Ari Rusila: Kootut kirjoitukset The other side of the story!

Suomen tuki palestiinalaisten vihakoulutukselle selvitettävänä

  • Suomen tuki palestiinalaisten vihakoulutukselle selvitettävänä

Ilta-Sanomat julkaisi 19.4.2018 laajan artikkelin otsikolla ”Tukeeko Suomi jihad-opetusta?” Palestiinalaishallinnon oppikirjojen sisältämästä vihakoulutuksesta jota Suomi suoraan tai epäsuorasti on tukenut ja tukee edelleen Palestiina maaohjelmansa puitteissa. Kyseisen tuen käyttö ja oppikirjat ovat nyt Suomenkin ulkoministeriön selvittelyn alla eduskunnassa tehdyn kysymyksen johdosta. Norja, Tanska ja Yhdysvallat ovat jo jäädyttäneet terroristiseen toimintaan ohjautuneita avustusrahoja, ainakin Britanniassa ja Ranskassa asia on harkinnassa.

Suomi on vuosikausia painottanut opetussektoria, kuitenkin PMW:n (Palestinian Media Watch) raportin löydöksien mukaan mm historian oppimateriaaleissa löytyi viisi asenteelliseksi luonnehdittavaa teemaa nimittäin: 1. Juutalaisjengien suorittama Palestiinan varkaus. 2. Juutalaisen valtion olemassaolon kieltäminen. 3.Israelin perustaminen seurauksena kolonialistisista päämääristä. 4. Israelin valtion kuvaaminen demoniseksi. 5. Oikeus saavutetaan vasta, kun Israelia ei ole enää olemassa.

Oppikirjojen viestiä täydennetään varsinkin Gazassa Suomen tukemilla lasten kesäleireillä joiden yhteydessä Hamas antaa lapsille aseellista sotilaskoulutusta.

[caption id="attachment_3178" align="aligncenter" width="547"] Arabimaailma[/caption]

Koulukirjojen asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center julkaisi 28.12.2017 uusimman raporttinsa Palestiinalaishallinnon koulukirjoista ja niiden asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan [Schoolbooks of the Palestinian Authority (PA): The Attitude to the Jews, to Israel and to Peace ]. Laaja (263 sivua) selvitys tutki Palestiinalaishallinnon alaisissa kouluissa käytettäviä oppikirjoja viimeisen neljän vuoden ajalta ja sen mukaan Palestiinalaishallinnon oppikirjojen asenne juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan perustuu kolmelle perusperiaatteelle: de-legitimisaatiolle, demonisoinnille ja väkivaltaiseen taisteluun indoktrinaatiolle. Sen sijaa rauhanpyrkimykset ja rinnakkaiselo Israelin naapurina loistivat poissaolollaan.

[caption id="attachment_3171" align="aligncenter" width="547"] Sen ohella että juutalaiset pyyhitään oppikirjoissa pois Palestiinan historiasta myös yksi Palestiinan brittimandaatin kolmesta virallisesta kielestä pyritään poistamaan historiasta. Esimerkiksi oppikirjaan kuvatusta brittimandaatin postimerkistä on pyyhitty heprea pois, vertailun vuoksi oppikirjasivun oikealla puolella alkuperäinen postimerkki.[/caption]

Tiivistetysti Palestiinalaishallinnon oppikirjat valmistelevat oppilaita älyllisesti ja asenteellisesti Israelin ja juutalaisten likvidointiin. Huolestuttavaa on myös se, että YK –virasto UNRWA sallii hallinnoimissaan palestiinalaiskouluissa jihadin opetuksen kouluissaan silloinkin kun tämä taistelu on tarkoitus käydä Israelin kansainvälisesti tunnustettujen 1967 edeltäneiden rajojen sisällä.

[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="547"] Esimerkki matematiikan kirjasta jossa kysytään Palestiinaa ympäröiviä arabimaita, Palestiinalla ymmärretään aluetta Jordanjoesta Välimereen ilman Israelia.[/caption]

Gazassa vihakoulutus ei rajoitu vain oppikirjoihin vaan vihanpurulle tarjotaan myös konkreettisia työvälineitä, joihin vihanhallinta puolestaan ei kuulu. Kesäleireillä vihakoulutuksen suuntautuu selkeästi israelilaisia vastaan ja leireillä myös opetetaan miten tämän vihan myös tehokkaimmalla väkivaltaisella tavalla voi käytännössä purkaa toimintana.

Sekä koulukirjat että niitä tukeva muu toiminta kiteytyy käsitteisiin jihad, marttyyriys ja kosto ja tämä luo sukupolvien mittaisen haasteen palestiinalaisten rauhanomaiselle rinnakkaiselolle Israelin ja israelilaisten kanssa.

[youtube https://]

Kesäleirit

Hamas on UNRWAn ja Suomenkin tuella muuttanut Gazan kaistan valtavaksi jihadistisoturien sotilaskoulutusleiriksi, joihin on osallistunut n. 17 000 iältään 15-21 vuotiasta palestiinalaispoikaa. Koulutus sisältää erilaisten aseiden ja räjähteiden käsittelyä ja motivointia Israelin eliminoimiseen. Vuoden 2015 leirin valmistujaisjuhlassa Hamasin perustajajäseniin kuuluva Mahmoud Zahar totesi osan pojista koulutetun ampumaan raketteja Israeliin lisäten ”vapautuksen” tarkoittavan Israelin tuhoamista ja korvaamista islamilaisella valtiolla.

Kansainvälisen yhteisön rooli lapsisotilaiden koulutuksessa on liki käänteinen tavoitteisiinsa nähden. YK-virasto UNRWA:n toiminta erityisesti Gazassa on herättänyt Israelissa kritiikkiä, sillä sen tukemilla lasten kesäleireillä pienille lapsille opetetaan radikalismin ohella sotaleikkejä ja aseitten käsittelyä. David Bedein, Center for Near East Policy Research –tutkimuslaitoksen päällikön, mukaan UNRWA:n koulut muokkaavat lapsista Gazan ”siviiliarmeijaa.” Tutkimuslaitos huomauttaa UNRWA:n omilla nettisivuillaan toteavan opetussuunnitelmien olevan Hamasin päättämiä ja että sotilaskoulutus on osa opetussuunnitelmaa.

