuksen (MTV3 uutinen 12.02.2017), jossa kehitysavulla ja terrorismilla (ja konflikteilla) olisi yhteys. Tämä yhteys toimisi niin, että mitä enemmän kehitysapua, sitä vähemmän terrorismia ja siis konflikteja. Ja koska siis nykyinen hallitus on leikannut kehitysapua, olisi se siten välillisesti syyllinen kolmansien maiden lisääntyneeseen terrorismiin ja konflikteihin.

Itse taas olen sitä mieltä, että voimme sijoittaa kehitysapuun 5 miljoonaa tai 500 miljoonaa, niin tokkopa sillä on suurta merkitystä lopputuleman kannalta – terrorismia ja konflikteja on aivan yhtä paljon kummassakin tapauksessa. Kehitysavun kohdemaissahan ongelmana on usein räikeä korruptio ja kulttuuris-uskonnolliset tekijät. Ne käsittääkseni luovat sen epävakauden, joka kehitysavun kohdemaissa vallitsee, ja joka johtaa terrorismiin ja konflikteihin. Näihin tekijöihin ei käsittääkseni kehitysavulla voi vaikuttaa, ainakaan sen nykymuodossaan.

Väitän siis, että Haaviston ajatus on virheellinen, ja että se edustaa tyypillistä vihervasemmiston kehitysapulinjaa, jossa teollisuus/länsimaiden on autettava heikompia kolmannen maailman maita / kehitysmaita. Jos kehitysapu on lähellä sydäntä, kannattaa kokeilla julkisen kehitysavun sijasta vaikkapa Kiva mikrolainapalvelua, jossa voi lainata suoraan kohdemaan tarvitsijoille. Itse en ole palvelua käyttänyt, mutta olen kuullut puhuttavan siitä hyvää.

]]>
6 http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231420-kehitysavun-ja-konfliktienterrorismin-valinen-yhteys-onko-sita#comments Kehitysapu Konflikti Pekka Haavisto Terrorismi Mon, 13 Feb 2017 14:44:21 +0000 Jori Kostiainen http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231420-kehitysavun-ja-konfliktienterrorismin-valinen-yhteys-onko-sita
Absoluuttinen köyhyys on mahdollista poistaa maailmasta http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226091-absoluuttinen-koyhyys-on-mahdollista-poistaa-maailmasta <p>Kehitysavun alkuperäinen toteutustapa oli viedä konteittain lenkkareita kengättömille Afrikkaan, sillä seurauksella että suutareilta meni leipä suusta satojen kilometrien säteeltä - Länsimaat näkivät kehitysavun vienninedistämisenä, samalla kuin lahjoittajille tuli hyvä mieli.</p><p>Aivan yhtä haitallista toimintaa kehitysapu ei nykyisessä muodossaan ole, mutta nykyinenkaltainen kehitysapukin on kyseenalaistettu tehokkaasti <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Dambisa_Moyo">Dambisa Moyon</a> toimesta hänen kirjassaan <em>Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa</em> (2009).</p><p>Kaikkialla maailmassa tilanne ei kuitenkaan ole ollut niin lohdutonta, <a href="http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-people-have-been-taken-out-extreme-poverty-20-years-world-should-aim">Kiinassa 680 miljoonaa on kyennyt nousemaan pois absoluuttisesta köyhyydestä kolmen viime vuosikymmenen aikana</a> (Economist, 1.6.2013) - muita maanosia ajatellen on tärkeää tiedostaa miten tuo onnistui.</p><p>Näkisin, että lopulta tähän tarvittaisiin Afrikassakin vain kaksi asiaa: poliittisesti vakaita valtioita ja vapaa kauppa.</p><p>Ensimmäinen on näistä vaikeampi, sisällissotia käyvissä maissa tärkeintä olisi keinolla millä hyvänsä lopettaa sodankäyntiä rahoittavat rahavirrat ulkomailta, mutta mitään takuuvarmaa keinoa vakaan valtion synnyttämiseksi ei ole vielä keksitty.</p><p>Vapaakauppa on teoriassa helpompi ratkaista, mutta tämä vaatii merkittävää ajattelutavan muutosta - meidän ei tulisi enää ajatella miten voimme auttaa kehitysmaita, vaan mitä tuotteita voisimme niistä ostaa.</p><p>Tämän ei tarvitsisi edes tapahtua kuluttajatasolla, ajatusleikkinä voi miettiä esim. ratkaisua, jossa länsimaat kohdistaisivat uudelleen nykyiset maataloustukensa ostaakseen niillä maataloustuotteita kehitysmaista.</p><p>Tämä poistaisi absoluuttisen köyhyyden maailmasta parissa vuosikymmenessä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kehitysavun alkuperäinen toteutustapa oli viedä konteittain lenkkareita kengättömille Afrikkaan, sillä seurauksella että suutareilta meni leipä suusta satojen kilometrien säteeltä - Länsimaat näkivät kehitysavun vienninedistämisenä, samalla kuin lahjoittajille tuli hyvä mieli.