[caption id="attachment_2974" align="aligncenter" width="449"] Kesäleirin harjoite: IDF:n vartiopaikan valtaus[/caption]

Suomi on yksi päärahoittajia YK:n alaisen UNRWA:n kesäleireillä, jotka valmentavat palestiinalaislapsia sotaan Israelia vastaan. Vuoden 2013 Summer fun weeks- leirit Gazassa saivat suomalaisten verovaroja kaksi miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Länsirannalla Balatan pakolaisleirissä sotaan kiihottavat lastenleirit järjestettiin UNRWA:n ylläpitämissä kouluissa, joita Suomi on tukenut 4-5 miljoonalla eurolla vuosittain järjestön yleiskassan kautta. Tavanomaisten leiriaktiviteettien ohella ohjelmassa korostuivat sotilaallinen koulutus ja ideologinen indoktrinaatio.

[caption id="attachment_2980" align="aligncenter" width="450"] Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan Kesäleirin harjoite: Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan[/caption]

 

Suomi rahoittaa vihakoulutuksen ohella muutakin Israelin vastaista toimintaa

Revealed, how UK aid funds TERRORISTS: After yet more budget cuts, another £12bn of your taxes are being splurged on foreign hand-outs for militants, killers, Palestinian palaces and jobs that don’t exist.” (Dailymail)

Suomen rahoitus Israelin osin hallinnoimille palestiinalaisalueille kulkee pääosin Ulkoministeriön ns. maaohjelman Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016 – 2019 (jo tämän virallisen ohjelman otsikko ottaa kantaa)kautta. Tämän ohella on lukuisia maaohjelman ulkopuolisia aktiviteetteja, jolloin rahoituksen seuranta monimutkaistuu. Näitä ovat mm lukuisat YK:n järjestöt (UNRWA, UNESCO, …), Maailmanpankin ohjelmat, ministeriön yleistuki mm humanitaarisiin hankkeisiin, paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) jne. ja luonnollisesti on myös muiden instituutioiden (kuten Kirkon ulkomaanapu) tuki Palestiinalaishallinnolle ja Hamasille. 

[caption id="attachment_3433" align="aligncenter" width="547"] Tapporaha aka PA sosiaaliohjelma/stipendi[/caption]

Suomi rahoittaa Länsirannan palestiinalaisorganisaatioita kuten esimerkiksi Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD) -järjestöä joka kannattaa ja promovoi anti-Israel BDS (boycotts, divestments and sanctions) -kampanjoita. Usein Suomen julkinen rahoitus ohjataan mm kirkon kautta kuten vaikkapa EAPPI ohjelmaan (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI promovoi  BDS:n ohella myös juutalaisten historiallisten yhteyksien Israeliin kieltämistä sekä rationalisoi, oikeuttaa ja marginalisoi terrorismia kutsuen sitä lailliseksi vastarinnaksi.  Suomen ulkoministeriön yksi partnereista Lähi-idässä on Suomen Lähetysseura joka puolestaan on edelleen jakanut tukea mm Hamasin hallinnoimaan Gazaan Norjan kirkon ja ACT alliancen kautta (aktiivinen BDS promoottori). “The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) oli (lakkautettu pari vuotta sitten) ensimmäisiä israelilaisjärjestöjä edistämässä BDS -kampanjointia ja ICAHD-Finland puolestaan on saanut rahoitusta mm Suomen opetusministeriöltä ohjelmiensa toteutukseen mm Gazassa.  Ulkoministeriö puolestaan on rahoittanut järjestön kommunikaatio -hankkeita.

Edellisen [2014] Gazan konfliktin aikana UNRWAn kouluja käytettiin tukikohtina sekä aseitten ja rakettien varastoina. Asian tultua julkiseksi Hamas haki aseet pois kouluista ja klinikoilta, joista löydettiin myös useita hyökkäystunneleitten suuaukkoja. Mm Kanada lopetti UNRWA:n tukemisen jo vuonna 2010, koska järjestön kautta annettujen avustusrahojen käytön valvominen osoittautui vaikeaksi.

Suomen valtion tukiessa Palestiinalaishallinnon budjetin joitakin momentteja voi PA käyttää näin säästyviä varoja muihin kohteisiin kuten vaikkapa tapporahojen maksamiseen israelilaisista sosiaaliohjelmansa kautta. (Ks esim.Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille).

Epilogi

Vihakoulutus ja sitä tukeva elinympäristö haittaa mitä tahansa mahdollisia rauhanpyrkimyksiä sillä väestölle syötetty yksipuolinen näkemys historiasta ja ”viholliskuva” tekevät Palestiinalaishallinnon poliittiselle vaikeaksi hyväksyä Israelin mahdolliset ehkä kitkerätkin kompromissit pysyvämmän rauhantilan saavuttamiseksi.

[caption id="attachment_3545" align="alignright" width="300"] Jihad-opetusta[/caption]

Kun Suomessa nyt selvitetään kehitysrahojen käyttöä ei mielestäni riitä keskittyminen vain oppikirjoihin, oppimateriaali ja jopa sen käyttö on vain osa Suomen Israelin vastaisen toiminnan rahoitusta. Sisäinen selvitys johtaa helposti valkopesuun eli oman toiminnan oikeutukseen, toisaalta tukien monimuotoisuuden ja -kanavaisuuden takia selvitys tulisi sen kattavuuden parantamiseksi tehdä myös vastaanottajapäästä lukien eli tutkia hankekohtainen rahoitus kentällä.

Odottaisin selvitettävän oppikirjojen ohella Suomen valtion suoran ja välillisen rahoituksen Israelin vastaiselle politikalle yleisesti ja erityisesti tuen vihakoulutukselle, Israelin vastaiselle terrorismille ja terrorismin palkitsemiselle vaikkapa juutalaisista maksettavien tapporahojen muodossa. Kattavan selvityksen jälkeen on hyvä pohtia onko toteutettu hyväksyttävää politiikkaa vai tulisiko sitä tarkistaa mm leikkaamalla tuet Palestiinalaishallinnolle, UNRWAlle sekä muille terrorismia tukeville yhteisöille.

[youtube https://]

 

Aiemmin aiheesta:

Palestiinalaisille vihakoulutusta rauhankasvatuksen sijaan

Historianäkemyksen vankina

Hamasin kesäleirin ”rauhankasvatusta”

Lasten vihakoulutus jatkuu Gazassa

YK:n tukema lapsisotilaiden [viha]koulutus Gazassa uhkaa supistua

Erilaiset nukkeleikit

Hamasin terrorileirit nuorisolle

Länsivallat rahoittavat edelleen palestiinalaisterrorismi

Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa

Suomikin maksaa tapporahaa palestiinalaisille


Kirjoitus ensinnä ilmestynyt Ariel-Israelista suomeksi verkkojulkaisussa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Impact-se järjestöä on syytetty puolueellisuudesta ja noita vastaavia havaintoja on kai tehty myös Israelin puolelta eli narratiivi on yksipuolista molemmin puolin.

Sinänsä tuomittavaa, mutta ongelman asiasta tekee se, että ei ole puolueetonta tutkintaa asiasta. Lisäksi jos havaintoja on molemmilla puolilla samantyyppisestä toiminnasta, niin se kertoo siitä, että yhtälailla pitää taivutella ja hoitaa asiaa myös toisella puolella. Molemmat hakevat vastakkainasettelua, joka johtaa siihen, että lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Toisin sanoen luodaan uutta sukupolvea konfliktien molempien osapuolten toimesta jolloin 1+1 ei olekaan 2 vaan se onkin 3. Se on sitä uutta huomista - on otettu lapset mukaan.

Mikä on ratkaisu? Israel rahoittaa itse omansa joten mitenkäs sitä voisi kontroloida? Palestiinaisten osalta rahojen ohjaus vaikuttaa helposti...

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Tämä puolueellisuusväite - vaikka se pitäisi paikkansakin - saattaisi olla keppihevonen jolla selvityksessä "valkopestään" oppikirjat ja jatketaan aiempaan tapaan. Ei kuitenkaan olisi suuri työ selvittäjältä tutkia käytetäänkö vaikkapa esimerkkitapauksissa olleita kirjoja opetuksessa, pitävätkö vaikkapa impact-se:n, PMW:n ja Meir Amitin esimerkit paikkansa.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Puolueellisuudesta riippumatta väitteet pitäisi selvittää todellisuudessa. Puolueellisuus kuitenkin häiritsee, koska sillä voisi olla tarkoitusperänä peitellä omia yksipuolisia narratiiveja. Valkopesua se on voi olla sekin.

Jotkin lainaukset mitä kirjoista on nähnyt, ovat sellaisenaan törkeitä. Osa lainauksista on tulkinnanvaraisia jos niitä katselee ilman värittyineitä laseja.

Taisi olla noista muista lähteistä jo aikaisemmin puhetta niiden tarkoitusperien suhteen enkä niiden lausunnoista nyt hirveästi perusta. Totuudensiemen kyllä löytyy, mutta nähtyjä materiaaleja on kokonaisuuden osalta syytä epäillä - varsinkin kun kyseiset tahot itse harjoittavat käytännössä samaa mistä he toista syyttävät.

Kysymys kuuluukin, että miksi vain toista tarkastellaan kun epäillään sen kuitenkin olevan molemminpuolista? Kukaan ei puhu kuitenkaan Israeliin johtavien rahavarojen katkaisusta tai pienentämisestä...yksipuolista siinäkin kohtaa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #3

"Kukaan ei puhu kuitenkaan Israeliin johtavien rahavarojen katkaisusta tai pienentämisestä...yksipuolista siinäkin kohtaa."

Itselleni olisi ihan ok, jos myös Suomen Israelille antama tuki otetaan pois. Miksi tuemme suht vaurasta maata ollessamme itse velkaantumiskierteessä? Onko jollakulla antaa summia, koska en edes tiennyt että tuemme heitä? Tiedän toki USAn tukevan heitä suurilla summilla, mutta se nyt on asia mihin ei ole vaikutusvaltaa. Mikäli Suomikin tukisi Israelia valtion tasolta (yksityisesti toki voi tukea ja eri järjestöjen kautta.. ei oikein voi lakkauttaakaan), niin täytyy vähän ihmetellä miksi.

Näyttää ikävästi että palestiinalaisille menevät rahat eivät oikein päädy hyviin tarkoituksiin eli tuki kannattaisi lakkauttaa etenkin kun meillä ei oikein olisi varaa siihen muutenkaan. Käsittääkseni mm. Norja ja Tanska tekivät noin järkevästi jo aikaisemmin eli jäädyttivät palestiinalaisille menevät rahat (miksi maksaa lasten aivopesusta ja muusta pahasta?). Mikäli osoitetaan kiistattomasti että rahalla saa jotain hyvää aikaankin, niin voihan sitä uudelleen harkita.

******************

Rusila on edelleen varsin hämmentävä mies siinä, että harvemmin Vasemmistoliiton kannattaja ajaa palestiinalaisia vastaan asioita niin selvästi ja Israelin puolesta. No mutta poikkeus kai vahvistaa säännön kunhan muistaa että Rusila itse on sitten myös aina Israelin puolella johdonmukaisesti eli tasapuolisuus voi olla siinä ja siinä.

Itse suhtaudun vähän kriittisesti siihen että Suomen pitäisi antaa kummallekaan puolelle rahoja tässä taloustilanteessamme etenkin kun epäkohtia tuntuu olevan mihin ne rahat päätyvät ja minkälaisiin tarkoitusperiin.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #4

Tiedossani ei ole että Suomi myöntäisi kehitysapua Israeliin eikä siihen nähdäkseni ole syytäkään. Suurlähetystöllä on ehkä käytössä pari sataa tuhatta euroa ns PYM-rahaa (paikalliset yhteistyöhankkeet) mutta se muistaakseni on ohjattu palestiinalaishankkeisiin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #5

Tuskin sentään kehitysapua Israeliin? Olisi hieman kornia...

Tosin kaikkea muuta rahaa Israel saa perinteisten yksityisten järjestöjen ja tukijoiden lisäksi kuten vaikka tämä vanha linkki: http://www.statewatch.org/news/2010/nov/quaker-esr...

Israeliin kanavoidaan eniten rahaa kuitenkin USA:sta joka on eräänlainen ongelma sekin teekutsuliikkeineen. Viittaan nyt lähinnä tässä välissä lähinnä Ted Cruziin.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

eihän tämä ole edes uutinen,,vihervasemmiston kukkahattutädit ovat vuosikymmeniä tukeneet ihan tietoisesti arabiterrorismia erilaisten"kehityshankkeiden"nimissä,,Tarja Halonen yhtenä maailmanparantajana mukana !