Aivan yhtä haitallista toimintaa kehitysapu ei nykyisessä muodossaan ole, mutta nykyinenkaltainen kehitysapukin on kyseenalaistettu tehokkaasti Dambisa Moyon toimesta hänen kirjassaan Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa (2009).

Kaikkialla maailmassa tilanne ei kuitenkaan ole ollut niin lohdutonta, Kiinassa 680 miljoonaa on kyennyt nousemaan pois absoluuttisesta köyhyydestä kolmen viime vuosikymmenen aikana (Economist, 1.6.2013) - muita maanosia ajatellen on tärkeää tiedostaa miten tuo onnistui.

Näkisin, että lopulta tähän tarvittaisiin Afrikassakin vain kaksi asiaa: poliittisesti vakaita valtioita ja vapaa kauppa.

Ensimmäinen on näistä vaikeampi, sisällissotia käyvissä maissa tärkeintä olisi keinolla millä hyvänsä lopettaa sodankäyntiä rahoittavat rahavirrat ulkomailta, mutta mitään takuuvarmaa keinoa vakaan valtion synnyttämiseksi ei ole vielä keksitty.

Vapaakauppa on teoriassa helpompi ratkaista, mutta tämä vaatii merkittävää ajattelutavan muutosta - meidän ei tulisi enää ajatella miten voimme auttaa kehitysmaita, vaan mitä tuotteita voisimme niistä ostaa.

Tämän ei tarvitsisi edes tapahtua kuluttajatasolla, ajatusleikkinä voi miettiä esim. ratkaisua, jossa länsimaat kohdistaisivat uudelleen nykyiset maataloustukensa ostaakseen niillä maataloustuotteita kehitysmaista.

Tämä poistaisi absoluuttisen köyhyyden maailmasta parissa vuosikymmenessä.