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Tukea palestiinalaishallinnolle on kyllä ollut koko ajan hallituksesta riippumatta, myös nykyuisen oikeistohallituksen aikana.

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Näinhän se on. Sehän on selvästi nähtävissä, mitään muutosta ei ole tapahtunut vaikka niin olisi odottanut. Mediakin pyörittää samaa vanhaa levyä.

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Uutisia kentältä, tosielämästä:
Sattumoisin tiedän, että israelilaiset oppikirjat eivät sisällä vihakasvatusta eivätkä väkivaltaan kiihottamista. Otin puheeksi asian israelilaisen ystäväperheen opettajarouvan kanssa ja olen nähnyt heidän lastenlastensa oppikirjat. Lastenlapsia on seitsemän, joista kaksi juuri valmistui.

Meillä on ystäviä myös palestiinalaisalueelta. Yksi heistä sai tarpeekseen jatkuvasta Israelin vastaisesta propagandasta koulussa ja koska hänen toinen vanhempansa on länsimainen, hän pääsi sillä passilla Israeliin asumaan ja töihin. Vanhemmat olisivat halunneet, että hän olisi jatkanut palestiinalaisyliopistossa mutta hän ei halunnut, koska kavereilta oli kuullut että siellä sama propaganda jatkuu. Yksi hänen ystävistään oli saanut Fatahilta stipendin yliopisto-opiskeluihin sillä ehdolla, että hän liittyy Fatahin joukkoihin. Tilanne kävi lopulta tukalaksi tälle ystävällemme. Koska hän asui Israelissa, häntä alettiin palestiinalaispuolella epäillä Israelin vakoojaksi ja hän ei uskaltanut enää mennä kuin tosi harvoin turva-aidan toisella puolella sijaitsevaan kotiinsa. Hän halusi pois alueelta kokonaan ja haki ja pääsi opiskelemaan Suomeen, jossa opiskelee tälläkin hetkellä.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"Uutisia kentältä, tosielämästä:
Sattumoisin tiedän, että israelilaiset oppikirjat eivät sisällä vihakasvatusta eivätkä väkivaltaan kiihottamista. Otin puheeksi asian israelilaisen ystäväperheen opettajarouvan kanssa ja olen nähnyt heidän lastenlastensa oppikirjat. Lastenlapsia on seitsemän, joista kaksi juuri valmistui."

Noh...tähän voi todeta, että blogisti on lainannut IS:n artikkelia osaan aiheesta ja siellä mainitaan nimenomaan Israelinkin kirjoista. Eli artikkeli on totta kun se sopii omaan ideologiaan, mutta pelkkää valhetta SAMA LÄHDE kun se ei sovikaan ideologiaan?

Pohjanoteeraus, täysi mahalasku.

Jostain syystä israelilaisrouvan sanomisella ei ole kovin suurta painoarvoa tuollaisessa asiassa. Puhumattakaan siitä, että luottaisin Helin Tietotoimiston tuottamiin uutisiin tosielämästä tai arvostelukykyyn asiassa kaiken nähdyn propagandan ja suoranaisten valheiden jälkeen.

Oman tietotoimiston perustaminen ja sen lähteeksi sekä käytännössä faktaksi nimeäminen on jo askel mitä en olisi enää uskonut näkeväni. Aikoinaan Matti Nevalainen harjoitti samaa YLEn keskustelufoorumilla, mutta siitäkin on jo aikaa...tämä on jo samalla viivalla. Aika saavutus nimittäin kaikkien aikojen pro-israel Nevalaiseen vertaus.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

JT: "Noh...tähän voi todeta, että blogisti on lainannut IS:n artikkelia osaan aiheesta ja siellä mainitaan nimenomaan Israelinkin kirjoista. Eli artikkeli on totta kun se sopii omaan ideologiaan, mutta pelkkää valhetta SAMA LÄHDE kun se ei sovikaan ideologiaan?"

Kyseisessä kohdassa ei puhuta kirjoista vaan opetussuunnitelmista joissa narratiivin todetaan olevan yksipuolinen molemmin puolin.

Yksipuolisuus voi tarkoittaa oppikirjojen osalta vaikkapa historiakäsitystä. Joitakin vuosia sitten historianopettajat yrittivät laatia yhteistä oppikirjaa Länsirannan arabeille ja israelilaisille mutta lopputulos oli että kirjassa samasta asiasta esitettiin kaksi näkökulmaa. Joka tapauksessa vihakoulutus on mielestäni täysin eri asia.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #12

Historia on vaikea asia sillä kansakunnat näkevät sen niin eri tavoin. Sama pätee moneen muuhunkin asiaan ja näkemyksiä on monenlaisia.

Otetaan nyt vaikka tuo ritsa esimerkki. Minulla se sai aikaan naurunpyrähdyksiä, vaikka kyseessä oli vakava asia. En kiistä siinä jonkin sortin rasistisuutta Israelin suuntaan, mutta tavallaan voin kuvitella, että se on myös oikeasti arkea palestiinalaisten puolella. Koska minulla on lapsia, tiedän että monesti jotkin asiat pitää pyrkiä opettamaan elävän elämän esimerkkien kautta. Mutta se, että mitkä voimat vaikuttavat asiassa...voi hölläjööses ja pari muuta. En tiedä mikä olisi ollut oikea vastaus eli Newtonin laki vai jotkin fysiikan lait vai oliko asia vedetty ihan vituix tyyliin "sortajien ampumien luotien lukumäärä takaisinpäin ja marttyyrinä kuoleminen". Ehkä en haluakaan tietää tässä kohtaa, mutta mietin vain tosielämää missä lapset/ihmiset elävät alueella? Ehkä niissä oloissa jotkin vaikka Suomeen sovitetut kirjat ovatkin hieman erilaisia...voisitko sellaista edes kuvitella?

Erilaisten näkökulmien esittäminen taas ei ole synonyymi sanalle vihakoulutus. Vihakoulutus tulee vasta siinö vaiheessa mukaan jos sen voi selkeästi ja kiihkottomasti osoittaa, että sillä on psykologinen vaikutus ja se tähtää selvästi ei-hyväksyttyihin-asioihin kuten terrorismi. Mutta jos mietitään pelkkiä näkökulmia...mitenkäs se natsi lippu asia menikään? Kolme eri näkökulmaa joista KAKSI olivat vastakkaisia ja varmasti molemmat oikeita. Absoluuttisesti katsottuna kuitenkin yksi näkökulma kumosi ne kaksi muuta. Toisesta näkökulmasta pro-israel sai heittää natsilipun kehiin ja toisessa näkökulmasta Israel sai natsileiman toimistaan.

Ja mikä muuten on ainoa oikea historian käsitys alueella? Ihan asiaan liittyen voisi historiastakin kysyä, että miten Israelin ja Libanonin sodat päättyivät eli kumpi voitti? Veikkaan, että käsitys on täysin eri ja sitä sitten kirjoista luetaan.

Ja eikös ns ryssävihaa ole Suomessakin koulukirjoissa opetettu? Tai puhuttu neekereistä halveksivaan sävyyn jne. Vihapuhetta ja vihakoulutusta kai sekin...tai mikä lie katsontakanta ja valtion sallima totuus.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #12

Tuli tuosta kivien heittelystä mieleen eräs artikkeli:

https://yle.fi/uutiset/3-10025665

Suhtaudun toki asioihin varauksella, mutta että kivien heittelystä joutuu Länsirannalla Israelin puolella SOTAOIKEUTEEN???

Lapsien käytöstä lisää: https://www.haaretz.com/israel-news/arrested-for-m...

Voidaan kysyä, että onko lapsien raahaaminen yöllä kotoaan oikein vaikka Haaretzin esimerkissäkin kyseessä on tunnettu protestoija, mutta aiheesta eli laittomista siirtokunnista, jotka vievät veden? IDF raahaa sitten yöllä näitä LAPSIA sotaoikeuteen? Jätän brassailut asiassa omaan arvoonsa, keskityn ydinkysymykseen.

En ihmettele noita arkielämän läheisiä koulukirjoja. Se, että kuinka oikein ne ovat tai mistä kokonaisuus lähtee? Tuo on vain yksi esimerkki jota olisi blogistin syytä hieman miettiä joskus. Puhumattakaan uudesta Der Stürmer lehden kaltaisesta uutistoimistosta, joka tosin toimii toiseen suuntaan.

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #16

YLE se osaa hommansa: juttu on aina palestiinalaisten pussiin eikä tutkivaa journalismia juurikaan harjoiteta.

Miehitystä koskeva kansainvälinen laki ja Geneven IV yleissopimuksen 66 artikla velvoittavat Israelia perustamaan sotilastuomioistuimia osana miehittävän valtion tehtävää "ryhtyä kaikkiin vallassaan oleviin toimiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden palauttamiseksi.” Siitä syystä Ahed Tamimi, jonka perheessä on muuten useita terroristeja, joutui sotilastuomioistuimeen, niin kuin monet muutkin nuoret. Israel ei saa laajentaa kansallista oikeusjärjestelmäänsä koskemaan Länsirannan palestiinalaisia asukkaisiin. (Haagin sopimusten 43 artikla)

Toisin kuin kansalaisjärjestöt väittävät Israelin puolustusvoimien tilastot osoittavat, että vuodesta 2013 alkaen (väkivallan lisääntymisen jälkeen) 800 - 1000 palestiinalaista alaikäistä pidätetään vuosittain Israelin valvomilla alueilla. Pidätetyistä alaikäisistä vain 450 - 500 vastaan nostetaan vuosittain syyte. Toisin sanoen keskimäärin väestön miljoonasta alaikäisestä (palestiinalaisen tilastokeskuksen mukaan) alle 85 palestiinalaista alaikäistä pidätetään kuukausittain ja alle puolet heistä saa syytteen.
Vertailu: vastaavasti lähes 90 000 10-17-vuotiasta alaikäistä pidätettiin Englannissa ja Walesissa huhtikuusta 2015 maaliskuuhun 2016, keskimäärin noin 7500 kuukaudessa. Väestöön mukautettuna alaikäisten pidätykset Englannissa ja Walesissa ovat 5,5 kertaa korkeammat kuin Länsirannalla, vaikka Englanti tai Wales eivät ole aseellisessa konfliktitilanteessa.
-

Huomattava enemmistö palestiinalaisista alaikäisistä, jotka on pidätetty yöllä, asuu Länsirannan A- tai B-alueella (Oslon rauhansopimuksessa määriteltynä), vaikka suuri osa häiriköistä tulee osoittamaan mieltään myös C-alueen rajalle. Alueilla, joilla ei ole Israelin armeijan pysyvää läsnäoloa. Israelin puolustusvoimien saapuminen näille alueille johtaa usein laajaan selkkaukseen palestiinalaisten aseellisten ryhmien kanssa. Sen tähden pidätykset suoritetaan pimeän suojassa väkivallan mahdollisuuksien minimoimiseksi. Kansallisessa tai kansainvälisessä oikeudessa ei ole mitään perustaa vaatimukselle, ettei alaikäisiä saa pidättää yöllä. Vaatimuksella ajetaan ainutlaatuisten erityisten standardien soveltamista yksin Israeliin.
Länsirannan rikosoikeudellinen ikäraja Israelin sotilaslain mukaan on 12 v. Tätä samaa ikää Israelin kansallinen oikeusjärjestelmä soveltaa omiin kansalaisiinsa. Vertailu: Englannin rikosoikeudellisen vastuun vähimmäisikäraja on 10 v.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #21

Mielestäsi Haaretz on väärässä? Lisäksi ylen linkin alussa oli teksti: "suhtaudun asioihin varauksella". Satuitko huomaamaan sellaista kirjainyhdistelmää siinä?

Ja mitä tulee viestiisi, niin oletat minun sanoneen tai väittäneen jotain. Minä en sanonut yleisesti ottaen mitään itse asiassa tarkoituksella. Tiesin miten sinä reagoit...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #21

Miehitystä koskeva kansainvälinen laki ja Geneven IV yleissopimus myös kieltävät miehittäjän siviiliväestön siirtämisen miehitysalueille. Israel on toiminut vastoin näitä sääntöjä Länsirannalla, Gazassa ja Golanilla (Gazasta tosin väestö on evakuoitu) ja sitä kautta ehdoin tahdoin mutkistanut asioita (Siinaillakin tosin oli muistaakseni joitakin siirtokuntia ennen rauhansopimusta).