]]>
9 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226091-absoluuttinen-koyhyys-on-mahdollista-poistaa-maailmasta#comments Kehitysapu Maataloustuet Vapaakauppa Sun, 13 Nov 2016 11:43:25 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226091-absoluuttinen-koyhyys-on-mahdollista-poistaa-maailmasta
Kehitysapu on viennin jarru http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222905-kehitysapu-on-viennin-jarru <p>&quot;Kehitysapu on suurin syyllinen sille, että suomalaisilla yrityksillä on niin vähäinen kiinnostus viedä palveluitaan ja tuotteitaan Afrikkaan.&quot; Näin sanoi eräs Afrikassa liiketoimintaa tekevä suomalainen yrittäjä, kun juttelin hänen kanssaan tällä viikolla järjestetyssä Afrikan bisnestä käsittelevässä seminaarissa.</p> <p>Hän jatkoi: &quot;Suomalaisille syötetään jatkuvasti tietoa köyhien afrikkalaisten hädästä, vaikka &nbsp;tosiasiassa afrikkalaiset taloudet ovat Aasian jälkeen nopeimmin kasvavia. Avustustyötä tekevät tahot maalaavat tätä kuvaa, koska muuten niiden toiminnalle ei löytyisi riittävää rahoitusta.&quot;.</p> <p>Kovia väitteitä ja asian herkkyyttä todisti se, että hän ei halunnut nimeään mainittavan, kun kerroin kirjoittavani asiasta blogin.</p> <p><strong>Hän saattaa kyllä olla osittain oikeassa</strong></p> <p>Kun mietimme omaa mielikuvaamme Afrikasta, niin käsi sydämelle, millainen se on? Lannevaatteisiin pukeutuneita metsästäjiä? No ei ehkä sentään! Kouluttamattomia ja nälkiintyneitä maatyöläisiä? Kyllä! Slummeja? Ehkä vähän. Kehittymätöntä infrastruktuuria? Kyllä! Mineraaleja ja muita luonnonvaroja? Paljon! Epävakautta ja sotia? Kyllä!&nbsp;</p> <p>Entä kuinka monelle tulee mieleen keskimäärin 6 % vuotuinen talouskasvu, joka toki vaihtelee maakohtaisesti suurestikin? Kaikissa suurkaupungeissa meneillään olevat modernit rakennushankkeet? Erityisesti rakentamiseen sijoitetun pääoman suuri tuotto? Afrikkalaisten oma tahto viedä raakamalmien sijaan pidemmälle jalostettuja tuotteita? Halu vähentää öljyriippuvuutta ja rakentaa energiantuotantoa uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman varaan? Euroopan keskiluokkaa suurempi määrä keskiluokkaisia, joilla on tahto nauttia vaurastumisesta? Suuri määrä monella eri toimialalla toimivia start-up yrityksiä?</p> <p><strong>Kehitysapujärjestöt ovat antaneet ihan toisenlaisen kuvan, eivätkä ole korjanneet sitä, vaikka maailma on muuttumassa</strong></p> <p>Uutisten kautta meille on kerrottu lähinnä Afrikan ongelmista. Kehittymättömästä demokratiasta, diktatuureista, nälänhädistä, vesipulasta ja sodista. Niitä kaikkea Afrikasta löytyy, mutta siellä on myös uudenlaista vakautta, demokratiapyrkimyksiä, vaurastumista ja olojen vakautumista.&nbsp;</p> <p>Mitä tämä tarkoittaa kehitysavun kannalta?</p> <p>Suomessakin on nälkäjonoja, köyhyyttä, työttömyyttä ja demokratian heikkoja kohtia. Vaikka meillekin on ollut saatavilla EU:n ruoka-apua, kaikki tärkeimmät kehityskohteet ovat liittyneet rakenteiden uudistamiseen niin, että voisimme kansana hoitaa itse asiamme.</p> <p>Afrikkaa on aina riistetty ulkopuolisten toimesta ja se on satanut länsimaiden laariin. Afrikkalaisia voidaan toki itse syyttää siitä, miksi heillä on niin epämukava historia. On oltava kuitenkin sen verran rehellinen, että uskallamme myöntää länsimaiden kasvun perustuneen osittain siihen, että Afrikka on tarjonnut huippuhalpoja raaka-aineita hyvin pitkään. Ei ole ollut edes meidän intresseissämme, että Afrikka kehittyisi liiaksi. Sehän nostaisi kustannuksiamme ja siirtäisi länsimaista vaurautta Afrikkaan.</p> <p>J<strong>os kehitysapu keskittyykin kehittämään demokratiaa?</strong></p> <p>Yksi kehitysmaissa käytetty käytännön ratkaisu ovat köyhille perheille suunnatut mikrolainat. Suomessakin on mahdollista osallistua vaikkapa karjan kasvattamisesta kiinnostuneen perheen tukemiseen. Mikrolainat ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi lisätä ihmisten hyvinvointia ja itsenäisyyttä. Jos kehitysaputoimintaa kehitettäisiin kunnolla eteenpäin, olisi seuraava askel se, että kehitysmaiden rikastunut keski- ja yläluokka saataisiin ymmärtämään mikrolainojen merkitys maan vakaudelle ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.</p> <p>Vaikka nälkää näkevä ja ilman juomavettä elävä ihminen onkin todellisessa hädässä ja häntä pitääkin auttaa, yleisellä tasolla meidän on opittava näkemään kehitysavun ja talouselämän yhteistyö aivan uudella tavalla. Kehitysapu ei voi enää olla erillinen saareke, vaan se on kytkettävä osaksi muuta taloudellista kehittämistä.&nbsp;</p> <p>Mitä käytännön esimerkkejä sinulle tulee mieleen siitä, kuinka kehitysapua voisi suunnata uudella tavalla kaikkien hyväksi?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> "Kehitysapu on suurin syyllinen sille, että suomalaisilla yrityksillä on niin vähäinen kiinnostus viedä palveluitaan ja tuotteitaan Afrikkaan." Näin sanoi eräs Afrikassa liiketoimintaa tekevä suomalainen yrittäjä, kun juttelin hänen kanssaan tällä viikolla järjestetyssä Afrikan bisnestä käsittelevässä seminaarissa.

Hän jatkoi: "Suomalaisille syötetään jatkuvasti tietoa köyhien afrikkalaisten hädästä, vaikka  tosiasiassa afrikkalaiset taloudet ovat Aasian jälkeen nopeimmin kasvavia. Avustustyötä tekevät tahot maalaavat tätä kuvaa, koska muuten niiden toiminnalle ei löytyisi riittävää rahoitusta.".

Kovia väitteitä ja asian herkkyyttä todisti se, että hän ei halunnut nimeään mainittavan, kun kerroin kirjoittavani asiasta blogin.

Hän saattaa kyllä olla osittain oikeassa

Kun mietimme omaa mielikuvaamme Afrikasta, niin käsi sydämelle, millainen se on? Lannevaatteisiin pukeutuneita metsästäjiä? No ei ehkä sentään! Kouluttamattomia ja nälkiintyneitä maatyöläisiä? Kyllä! Slummeja? Ehkä vähän. Kehittymätöntä infrastruktuuria? Kyllä! Mineraaleja ja muita luonnonvaroja? Paljon! Epävakautta ja sotia? Kyllä! 

Entä kuinka monelle tulee mieleen keskimäärin 6 % vuotuinen talouskasvu, joka toki vaihtelee maakohtaisesti suurestikin? Kaikissa suurkaupungeissa meneillään olevat modernit rakennushankkeet? Erityisesti rakentamiseen sijoitetun pääoman suuri tuotto? Afrikkalaisten oma tahto viedä raakamalmien sijaan pidemmälle jalostettuja tuotteita? Halu vähentää öljyriippuvuutta ja rakentaa energiantuotantoa uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman varaan? Euroopan keskiluokkaa suurempi määrä keskiluokkaisia, joilla on tahto nauttia vaurastumisesta? Suuri määrä monella eri toimialalla toimivia start-up yrityksiä?

Kehitysapujärjestöt ovat antaneet ihan toisenlaisen kuvan, eivätkä ole korjanneet sitä, vaikka maailma on muuttumassa

Uutisten kautta meille on kerrottu lähinnä Afrikan ongelmista. Kehittymättömästä demokratiasta, diktatuureista, nälänhädistä, vesipulasta ja sodista. Niitä kaikkea Afrikasta löytyy, mutta siellä on myös uudenlaista vakautta, demokratiapyrkimyksiä, vaurastumista ja olojen vakautumista. 

Mitä tämä tarkoittaa kehitysavun kannalta?

Suomessakin on nälkäjonoja, köyhyyttä, työttömyyttä ja demokratian heikkoja kohtia. Vaikka meillekin on ollut saatavilla EU:n ruoka-apua, kaikki tärkeimmät kehityskohteet ovat liittyneet rakenteiden uudistamiseen niin, että voisimme kansana hoitaa itse asiamme.

Afrikkaa on aina riistetty ulkopuolisten toimesta ja se on satanut länsimaiden laariin. Afrikkalaisia voidaan toki itse syyttää siitä, miksi heillä on niin epämukava historia. On oltava kuitenkin sen verran rehellinen, että uskallamme myöntää länsimaiden kasvun perustuneen osittain siihen, että Afrikka on tarjonnut huippuhalpoja raaka-aineita hyvin pitkään. Ei ole ollut edes meidän intresseissämme, että Afrikka kehittyisi liiaksi. Sehän nostaisi kustannuksiamme ja siirtäisi länsimaista vaurautta Afrikkaan.

Jos kehitysapu keskittyykin kehittämään demokratiaa?

Yksi kehitysmaissa käytetty käytännön ratkaisu ovat köyhille perheille suunnatut mikrolainat. Suomessakin on mahdollista osallistua vaikkapa karjan kasvattamisesta kiinnostuneen perheen tukemiseen. Mikrolainat ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi lisätä ihmisten hyvinvointia ja itsenäisyyttä. Jos kehitysaputoimintaa kehitettäisiin kunnolla eteenpäin, olisi seuraava askel se, että kehitysmaiden rikastunut keski- ja yläluokka saataisiin ymmärtämään mikrolainojen merkitys maan vakaudelle ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Vaikka nälkää näkevä ja ilman juomavettä elävä ihminen onkin todellisessa hädässä ja häntä pitääkin auttaa, yleisellä tasolla meidän on opittava näkemään kehitysavun ja talouselämän yhteistyö aivan uudella tavalla. Kehitysapu ei voi enää olla erillinen saareke, vaan se on kytkettävä osaksi muuta taloudellista kehittämistä. 

Mitä käytännön esimerkkejä sinulle tulee mieleen siitä, kuinka kehitysapua voisi suunnata uudella tavalla kaikkien hyväksi?

]]>
15 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222905-kehitysapu-on-viennin-jarru#comments Raha Kehitysapu Sat, 17 Sep 2016 05:47:12 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222905-kehitysapu-on-viennin-jarru