Saattaa pitää paikkansa, ettei missään tarkkaan ottaen kielletä alaikäisten pidättämistä yöllä. Pidättäminen yön selässä kivien heiton takia tuntuu kuitenkin ylimitoitetulta toimelta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #25

KK:”Miehitystä koskeva kansainvälinen laki ja Geneven IV yleissopimus myös kieltävät miehittäjän siviiliväestön siirtämisen miehitysalueille”.

Vanderbilt Yliopiston professori Michael Newton, joka tunnustetaan kansainvälisen lain erikoistuntijana, toteaa, että koska Jordania luopui vaatimuksistaan Juudeaan ja Samariaan 1988 ja solmi rauhan Israelin kanssa 1994, kuten myös Egypti 1979, Israel ei ole miehittänyt vieraan valtion aluetta eikä ole siirtänyt sinne asukkaitaan pakolla, sillä on täysi laillinen oikeus Juudeaan ja Samariaan. Arabimaitten aloitteesta tehtiin Rooman päätös vuodelta 2002, jonka ainoana tarkoituksena oli osoittaa Israelin pakolla siirtäneen asukkaitaan Juudeaan ja Samariaan, mikä GV 48 mukaan on sotarikos, niin kuin WWII aikana tapahtui Saksan ja Venäjän toimissa. Mitään pakkosiirtoa Juudeaan ja Samariaan ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan ihmiset ovat muuttaneet vapaaehtoisesti alueille, joten syytös kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Kysyä voi mieluummin, miten EU voi rakentaa - ilman Israelin lupaa - palestiinalaisille parakkeja Länsirannan C-alueelle, joka on Israelin hallitsema alu. EU on itse Oslo I ja II:ssa ollut sopimassa asiasta ja määräyksistä. EU-logoilla varustettuja parakkeja on alueella satoja. On käsittämätöntä, että EU voi rikkoa itse kirjoittamansa sopimukset.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #26

Mielipiteet ovat kevyitä siinä vaiheessa, kun tuomioistuin on sanonut sanansa. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen 9.7.2004 antaman ratkaisun mukaan
"119. The Court notes that the route of the wall as fixed by the Israeli Government includes within the "Closed Area" (see paragraph 85 above) some 80 per cent of the settlers living in the Occupied Palestinian Territory. Moreover, it is apparent from an examination of the map mentioned in paragraph 80 above that the wall's sinuous route has been traced in such a way as to include within that area the great majority of the Israeli settlements in the occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem).

120. As regards these settlements, the Court notes that Article 49, paragraph 6, of the Fourth Geneva Convention provides: "The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies." That provision prohibits not only deportations or forced transfers of population such as those carried out during the Second World War, but also any measures taken by an occupying Power in order to organize or encourage transfers of parts of its own population into the occupied territory.

In this respect, the information provided to the Court shows that, since 1977, Israel has conducted a policy and developed practices involving the establishment of Settlements in the Occupied Palestinian Territory, contrary to the terms of Article 49, paragraph 6, just cited.

The Security Council has thus taken the view that such policy and practices "have no legal validity". It has also called upon "Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously" by the Fourth Geneva Convention and:
"to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories" (resolution 446 (1979) of 22 March 1979).

The Council reaffirmed its position in resolutions 452 (1979) of 20 July 1979 and 465 (1980) of 1 March 1980. Indeed, in the latter case it described "Israel's policy and practices of settling parts of its population and new immigrants in [the occupied] territories" as a "flagrant violation" of the Fourth Geneva Convention.

The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law."
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-...
http://www.icj-cij.org/en/case/131

Samaan johtopäätökseen siviilisiirtokuntien lainvastaisuudesta tultiin Israelin hallintokoneistossa jo syyskuussa 1967:
"The Commentary on the Fourth Geneva Convention prepared by the International
Committee of the Red Cross in 1958 states:
This clause was adopted after some hesitation, by the XVIIth International Red
Cross Conference. It is intended to prevent a practice adopted during the Second World War by certain Powers, which transferred portions of their own population to occupied territory for political and racial reasons or in order, as they claimed, to colonize those territories. Such transfers worsened the economic situation of the native population and endangered their separate existence as a race.

The paragraph provides protected persons with a valuable safeguard. It should
be noted, however, that in this paragraph the meaning of the words “transfer” and
“deport” is rather different from that in which they are used in the other paragraphs of Article 49, since they do not refer to the movement of protected persons but to that of nationals of the occupying Power.

The prohibition therefore is categorical and not conditional upon the motives for the transfer or its objectives. Its purpose is to prevent settlement in occupied territory of citizens of the occupying state. If it is decided to go ahead with Jewish settlement in the administered territories, it seems to me vital, therefore, that settlement is carried out by military and not civilian entities. It is also important, in my view, that such settlement is in the framework of camps and is, on the face of it, of a temporary rather than permanent nature.

Even if we settle an army and not civilians, we must, from the point of view of
international law, have regard to the question of ownership of the land that we are settling. Article 46 of the Hague Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land (Annexes to the Hague Convention (IV) of 1907), regulations that are regarded as a true expression of customary international law that is binding on all countries, states in relation to occupied territory that:
“private property ... must be respected. Private property cannot be confiscated”.

As regards state lands, Article 55 of the Hague Regulations stipulates that an occupying state is permitted to administer the property and enjoy the fruits of the property of the occupied state. Even here there are certain limitations on the occupying state’s freedom of action, which derive from the occupying state not being the owner of the property but having merely enjoyment of it.

In relation to the property of charitable, religious or educational institutions or municipalities, they are treated under Article 56 of the Hague Regulations as private property.

It will be noted that an order concerning abandoned property (private property) (Order No. 58), issued by Brigadier Narkiss as IDF Commander in the West Bank region (and Order No. 59) concerning state property are in fact in keeping with the provisions of the Hague Regulations on the observance of property rights."
https://www.soas.ac.uk/lawpeacemideast/resources/f...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Mikäs vika siinä on että kerrotaan omia havaintoja tosielämästä, se miten niitä arvotetaan on eri juttu. Tässä mielessä muutama omakin kokemukseni:

a) Keskusteltuani muutamien israelilaisten kanssa tuli esiin että kouluissa yleisestikin opiskellaan paljon arabiaa jotta voidaan ymmärtää paremmin maassa olevaa vähemmistöä - tällainen lähestymistapa on mielestäni jopa vihakoulutuksen vastakohta.
b) Joissakin yhteisissä illanistujaisissa havaitsin Gazalaisten olevan loppuillasta melko aggressiivisia israelilaisia kohtaan mutta päinvastaisesta asenteesta en nähnyt merkkiäkään. Toki tällaiset otokset havaintoaineistona ovat mitättömän pieniä mutta pitäisin niitä ainakin suuntaa-antavina. Tätä ei tietenkään tule yleistää kaikenkattavaksi.
c) Tel Avivissa tapaamani Ramallahin arabit eivät tunteneet mitään vihamielisyyttä israelilaisia kohtaan, päälimmäisenä oli saada elää normaalia ilman etnisiä ristiriitoja ja samaa voin sanoa monista tapaamistani israelilaisistakin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #13

A) allekirjoitan

B) päätelmäsi on minusta oikea. Olen kiertänyt maailmaa jonkin verran ja tuohon törmää hyvin monessa paikassa. Voisin kertoa latinojen, mustien ja valkoisten yhteentörmäyksistä vaikka mitä, mutta nekin ovat vain yksittäisiä havaintoja enkä heiluta leimakirvestä. Tosin tiedän erään jonka mielestä kaikki muslimit kun eräs muslimi sitä...

C) jännä juttu...eräässä toisessa ketjussa lähes kaiken tietävä kertoo KAIKKIEN arabien ja muslimien halauan tappaa kaikki juutalaiset sekä israelilaiset ja mitä lie... Jotenkin ei uppoa ne väitteet minuun ja olen ollut asioista hieman eri mieltä siinä kohtaa. Minähän kritisoinkin vain Israelin hallituksen toimintaa ja poliitikkojen. En Israelin kansalaisia tai vaikka normaaleja juutalaisia. Ortodoksi-juutalaisista taas saattaa muutama mielipide löytyäkin...

Kyllä omakohtaisia asioita voi kertoa. Mutta niiden yksittäisen havaintojen yleistäminen ja leimakirveen heiluttaminen ilman mitään vastuun kantoa tai toisenlaisten asioiden huomioon ottamista on vastenmielistä. Silloin saa monesti sitä mitä tilaa: joko samanmielisten hymistelyä tai eriävän mielipiteen.

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Vastaus #11 Janille:

Ihan sama, mitä sinä tykkäät israelilaisrouvan sanomisista, mutta hän on varmasti paremmin perillä maansa asioista ja opettajana koulutuksesta kuin Suomen ulkoministeriö....
Hän on Israelissa ikänsä asunut juutalainen - tosin syntynyt Kyproksen leirillä, kun englantilaiset eivät juutalaisia siinä vaiheessa päästäneet maahan. Päästyään vihdoin Israeliin hänen vanhempansa perustivat Moshavin, joka ainakin siihen aikaan poliittisesti merkitsi vasemmistosiiven kannattajia. Nykyäänkin perheessä, jotka eivät ole uskonnollisia vaan kuuluvat kategoriaan maallistuneet juutalaiset, rouva on vasemmistoaatteen kannattaja ja aviomies, jonka juutalaisperhe on tullut aikoinaan Egyptistä keskusta-oikeistopuolen politiikan kannattaja. He sanovat kuitenkin, että we have agreed to disagree. Heidän kanssaan on tosi mielenkiintoista keskustella. Vasemmistopuolen politiikkaa värittää pelko sodasta ja terrorismista - siksi he ovat olleet valmiita tekemään niin paljon myönnytyksiä ja mm. vastustavat osin nykyisen hallituksen politiikkaa.

Jan, kaiken mitä aikaisemmissakin blogeissa olen sinun tekstejäsi lukenut, niin niissä on kyllä erään toisen mielipidettä lainatakseni "paljon kohinaa mutta vähän signaalia". Laveeraat suurta taulua mutta et hallitse kuvioita ja sinulla on paha taipumus mennä hyvin herkästi henkilöön, kun et muuta keksi niin kuin nytkin tuossa #11 kommentissasi. Voisit edes yrittää pysyä asiallisena ja asiassa eikä hyppiä sinne tänne kuin, koska kaikki muut kyllä ovat huomanneet heikkoutesi, jospa sinäkin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #17

"Ihan sama, mitä sinä tykkäät israelilaisrouvan sanomisista, mutta hän on varmasti paremmin perillä maansa asioista ja opettajana koulutuksesta "

Minä tiedän ja tunnen monta suomalaista, jotka ovat asuneet Suomessa koko ikänsä, olleet mukana poliittisessa elämässä, ovat poliittisen toiminnan kannattajia ja heidän kanssaan on mielenkiintoista keskustella.

Mutta he eivät todellisuudessa tiedä maan todellisista asioista tai koulukirjoista hevon hittoakaan.

Mutta jatka vaan propagandasi jauhamista. Tiedäthän muuten varmasti Karmel -yhdistyksen? Sen toiminnanjohtajana oli aikoinaan rovasti Matti Nevalainen. Hänen propaganda määrä oli...oi niitä aikoja. Aika kultaa muistot, mutta kaveri oli pro-israel ihmisten keisari ja kyllä propagandaa riitti sekä hän kyllä sitä suolsi itsekin. Sanaisesta ruoskasta puhumattakaan. Nömä blogit on ihan pyhäkouluja niihin verrattuna. Nyt tosin sitä pallia sinä heiluttelet jo pikku hiljaa ihan tosissaan ja olen täysin vakavissani.

Mutta jotta asia ei olisi liian tylsää, niin lisään Helin Tietotoimiston virallisten lähteiden joukkoon. Blogistikin tosin totesi, että yksittäisten havaintojen perusteella ei pitäisi yleistää, mutta ei anneta sen häiritä. Toisaalta olen kyllä hieman huolissani radikalisoitumisestasi rakas ystäväni.

Ps. Siellä viestissä on sellainen jännä "vastaa" linkki jolloin foorumi automaattisesti merkkaa sen vastaukseksi kyseiseen viestiin... Ihan vain jos teknologia on niin vaikeaa, ajattelin näin ystävällisesti neuvoa. Katsoo vaan vähän tarkemmin...

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #18

JT: "yksittäisten havaintojen perusteella ei pitäisi yleistää".
Kun olen todennut israelilaisten koulujen eri luokka-asteilla käyttämiä oppikirjoja tutkaillessani ja niistä keskustellessani, että niissä ei ole vihakasvatusta eikä väkivaltaan kiihottamista, niin siinä ei ole kysymys yksittäisitä havainnoista. Jokainen voi tutkia niitä ja todeta saman.
Sen sijaan olen saamassa myös virallisia palestiinalaiskouluissa käytettäviä oppikirjoja, joita vien näytille erinäisille ihmisille, niin heidän ei tartte enää haikailla, mitä ne sisältävät.....

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Jan tTuossa kommentissasi teet lisäksi tosi raskaan väittämän, että olen esittänyt valheita. Et ole pystynyt todistamaan sitä etkä pysty edelleenkään koska minä en valehtele, joten sinuna olisin kyllä varovainen laukomaan päättömiä väitteitä.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #19

"Et ole pystynyt todistamaan sitä etkä pysty edelleenkään koska minä en valehtele"

Eräässä toisessa keskustelussa narautin sinut todisteellisesti monta kertaa.

Enkä myöskään oikein arvosta laukomisiasi typeryyksiä tyyliin "yleensä naisten vessat ovat hygieenisempiä kuin miesten" (http://helihartikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/24...) Leimaat aika raskaasti ihmisiä ja leimakirveesi kääntyy hyvin usein uskontoon tai vedät esiin natsikortteja tyyliin "Suomen valtio tukee taloudellisesti natsi-ideologiaa Lähi-idässä".

Luetaanko sitten väitteesi "Palestiinalaiset ovat arabeja, jotka ovat tulleet laittomasti alueelle ympäröivistä arabimaista Brittiläisen mandaatin aikana" valheeksi vai puhtaaksi tietämättömyydeksi vaiko tarkoitukselliseksi propagandaksi...esimerkkejä löytyy vaikka kuinka.

Kuten sanoin: olen huolissani radikalisoitumisestasi.

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #20

JT: "Luetaanko sitten väitteesi "Palestiinalaiset ovat arabeja, jotka ovat tulleet laittomasti alueelle ympäröivistä arabimaista Brittiläisen mandaatin aikana" valheeksi vai puhtaaksi tietämättömyydeksi vaiko tarkoitukselliseksi propagandaksi."

TÄSTÄ KIRJOITIN: amalla kun Britannia sulki portit juutalaisilta, he sallivat tai katsoivat läpi sormien arabien massiivisen laittoman maahanmuuton länsi Palestiinan alueelle Jordaniasta, Syyriasta, Egyptistä ja Pohjois-Afrikasta. Vuonna 1939 Winston Churchill totesi, että "kaukana vainosta olevat arabit ovat tulvineet maahan ja kansoittaneet sen...."

Jo brittiläinen Siinain kuvernööri (1922-36) raportoi Palestiinan kuninkaallisen komission raportissa laittomasta arabien maahanmuutosta naapurimaista. British Hope Simpson komissio jopa suositteli ennaltaehkäisyä arabien laittoman maahanmuuton estämiseksi. ALUEEN ARABIVÄESTÖ KASVOI 120 PROSENTTIA VUODESTA 1920 VUOTEEN 1947.

Nykyinen myytti on - ja tätä opetetaan palestiinalaisalueilla UNRWA kouluissa, että nämä arabit olivat vakiintuneet Palestiinaan kauan ennen kuin juutalaiset tulivat ja "syrjäyttivät" heidät. Tosiasia on, että laiton arabien maahanmuutto Palestiinaan "syrjäytti" juutalaiset.

YK:N PÄÄTÖS MÄÄRITELLÄ ”PALESTIINALAISPAKOLAINEN” ON OSOITUKSENA SIITÄ, ETTÄ ARABIVÄESTÖN KASVU OLI TAPAHTUNUT ÄSKETTÄIN: ”JOKAISTA ARABIA, JOKA OLI ASUNUT PALESTIINASSA NOIN KAKSI VUOTTA JA SITTEN LÄHTENYT SIELTÄ VUONNA 1948 VOIDAAN PITÄÄ "PALESTIINALAISPAKOLAISENA”.

Joten Jan, et ole tehnyt kotiläksyjäsi.

Lähteet:
The Hope-Simpson Report: Palestine, Report on Immigration, Land Settlement and Development, Sir John Hope Simpson, Command Paper No. 3686, His Majesty's Stationery Office, 1930

The Claim of Dispossession: Jewish Land-Settlement and the Arabs, 1878-1948, Arieh L. Avneri,Tel Aviv: Hidekel Press, 1984

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

JT: "Eräässä toisessa keskustelussa narautin sinut todisteellisesti monta kertaa"

Sinun "narauttelusi" oli vain sinun eriäviä mielipiteitäsi, joita olet kärkäs latelemaan kaikille.
Sinustahan on tullut mainostaja - mainosta vaan linkkejäni, tuotakaan ei ole jaettu vasta kuin 1600 kertaa....Ja kuten edellisessä keskustelussa totesin sinä vedit ensimmäisenä natsikortin esiin viitaten tosin Israeliin. Vaikka asia on päinvastoin.
Mutta tiedoksesi tällä foorumilla keskustellaan blogistin artikkelin aiheesta, joten ystävällisenä neuvona pitäydytäänpä siihen, "rakas ystäväni".

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"Sinustahan on tullut mainostaja - mainosta vaan linkkejäni, tuotakaan ei ole jaettu vasta kuin 1600 kertaa.."

Toisin kuin sinä, minä teen kotiläksyni ja luen ajatuksella. Mitä tulee 1600 jakokertaan niin sehän on naurettavan vähän. Onko tuo muka joku brassailun asia vai? Voi hyvää päivää ihan oikeasti XD

"Mutta tiedoksesi tällä foorumilla keskustellaan blogistin artikkelin aiheesta"

Hmm...oletko sinä blogisti vai miksi määräilet muita? Pysypä tontillasi vai onko sosiaalialan roolimallit tarttunut liian pysyvästi ajattelumaailmaasi ja luulet määrääväsi kaikesta?

Varmaan hoet kaduillakin Die Araber sind unser Unglück ;)

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

näin terroristeja koulutetaan lastentarhassa: https://www.facebook.com/StandWithUs/videos/101555...
Terror Show at a Gaza Kindergarten Graduation Ceremony
Translation by Yuval King

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset